NHA Thuisstudie Hogeschool | Succesvol Leven | StudieSelecteren.eu
Hogeschool NHA Thuis Studie NL

NHA Thuis studie biedt allerlei interessante Opleidingen, Cursussen, Trainingen, losse vakken, die je thuis in je eigen tijd kan studeren, die ook plezierig is voor jouw vrije tijd en die je carriere tevens kan bevorderen. Via contacturen heb je studiebegeleiding en klassikaal lesmogelijkheden.
Er zijn al cursussen van een dag, verkorte Hogeschool Opleidingen tot volledige Bachelor en Master opleidingen van een dag tot enkele jaren (36 maanden).
Bij het bedrijf waar je werkt kan je nagaan hoe groot je studiebudget is. Plan, bespreek en onderhandel met je manager en/of personeelsmanager jouw geplande carrierepad om een geschikte hieronderstaande cursus of opleiding in jouw carriereplan te plannen om jouw carriere te versnellen.
Hier onder tref je allerlei opleidingen van Beroepsopleidingen, HAVO, VWO, MBO, HBO, tot en met MBA modules. Druk op de links voor meer informatie en inschrijving van deze opleidingen.

Hogeschool NHA Thuis Studie NL - Opleidingen

sku taalvaardigheid
skuWilt u graag gebarentaal leren? Omdat u iemand kent die gebaren gebruikt in het dagelijks leven of omdat u gebaren nodig hebt voor uw beroep of privé? Dan is deze NHA cursus Nederlandse Gebarentaal echt iets voor u! Ook horende mensen leren steeds meer de gebarentaal om beter met dove mensen te kunnen communiceren. Met deze unieke NHA cursus Nederlandse Gebarentaal leert u de moedertaal van de meeste dove mensen in Nederland. Communicatie is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer men spreekt, kan een ander u verstaan. Tenminste, daar gaan de meeste mensen vanuit. Doofheid of slechthorendheid is echter aan de buitenkant niet te zien. Wanneer iemand geen gehoorapparaten draagt, weet u niet dat er een slechthorend of doof persoon voor u staat. Totdat deze persoon dat aangeeft met een gebaar. De cursus Gebarentaal is bedoeld voor iedereen die meer van deze taal te weten wil komen. Bijvoorbeeld omdat u in uw werkveld doven en slechthorende tegen komt als docent, verpleegkundige, maatschappelijk werker etc. of omdat u in uw privéomgevingdove of slechthorende familieleden, vrienden, kennissen of collega's heeft. Zou het niet fantastisch zijn als u met hen kunt communiceren in hun eigen taal? In Nederland is de Nederlandse Gebarentaal (NGT) gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat voor elk begrip een gebaar is vastgelegd. Met deze cursus kunt u de Nederlandse gebarentaal leren in uw eigen tempo. In de cursus staan ongeveer 2000 gebaren en 300 volledige zinnen! Naast de gebaren leert u onder andere ook over de dovencultuur, grammatica en doofblindheid. Tijdens de cursus Gebarentaal wordt u begeleid door een HBO-gediplomeerde docent Nederlandse Gebarentaal. Als u de volledige cursus hebt gevolgd, kunt u een gesprek over uiteenlopende onderwerpen in Nederlandse gebarentaal voeren. Bovendien ontvangt u bij deze cursus 2 unieke instructiefilms met daarop instructiefilms. Tijdens de cursus ziet u al afbeeldingen van veel gebaren. Op deze instructiefilms kunt u alle gebaren zien, uitgevoerd door een docent. Ook altijd handig als naslagwerk. Dit maakt deze cursus extra compleet en werkelijk uniek!
skuDeze cursus is geschikt voor iedereen die wil communiceren met Doven en Slechthorenden.
skuGEBAR
Inschrijven / Info
Prijs: 549.00 euro
Nederlandse Gebarentaal
NHA opleidingen
sku vwo
skuDe lessen van de cursus VWO Scheikunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. O.a de volgende onderwerpen komen in aan bod: Stoffen, Moleculen, atomen Fasen, mengen en scheiden Chemische reacties Energie, reactiesnelheid, evenwichten Koolstofchemie Reductoren en oxidatoren Zuren en basen Biochemie Analyse technieken Chemische industrie Atoombouw en chemische binding
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vwo Scheikunde.
skuVWSK
Inschrijven / Info
Prijs: 241.00 euro
VWO Scheikunde
NHA opleidingen
sku talen
skuBent u gefascineerd door het oude Rome? Deze cursus zal u helpen bij het verklaren van vele hedendaagse gebruiken. Met de cursus Latijn leert u over de invloed van de Romeinen op de westerse talen, cultuur en beschaving. Hiermee zult u de grammatica van de moderne talen beter begrijpen. Ook als u uw kinderen wilt ondersteunen bij hun studie Latijn zult u veel baat hebben bij deze cursus! Waarom is het interessant om een cursus Latijn te volgen? 1. Latijn vormt de basis voor wetenschappelijke termen Studies over rechten, medicijnen of biologie (anatomie en plantenkennis) maken veelal gebruik van de Latijnse taal. Het Latijn maakt het mogelijk om een ziektebeeld, verschijnsel of term uniform te benoemen zodat het in alle westerse landen wordt begrepen. 2. Kennis van de Latijnse taal Met kennis van de Latijnse taal groeit uw algemene ontwikkeling. U leert bijvoorbeeld de benamingen van de planten in uw tuin kennen, maar u zult ook doktersadviezen en medicijnrecepten beter begrijpen evenals juridische teksten en kerkelijke diensten. 3. Latijn is bovendien de basis voor vele Romaanse talen Talen zoals Frans, Spaans, Italiaans, Roemeens en Portugees vinden hun oorsprong in het Latijn. Ook de Nederlandse taal wordt sterk beïnvloed door het Latijn. Veel gewone Nederlandse woorden komen direct uit het Latijn zoals straat, school, poort of kalender. Kennis van de Latijnse taal maakt dus ook het begrijpen van al deze moderne talen een stuk eenvoudiger. Maar in de cursus Latijn wordt niet enkel de Latijnse taal behandeld.Ook de Romeinse cultuur en geschiedenis komen uitgebreid aan bod. We volgen de volledige geschiedenis van het Latijn van 2000 voor Christus tot nu en beperken ons daarbij niet tot Rome en Italië! Samenvattend is Latijn dus zowel beroepsmatig als voor uw persoonlijke ontwikkeling bijzonder nuttig!Het vormt de basis voor: - wetenschappelijke termen; - wetenschappelijke namen voor bijvoorbeeld planten- en diersoorten; - anatomie en pathologie (geneeskunde); - taalkunde; - juridische termen; - kerkelijke teksten.
skuLatijn leert u over de invloed van de Romeinen op de westerse talen, cultuur en beschaving.
skuLATIN
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
Latijn
NHA opleidingen
sku hbo
skuDe Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact,één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde. OPC is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars. Als eerste complementaire opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend. OPC is inhet Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor. OPC staat voor behandelende psychologie Voordat u uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot de achtergrond, inhoud en erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie. We onderscheiden drie vormen: • De onderzoekspsychologie • De toegepaste psychologie • De behandelende psychologie Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold. Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie. Maartoepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware)psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO niveau kunt u dit behandelende of procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). In deze opleiding leert u de veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Dit zijn mensen zonder psychische aandoeningen, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als er situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk, enzovoorts. De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht dievan nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. De achterliggende filosofie Counselen is mensenwerk. U wordt opgeleid om emotioneel gezonde mensen, die in een moeilijke fase van hun leven verkeren, te begeleiden. Om dit verantwoord te kunnen doen is een gedegen opleiding gevraagd waarbij ethiek hoog in het vaandel staat. De cliënt is altijd het uitgangspunt. Counselen is een vak. Het idee dat het counselingvak te leren is door het volgen van een counseling'opleiding'die enkel bestaat uit gespreksvaardigheden, is een groot misverstand. Om het counselingvak professioneel te kunnen uitoefenen is kennis en kunde gevraagd over: uzelf, normaal en abnormaal gedrag van de mens, gespreksvaardigheden, de sociale context waarin de mens verkeertén anatomie, fysiologie en pathologie. Daarnaast is de toepassing in de praktijk een must. Een professionele opleiding dient met die reden uit verschillende modulen en een stagetraject te bestaan. Mensen maken onderdeel uit van een systeem. Het woord psychosociaal is een samengesteld woord. Het dekt de psyche (het individu) en het sociale (het systeem). Een psychosociaal counselor begeleidt cliënten in een context of contextverandering in de wetenschap dat mensen onlosmakelijk verbonden zijn met een groter geheel. Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) bedoeld? In algemene zin is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld voor mensen die willen werken met mensen. U leert tenslotte mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Studenten kunnen uit een geheel ander werkveld komen en de studie volgen om een carrièreswitch te maken. Het is ook heel goed mogelijk dat u al een studie heeft gevolgd in deze richting of zelfs werkzaam bent in het veld en nog meer vaardigheden op wilt doen. Ook is een mogelijkheid dat u deze studie volgt om officiële erkenning te krijgen voor het starten van een eigen praktijk. Vaak komt het voor dat mensen hun studie starten uit interesse in de mens en zijn psyche; gaandeweg wordt dan duidelijk in welke richting hun werkveld zal liggen. Op een rijtje - Voor wie kan deze opleiding interessant zijn? Voor maatschappelijk werk(st)ers - om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden. Voor verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren. Voor docenten - om leerlingen/studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei. Voor leidinggevenden - om hun werknemers optimaal te laten functioneren. Voor therapeuten - om door te ontwikkelen binnen het vakgebied. Voor carrièreswitchers- om professioneel te werken met mensen. Voor SPW'ers - om op HBO niveau binnen het vak door te studeren. Voor SPH'ers en HBO'ers Social Work - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaanén de praktijkkant van het vak te leren. Voor HBO'ers (toegepaste) psychologie - om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie). Voor U - omdat u geïnteresseerd bent in de mens en zijn psyche. Waarin onderscheidt OPC zich van andere opleidingen binnen de psychologie? De psyche van de mens is complexe materie. De opleiding is er ruimschoots in geslaagd om in heldere en duidelijke taal de processen in de mens te beschrijven. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). Deze opleiding is in tegenstelling tot verschillende andere opleidingen praktijkgericht én vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen. Deze zelfstandigheid kan zelfs leiden tot het opzetten van een eigen praktijk. Uw cliënten komen tenslotte in aanmerkingvoor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars. Wat wordt van de Psychosociaal Counselor gevraagd (waar leiden we toe op)? Een professioneel Psychosociaal Counselor handelt vanuit: Zelfreflecterend vermogen Ethiek Creativiteit Flexibiliteit Empathisch vermogen Analytisch vermogen Sociaalcommunicatieve vaardigheid Probleemgerichtheid en oplossingsgerichtheid Wat is het werkveld van de Psychosociaal Counselor (beroepsmogelijkheden)? De psychosociaal counselor kan werkzaam zijn: In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut. In het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten, of als aanvulling op de Intern Begeleider. Bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen MaatschappelijkWerk en jeugdbegeleidingsdiensten (in contact met kinderen, jeugdigen en jong volwassene). Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.
skuLeer hoe u mensen emotioneel begeleidt in moeilijke levensfasen. Word psychosociaal therapeut!
skuHBOPC
Inschrijven / Info
Prijs: 5996.00 euro
SNRO HBO Psychosociaal Counselor
NHA opleidingen
sku start je eigen zaak
skuMet de kunst van het masseren in de vingers wordt uw leven en dat van anderen verrijkt. Warmte, rust, ontspanning en plezier komen op uw pad. U heeft zelf vast al eens eerder kennis gemaakt met het heilzame gevoel van een massage. Massage heeft een welzijnsbevorderend effect. Wie zijn welzijn verbetert, voelt zich gezonder en is uiteindelijk gezonder. Hoe fijn zou het zijn om anderen dit gevoel te geven door het starten van een eigen massagesalon? Dan bent u met deze cursus aan het juiste adres! Met deze complete cursus leert u alle kneepjes van het vak om een eigen massagesalon te starten. Niet alleen de massagetechnieken, maar ook het ondernemerschap. Tijdens de cursus kunt u al meteen massages toepassen op uw partner, kinderen, familie, vrienden en vriendinnen, en iedereen die zich open stelt voor de nieuwe door uw opgedane ervaringen. Want op het moment dat u in uw omgeving rondvertelt dat u een eigen massagesalon wilt starten, ontstaat al snel de eerste wachtlijst! Nu bij inschrijving: GRATIS fullcolour handboek"in 10 stappen naar je eigen zaak".
skuUnieke cursus waarmee u leert hoe u een eigen massagesalon start
skuMASST
Inschrijven / Info
Prijs: 329.00 euro
Eigen Massagesalon Starten
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-basisopleiding Verkoopspecialist De verkoopspecialist begeleidt vaak andere verkopers in de winkel. Omdat je zoveel van het verkoopvakén van de artikelen af weet. Je ondersteunt de filiaalmanager en vervangt deze wanneer hij niet aanwezig is. Je draagt zorg voor de kassa, presenteert artikelen, bepaalt mede welke artikelen er worden aangeboden, handelt klachten af enz. Je kunt dus goed zelfstandig werken, maar ook werk je graag in teamverband en stimuleer je collega's tot goede prestaties. Deze functie, die zowel fulltime als parttime kan worden uitgevoerd, vraagt wel een flexibele instelling. Wanneer het drukker is zul je harder moeten werken, maar de rustige momenten in de winkel geven je ook weer de ruimte om zaken bij te werken. Deze populaire MBO-basisopleiding is ideaal als bijscholing en de perfecte voorbereiding op de MBO-opleiding Verkoopspecialist (niveau 3). Dit felbegeerde diploma is met vrijstellingen snel te behalen.
skuLeer de basiskennis van het vak Verkoopspecialist Detailhandel. Geen vooropleidingseis!
skuBOVSD
Inschrijven / Info
Prijs: 549.00 euro
MBO-basisopleiding Verkoopspecialist
NHA opleidingen
sku detailhandel en horeca
skuIn Nederland werken meer dan 100.000 mensen in de modebranche. Dit betekent dat er goede kansen bestaan op een mooie baan, zowel fulltime als parttime. Zo'n kans wordt sterk vergroot wanneer u in het bezit bent van het diploma Modeadviseur, het bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis. Kledingzaken hechten immers grote waarde aan goed opgeleid personeel. Meer kennis van zaken betekent automatisch ook meer plezier in het werk. Om deze reden is deze cursus ook ideaal als opfriscursus wanneer u reeds als modeadviseur werkzaam bent. Het werk van een modeadviseur is afwisselend en veelzijdig. Deze praktijkgerichte cursus is bijzonder prettig om te volgen. U herkent de situaties en de theorie die in de lessen wordt weergegeven heel snel. Immers niet alleen de productkennis wordt uitvoerig behandeld, maar ook de advisering van de klant (verkooptechnieken) komt uitgebreid aan bod. Deze cursus is ontwikkeld aan de hand van adviezen van deskundigen uit de branche.
skuHet diploma Mode Adviseur bewijst uw kennis en verkooptechnieken van de modebranche!
skuMODEA
Inschrijven / Info
Prijs: 274.00 euro
Mode Adviseur
NHA opleidingen
sku detailhandel en horeca
skuVolop kansen op een leuke baan In de Nederlandse horecasector werken meer dan 300.000 mensen. Dit betekent dat er goede kansen bestaan op een mooie baan, zowel fulltime als parttime. Een kans op zo'n leuke baan wordt sterk vergroot wanneer u in het bezit bent van het landelijk erkende diploma Basisvaardigheden Horeca. Dit diploma is sinds kort te behalen en kan uw toekomst bepalen! Deze cursus is ideaal voor iedereen die in de horeca aan de slag wil, of dat nu in een hotel, bed&breakfast, restaurant, café of broodjeszaak is. Door deze cursus krijgt u meer kennis van zaken en dat betekent automatisch: meer plezier in het werk. Om die reden is deze cursus ook ideaal als opfriscursus wanneer u al in de horecasector werkzaam bent. Tevens is het een extra baangarantie: horecamedewerkers met een officieel diploma hebben een streepje voor! Wij leiden u op voor het officiële examen van examenbureau SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Het nieuwe diploma Basisvaardigheden Horeca is het bewijs dat u beschikt over de vereiste basiskennis. U zult de behandelde lesstof al snel kunnen toepassen in de praktijk. Er wordt namelijk niet alleen aandacht besteed aan de theorie (zoals productkennis), maar ook de bediening van de klant en gastvrijheid komen uitgebreid aan bod. Deze cursus is ontwikkeld aan de hand van adviezen van deskundigen uit de branche.
skuKorte cursus voor het branche-erkende SVH horecadiploma.
skuBHORE
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
Basisvaardigheden Horeca
NHA opleidingen
sku computer
skuInclusief GRATIS oefensoftware. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren om animaties met Flash te maken. Flash is een programma waarmee u grafische objecten bouwt. Dit kunnen tekeningen zijn, maar ook animaties (zoals tekenfilms). Deze flashanimaties kunt u op een website invoegen. De cursus Flash vormt een uitstekende basis voor het leren maken van interactieve websites, flitsende presentaties en opvallende banners voor het internet! In deze cursus maakt u stap voor stap, spelenderwijs kennis met de diverse en uitgebreide mogelijkheden van Flash. Naast afbeeldingen leert u ook animaties maken. Verder leert u eenvoudige interactiviteit toe te voegen met behulp van knoppen (buttons) en uiteindelijk bouwt u in Flash een volledige website met navigatie. Met behulp van duidelijke, full colour schermvoorbeelden leren we u de vele mogelijkheden van Flash. Kortom, we leren u op een leuke manier hoe u met behulp van Flash in staat bent uw Flash-project te publiceren.
skuMet de cursus Flash maakt u interactieve websites, presentaties en opvallende banners voor internet!
skuFLASH
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
Flash
NHA opleidingen
sku start je eigen zaak
skuWilt u geld verdienen met een dienst waarnaar ontzettend veel vraag bestaat, zowel vanuit particulieren als het bedrijfsleven? Wilt u op een eenvoudige manier uw eigen zaak beginnen? Een zaak met een fantastische groeipotentie? Start dan uw eigen schoonmaakbedrijf. In deze cursus leren we u alles wat u nodig heeft om een fantastisch eigen bedrijf op te zetten en te runnen. En we beloven u: u hoeft zelf geen poetsdoek vast te houden als u dat niet wilt! Wilt u een kansrijke zaak opstarten? Schoonmaken zal nooit verdwijnen of uit de mode raken. Stof is er altijd. Miljoenen huizen, kantoren, winkels, fabrieken, hotels, scholen en ziekenhuizen hebben vaak een schoonmaakbeurt nodig. Dit kunnen uw klanten worden! Het kan eigenlijk niet eenvoudiger. U kunt full- of part-time van thuis uit starten. U heeft geen speciale uitrusting nodig. U heeft geen ervaring of groot startkapitaal nodig. U zult niet teleurgesteld worden. Het feit dat veel mensen een hekel aan schoonmaken hebben kan in uw voordeel werken. Uw werk kan uiteenlopen van losse klussen bij huishoudens tot mega-contracten bij grote bedrijven. Tel hierbij op dat u meestal te maken heeft met lage overheadkosten (personeel en uitrusting) en u ziet een bedrijf met een uitstekende kans van slagen. Over een jaar.... Als dit alles u als muziek in de oren klinkt dan kunt u uw financiële en beroepssituatie binnen nu en een jaar veranderen. Onze cursus biedt u een kans om in no-time alle kennis op te doen die nodig is voor het opzetten en runnen van een succesvol schoonmaakbedrijf. Uw leven zal compleet veranderen. U werkt wanneer het u uitkomt. U neemt uw eigen beslissingen. Enu krijgt wat u verdient! U hoeft uw huidige baan niet meteen op te zeggen. Stap voor stap kunt u uw eigen zaak opzetten en uitbouwen. Genoeg gedroomd...tijd voor actie! Wellicht spreekt dit alles u aan. Maar hoe maakt u werkelijkheid van uw dromen? Wellicht gaat uw schoonmaakervaring niet verder dan een keertje stofzuigen of afwassen. Dit is echter niet genoeg om een eigen schoonmaakbedrijf op te zetten en draaiende te houden. We leren u alle kneepjes van het vak in deze unieke cursus. Onze cursus is opgesteld door een expert met vele jaren ervaring in de schoonmaakbranche. Iemand die u veeltips kan geven en geheimen kan onthullen. We leren u hoe u uw zaak opzet, onder de aandacht brengt, klanten kunt werven, personeel werft (als u het schoonmaakwerk niet zelf wilt doen) en de zaak draaiende houdt. Alle lesstof is zeer prettig geschreven en gemakkelijk te bestuderen. Al uw vragen worden beantwoord U hoeft niet over ervaring in de schoonmaakbranche of een andere branche te beschikken. In deze cursus leert u hoe u uw eigen zaak vanaf een nulpunt opbouwt. We leren u alles wat u moet weten over de schoonmaakbranche. Welke diensten u kunt leveren. Het onderzoeken van de locale markt.Begrijpen wat uw potentiële klanten willen. Het kiezen van een geschikte naam. Het opstellen van een budget etc. Professionele hulp bij marketing en advertising Het verschil tussen een eigen zaak en een succesvolle eigen zaak zit in goede marketing en advertising. Eenvoudig gezegd het aantrekken van klanten. Adverteren werkt altijd het beste als er een strategie achter zit. We leren u hoe u de bestbetalende klanten aantrekt. Ook leren we u hoe u concurrenten overtreft. Verder leren we u alles over lucratieve contractuele opdrachten. U maakt kennis met een groot aantal advertentiemogelijkheden: posters, direct mail, persberichten, promotie op het internet, enzovoort. Ook de prijsstrategie is een sleutelfactor bij het runnen van een eigen zaak. We leren u hoe u uw prijzen op een goede manier neerzet. Niet te voordelig, niet te duur. We laten u kennismaken met een voor deze branche uniekeprijsstrategie waarmee u elke concurrent buitenspel kunt zetten! U hoeft zelf niets schoon te maken (als u dat niet wilt) Een schoonmaakbedrijf is de ideale kleine onderneming als u niet alleen een zaak wilt runnen maar ook zelf wilt gaan schoonmaken. Als u dit niet wilt, dan is dat geen enkel probleem. We leren u hoe u personeel werft, selecteert en aanneemt. Hoeveel betaalt u hen? Hoe kunt u uw mensen motiveren? U leert het in deze cursus. Een combinatie van huishoudelijk en commercieel werk Als u inschrijft voor deze cursus, ontvangt u een unieke 2-in-1 combinatie. U leert alles over huishoudelijke schoonmaakklussen en klussen bij zakelijke klanten. Dit zijn twee totaal verschillende markten die u anders moet benaderen. We leren u hoe u beide markten kunt bereiken, met verbazingwekkend weinig geld kunt adverteren en heel veel succes kunt hebben. Gratis mini-cursus: professionele schoonmaaktechnieken In één van de modules wordt uitgebreid aandacht besteed aan professionele schoonmaakprocedures. U kunt dus een fantastisch schoonmaakresultaat krijgen tegen lage kosten. Het reinigen van ramen, vloeren, meubels, wanden etc.: alles komt aan bod. Deze vitale informatie wordt fantastisch gepresenteerd zodat u altijd over een handig naslagwerk beschikt. Nu bij inschrijving: GRATIS fullcolour handboek''in 10 stappen naar je eigen zaak''.
skuVeel geld verdienen? Leer in deze cursus hoe u een succesvol eigen schoonmaakbedrijf opzet.
skuSCHMA
Inschrijven / Info
Prijs: 549.00 euro
Eigenaar Schoonmaakbedrijf
NHA opleidingen
sku psychologie en coaching
skuHelpt u uw omgeving graag op weg om zo snel en zo gezond mogelijk in vorm te komen? Dan is deze cursus ongetwijfeld perfect voor u! In de NHA cursus Personal Trainer leert u alles over inspanningsfysiologie, anatomie, trainingsleer en voeding en sport. Als Personal Trainer zorgt u voor een duurzame conditie en weet u precies wat de relatie is tussen lichaam en voeding. Deze cursus biedt u heel nieuwe inzichten die u meteen in de praktijk kunt toepassen. Als u deze populaire NHA-cursushebt afgerond, bent u in staat om als Personal Trainer uw klanten van A tot Z te begeleiden naar de perfecte balans tussen lichaam en voeding. U zorgt ervoor dat ze blijven volhouden en daardoor hun doel snel bereiken. Ongeacht of u een eigen praktijk gaat openen of aan de slag gaat bij sport-, welness- of fitnesscentra; u zult merken dat uw agenda snel uitpuilt met mensen die hunkeren naar uw professionele begeleiding. Iedereen die (weer) in topvorm wil raken is bij u aan het juiste adres!
skuUnieke cursus waarbij u leert hoe u uw omgeving zo snel en gezond mogelijk in vorm krijgt!
skuPERSC
Inschrijven / Info
Prijs: 769.00 euro
Personal Trainer
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuWord copywriter en verdien geld met wat u leuk vindt: schrijven! In deze cursus leert u hoe u fantastische teksten schrijft, klanten kunt winnen en uw verdiensten kunt vergroten. Wat doen copywriters precies? Copywriters schrijven teksten voor onder andere mailingbrieven, persberichten en TV-commercials. Verder verzorgen ze de copy voor webpagina's, nieuwsbrieven en brochures. Met andere woorden, als een bedrijf iets probeert te verkopen, dan wordt er gebruik gemaakt van een copywriter. De veranderingen gaan snel. Consumenten vragen meer informatie en bedrijven lanceren steeds meer nieuwe producten. Dit betekent dat bedrijven brochures moeten vernieuwen, verkoopbrieven moeten updaten en nieuwe webpagina's moeten maken. Dit betekent dat er steeds meer mogelijkheden komen voor goede copywriters. Copywriters zijn bijzonder Copywriters zijn creatieve mensen. Hun werk wordt vaak gebruikt in glossy advertenties, TV commercials en prachtige brochures. Copywriters werken vaak in de anonimiteit, maar leveren wel ontzettend bijzonder werk. U kunt deel gaan uitmaken van deze wereld door copywriter te worden! Kunt u schrijven? Copywriters dienen de beknopte ideeën van klanten om te zetten in concrete, goed lopende teksten. Dit is een vaardigheid die we u kunnen aanleren. U dient tevens in staat te zijn om een product zo te positioneren dat de voordelen van het product benadrukt worden. Dit kunnen we u ook leren. Als u handig bent met teksten, dan kunt u copywriter worden. Als u de geheimen eenmaal kent, dan bent u in staat om uniek commercieel tekstmateriaal te produceren. Het geeft echt een fantastisch gevoel als uw eerste teksten straks door een klant worden goedgekeurd. En natuurlijk als u uw eerste honorarium op uw bankrekening krijgt bijgeschreven….. Stelt u zich eens voor: u krijgt betaald voor iets wat u leuk vindt! Wie weet wat er verder nog op uw weg komt. Een award op een show in Monte Carlo of New York? Een telefoontje van de directeur van een reclamebureau die u een baan aanbiedt? Is er veel concurrentie? Er is niet veel concurrentie omdat er weinig goede copywriters zijn. Sommige copywriters werken voor grote reclamebureaus, de meesten echter als freelancer. Freelancers doen vaak de klusjes die grote bureaus niet kunnen of willen aannemen. De kosten zijn dan vaak veel te hoog of ze kunnen de klus niet snel genoeg uitvoeren. Voor deze klussen worden vaak freelance-copywriters ingeschakeld. Veel klanten zijn vaak kleinere bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven om een groot bureau in te schakelen. Toch willen ze graag gebruik maken van iemand die persberichten, mailings of andere commerciële teksten schrijft. Ubent degene die ze zoeken! Verder maken ook de middelgrote reclamebureaus vaak gebruik van freelance copywriters omdat ze net niet genoeg werk hebben om een full-time copywriter aan te nemen. Hoeveel werk wilt u hebben? Sommige copywriters werken maar voor één of twee klanten. Anderen werken dagen nacht. Het ligt helemaal aan u zelf hoeveel werk u aanneemt en hoeveel u gaat verdienen. Er zijn echter tal van mogelijkheden."The sky is the limit". Veel copywriters willen graag veel tijd doorbrengen met de kinderen en zien hun werk niet echt als werk. Ook vinden ze het fantastisch dat ze eigen baas zijn. Ze vinden het ook leuk om met woorden te spelen. Past dit beeld bij u? U heeft te maken met zeer beperkte opstartkosten. U dient te beschikken over een computer met internet aansluiting en een telefoon. Dit is echt alles wat u nodig heeft. Sommige copywriters zien hun klanten zelfs nooit. Alle opdrachten komen binnen via telefoon of e-mail. Echt elke cent die u verdient is keiharde winst! Over de cursus De cursus leert u hoe u een professionele copywriter wordt. De cursus is zeer gestructureerd en dus ook perfect te gebruiken als naslagwerk. Uw opdrachten worden in een vriendelijke vertrouwelijke omgeving nagekeken. Dit zorgt voor een prettige studiesfeer. De cursus zit vol nuttige informatie, praktische tips en leerzame oefeningen. U zult nog jaren plezier beleven aan het prachtige cursuspakket! De cursus is gebaseerd op de jarenlange ervaring van ervaren copywriters. Experts uit diverse markten en in diverse publiciteitsvormen. Met het volgen van deze cursus is succes gegarandeerd! Uw persoonlijke cursus De cursus is persoonlijk. We kijken uw opgaven zorgvuldig na en schaven uw kennis voortdurend bij. U krijgt van ons professioneel advies en we geven u het vertrouwen dat u nodig heeft om te slagen! De cursus is gebaseerd op het dagelijkse leven. Na afronding van de cursus bent u diverse problemen tegengekomen die een copywriter kan tegenkomen. U zult dus niet voor verrassingen komen te staan tijdens de ontmoeting met uw eerste klant! Verder heeft u twee voordelen ten opzichte van mensen die deze cursus niet hebben gevolgd, maar het werk in de praktijk hebben geleerd. Ze hebben het vak niet systematisch geleerd (en zijn dus minder professioneel) en het is zeldzaam dat ze kennis hebben van alle facetten van copywriting die er bestaan (zoals het creëren van merknamen). Nu bij inschrijving: GRATIS fullcolour handboek''in 10 stappen naar je eigen zaak''.
skuWord een top copywriter! Leer hoe u fantastische teksten schrijft en eenvoudig klanten wint.
skuCOPWR
Inschrijven / Info
Prijs: 494.00 euro
Copywriter
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG - GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) Krijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Ben je het liefst praktisch bezig en vind je het leuk om met mensen samen te werken? Ligt het in je aard om anderen te helpen? Beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en houd je van afwisseling? Kies dan voor deze opleiding in de zorg. De verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) in de geestelijke gezondheidszorg verleent zorg in bijvoorbeeld een GGZ instelling, algemeen psychiatrisch ziekenhuis, regionale instelling voor beschermde woonvormen, kinder- en jeugdpsychiatrische instelling, instelling voor verslavingszorg, instelling voor forensische zorg, de thuissituatie of een combinatie hiervan, of bij het RIAGG. Je biedt (basis)zorg en ondersteuning aan zorgvragers van alle leeftijden, met laag- tot gemiddeld complexe psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving. Je controleert het medicijngebruik van de zorgvrager en dient medicatie toe. Bij crisissituaties verleen je de eerste noodzakelijke zorg en schakelt vervolgens direct een verpleegkundige of leidinggevende in. Je moet geduldig zijn en mensen moeten op je kunnen vertrouwen. Wij leiden je doelgericht op voor dit veelzijdige en dankbare beroep.
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 3.
skuMBGGZ
Inschrijven / Info
Prijs: 2159.00 euro
MBO-opleiding Verzorgende IG - geestelijke gezondheidszorg GGZ
NHA opleidingen
sku detailhandel en horeca
skuHorecaondernemers doen er alles aan om hun gasten een sfeervolle, gezellige en vooral veilige omgeving te bieden. Om deze veiligheid te bieden, nemen veel horecaondernemers een gediplomeerd horecaportier in dienst. Een horecaportier is niet alleen bedoeld om gasten te ontvangen of te weigeren op basis van het huisreglement, hij is ook verantwoordelijk voor de handhaving van de orde binnen de horecagelegenheid. Als horecaportier heeft u een een veelzijdige, afwisselende baan en komt u veel met mensen in aanraking. U kunt met het officieel erkende diploma aan de slag in diverse horecagelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan discotheken, cafés, bars, nachtclubs, privé clubs, restaurants of coffeeshops. Kortom, kansen genoeg! Met deze perfecte cursus Horecaportier wordt u opgeleid voor het officieel erkende diploma Horecaportier, het diploma dat u persé in bezit moet hebben om als horecaportier te mogen werken.
skuOm veiligheid te bieden, nemen veel horeca-ondernemers een gediplomeerd horecaportier in dienst.
skuHOPOR
Inschrijven / Info
Prijs: 197.00 euro
Horeca Portier
NHA opleidingen
sku management
skuIeder bedrijf is er naar op zoek; de meest ideale werknemer. Een allrounder, die betrokken en veelzijdig is, uitstekend kan plannen en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft. Het profiel van deze ideale kandidaat lijkt utopisch en de benodigde skills lijken zo veelzijdig dat het wel erg lastig is om daaraan te kunnen voldoen. Mis! Want bij NHA leiden wij jou op tot die veelgevraagde duizendpoot, die in staat is om bedrijfsprocessen te overzien, betrokken is bij zijn collegae en ook nog eens in staat is om planmatig te werken. Na afronding van deze zeer gevarieerde opleiding Office Management, ben jij uitstekend voorbereid op de meest veelzijdige baan binnen een bedrijf; de office manager. Ook wanneer je jouw secretariële kennis wilt uitbreiden of wanneer je als administratief medewerker hogerop wilt komen, komt deze cursus goed van pas. 1 cursus =>4 diploma's Een succesvolle afronding van de opleiding Office Management levert naast uitstekende vaardigheden ook een grondige voorbereiding op een interessante combinatie van officiële examens op: Zakelijke Correspondentie Nederlands Basiskennis Management Office 2010 of 2013
skuWord de beste Office Manager. Bij NHA leer je de vaardigheden voor deze veelzijdige functie.
skuOFFMA
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
Office Management
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-basisopleiding Medewerker Secretariaat en Receptie Deze opleiding vormt de basis voor een leuke secretariële baan bij een bedrijf, overheid of instelling. Mensen met een gedegen kennis en vaardigheden, opgedaan tijdens een goede opleiding, kunnen op veel plaatsen rekenen op een passende baan. Ook privé doe je je voordeel met alles wat je leert, want communiceren en organiseren zijn onderdelen waarmeeje op alle fronten je voordeel doet. Secretarieel medewerkers hebben een afwisselende baan: agenda bijhouden, bezoekers ontvangen, post verwerken, telefoongesprekken stroomlijnen, afspraken plannen, documenten archiveren enzovoort. Elke dag is een nieuwe uitdaging. Je staat vaak in direct contact met je collega's hetgeen het werk vaak extra leuk maakt. Deze goed te volgen opleiding helpt je op weg en is verder een perfecte voorbereiding op de MBO-opleiding Medewerker Secretariaat en Receptie (niveau 2)
skuLeer de basiskennis van het vak Medewerker Secretariaat en Receptie. Geen vooropleidingseis!
skuBOSM
Inschrijven / Info
Prijs: 329.00 euro
MBO-basisopleiding Medewerker Secretariaat en Receptie
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO-BASISOPLEIDING BEDRIJFSKUNDE MET MANAGEMENT Het hedendaagse bedrijfsleven heeft een grote behoefte aan generalisten. Met andere woorden, mensen die in staat zijn om afdelingsoverschrijdend te werken en in staat zijn om vanuit diverse vaktechnische invalshoeken richting te geven aan de bedrijfsvoering. De HBO-opleiding Bedrijfskunde van de NHA speelt in op deze behoefte. Door middel van het aanbieden van een zeer gevarieerd vakkenpakket doet u kennis op van diverse onderdelen van het bedrijfsproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfseconomie, management, marketing, recht en organisatiekunde. Vanuit een brede basis in het eerste jaar werkt u toe naar een specialisatie in het laatste jaar waarbij u kunt kiezen uit Financieel Management, Marketing en Verkoop, HRM, Logistiek en Inkoop en Financial Services Management. Wilt u eerst kennismaken met een HBO-opleiding? Kies dan voor deze basisopleiding. Waarom kiezen voor de Basisopleiding Bedrijfskunde? In de Basisopleiding Bedrijfskunde wordt een aantal onderwijseenheden behandeld uit de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde. Zo kunt u kennismaken met de opleiding en ervaren of u het niveau aankunt. Hierna kunt u op basis van het behaalde resultaat toegang verkrijgen tot de HBO-bacheloropleiding. U kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de modules die u al heeft afgerond in de Basisopleiding. De Basisopleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die: Kennis wil opdoen van dit vakgebied op HBO-niveau. Twijfelt of de HBO Bachelor-opleiding iets voor hem/haar is. Niet in de gelegenheid is om stage te lopen. Niet beschikt over de vereiste vooropleiding. De volledige HBO-opleiding te lang vindt.
skuLeer in 6 maanden de basis van hbo Bedrijfskunde. Geen vooropleidingseis. Geen stage.
skuHBMAN
Inschrijven / Info
Prijs: 769.00 euro
HBO-basisopleiding Bedrijfskunde met Management
NHA opleidingen
sku vmbo
skuHet vak Aardrijkskunde omvat een heel breed gebied en biedt veel meer dan, zoals zo vaak gedacht wordt, enkel kennis van atlas en topografie. Het is dan ook een vak dat bij uitstek geschikt is om je algemene ontwikkeling op een hoger niveau te brengen. Naast een algemeen deel over Aardrijkskunde bestaat het lesmateriaal uit een aantal specifieke onderwerpen. De specifieke onderwerpen worden ieder jaar opnieuw door de Examendienst voor de Staatsexamens bepaald. De te bestuderen onderwerpen zijn derhalve per examen wisselend. Bij de cursus ontvang je alle benodigde informatie over de vastgestelde onderwerpen.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vmbo Aardrijkskunde.
skuVMAAR
Inschrijven / Info
Prijs: 175.00 euro
VMBO Aardrijkskunde
NHA opleidingen
sku hbo
skuBehandelt u juridische problemen? Lost u conflicten op? HBO-Mediation is bedoeld voor juristen, hr-professionals, leidinggevenden en iedereen die mediation beroepsmatig inzet of ermee te maken krijgt. Conflictbemiddeling is de afgelopen jaren veranderd. Bij een geschil stappen mensen en organisaties niet meer automatisch naar de rechter. Mensen beslechten geschillen vaker op andere manieren. Met name mediation verovert een sterke positie in de Nederlandse maatschappij. De volgende vragen spelen een steeds belangrijkere rol: - Wanneer zet je mediation in? (En wanneer juist niet?) - Hoe werkt mediation? - Wat is de juridische status van mediation? De overheid, non-profitsector en het bedrijfsleven gebruiken mediation steeds vaker. Deze HBO cursus leert u wat mediation inhoudt, wat de verschillende vormen en technieken van mediation zijn en hoe u mediation toepast in de praktijk. Voor wie is deze HBO cursus bedoeld? Deze cursus van twee maanden is ideaal, wanneer u zich de vereiste kennis en vaardigheden voor Mediation snel eigen wilt maken. Deze cursus maakt deel uit van de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Rechten. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Rechten.
skuKorte HBO cursus, leer in 2 maanden de basis van Mediation.
skuMEDIA
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
HBO Mediation
NHA opleidingen
sku beauty en lifestyle
skuBewust en deskundig omgaan met uw gezondheid Gedreven door het verlangen geheel gezond te zijn in lichaam en geest, nemen veel mensen hun toevlucht tot geneeswijzen die niet tot de reguliere geneeskunde behoren; Natuurlijke geneeswijzen. Ook in medische kringen raken steeds meer Natuurlijke Geneeswijzen geaccepteerd als een waardevol alternatief voor de gewone geneeskunde. Binnen de cursus Natuurlijke Geneeswijzen gaan we ervan uit dat de psyche van de mens de bron is van de meeste lichamelijke ziekten. Mensen die natuurlijke geneeswijzen toepassen, kijken niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de mentale conditie van de patiënt. Vooral de laatste jaren neemt de belangstelling voor deze manier van ziektebestrijding enorm toe. Het is daarom erg insteressant om kennis te maken met de mogelijkheden - en zeker ook de onmogelijkheden. Zoveel meer dan een boek Tijdschriften, gericht op de gezondheid van de mens, zijn ruim verkrijgbaar. Echter ze bieden vaak net niet de informatie die u op een bepaald ogenblik zoekt. De cursus Natuurlijke Geneeswijzen bespreekt systematisch en deskundig alles wat er komt kijken als het gaat om ziekten en de mogelijkheden om die op een natuurlijke wijze te genezen. De gehele mens, zowelfysiek als mentaal, wordt hierbij betrokken. Zelfmedicatie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg, maar vraagt wel de nodige deskundigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid. Bij drogist en apotheek zijn zonder recept allerlei geneesmiddelen verkrijgbaar. Het is verstandig die alleen aante schaffen voor ongemakken en kwaaltjes waarvan u de oorzaak kent. Wanneer er geen verbetering volgt en een klacht zich herhaalt, dient u beslist de huisarts te raadplegen en niet zelf te blijven dokteren.
skuLeer over de fysieke en mentale gesteldheid van de mens en hoe deze natuurlijk te behandelen.
skuNATGE
Inschrijven / Info
Prijs: 257.00 euro
Natuurlijke Geneeswijzen
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-opleiding Beveiliger Het aantal particuliere beveiligingsbedrijven neemt de laatste jaren sterk toe. Vanuit deze branche is veel vraag naar goed opgeleid personeel. Een goed opgeleide beveiligingsmedewerker heeft een boeiende, afwisselende baan en is breed inzetbaar: controles op luchthavens, het bewaken van belangrijke gebouwen en installaties, het begeleiden van geldtransporten en het zorgen voor orde en netheid bij grote evenementen als concerten en voetbalwedstrijden. Steeds meer bedrijven nemen eigen beveiligingsmedewerkers in dienst. Klanten en andere bezoekers komen in principe het eerst met een beveiligingsmedewerker in aanraking. Hij is als het ware het visitekaartje van het bedrijf. De taken en verantwoordelijkheden van een beveiligingsmedewerker gaan echter veel verder. Hij moet bijvoorbeeld diverse soorten meldingen en alarmen afhandelen. Je kunt echter alleen in deze branche aan de slag, als je in het bezit bent van het diploma MBO Beveiliger en het branchediploma van het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). Wij leiden je snel op voor deze veelgevraagde diploma's dankzij een perfecte, praktijkgerichte opleiding. Stel jouw toekomst veilig! Bij de NHA profiteer je van veel ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller. De MBO-opleiding Beveiliger leidt je al binnen 1 jaar op voor een afwisselende en verantwoordelijke functie in de beveiligingsbranche.
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma Beveiliger niveau 2.
skuMBB
Inschrijven / Info
Prijs: 604.00 euro
MBO-opleiding Beveiliger
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Medewerker Secretariaat en Receptie De medewerker secretariaat en receptie heeft een veelzijdige job. Je schrijft en beantwoordt brieven en mails, je maakt afspraken en houdt de agenda bij, je ontvangt bezoekers, je verwerkt de post, je archiveert documenten, je handelt binnenkomende telefoontjes af enz. Daarbij is het belangrijk dat je goed met een computer overweg kunt. Dit alles komt aan bod in deze boeiende, praktijkgerichte opleiding. Deze uitgebreide opleiding bevat bijna alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Medewerker Secretariaat en Receptie. Nederlands, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA. Modernste online leermethode Via onze digitale leeromgeving kun je altijd en overal bij je lesmateriaal, oefeningen en opdrachten. Je hebt te allen tijde inzicht in de voortgang en resultaten. Het enige dat je nodig hebt, is een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon waarmee je toegang hebt tot internet. De combinatie van interactief lesmateriaal en instructievideo's, leidt tot een optimaal werk- en leerrendement. Kort MBO is ideaal als: je alleen de beroepsgerichte vakken wil volgen, bijvoorbeeld als bijscholing of om de kennis op te frissen of te actualiseren. je niet aan de mbo-vooropleidingseis voldoet. Via deze opleiding kun je toch het erkende MBO-diploma behalen. je (nog) niet in de gelegenheid bent om stage te lopen. Deze opleiding bevat namelijk geen stage.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuDPSM
Inschrijven / Info
Prijs: 637.00 euro
Kort MBO Medewerker Secretariaat en Receptie
NHA opleidingen
sku computer
skuDe computer is uit onze moderne samenleving niet meer weg te denken. Zowel thuis als op het werk maakt bijna iedereen gebruik van de pc. Het aantal toepassingsmogelijkheden van dit apparaat is legio. Als u de vele mogelijkheden van uw pc leert gebruiken, wordt het werken met dit electronische wonder een plezierige vrijetijdsbesteding. De moderne cursus Windows van de gespecialiseerde NHA helpt u goed op weg. Deze cursus Windows is echt bedoeld voor iedereen die weinig of geen kennis heeft van de pc. Ideaal als u kennis wilt maken met de mogelijkheden van uw computer in het algemeen en van Windows in het bijzonder. Het is voor deze cursus noodzakelijk dat u over een computer beschikt waar Windows 8 of 7 op is geïnstalleerd.
skuDeze cursus is bedoeld voor iedereen die weinig of geen kennis heeft van de pc.
skuWIN
Inschrijven / Info
Prijs: 153.00 euro
Windows
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-basisopleiding Management Assistent / Directiesecretaresse Een management assistent / directiesecretaresse ondersteunt de directie en het management. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en stuurt vaak enkele collega's van het secretariaat aan. Als directie secretaresse / management assistent heb je een mooie baan. Je bereidt vergaderingen voor en notuleert, regelt afspraken, verzorgt binnen- en buitenlandse correspondentie, bewaakt deadlines, begeleidt gasten, produceert overzichten waardoor de directie gemakkelijker beslissingen kan nemen enz. Jouw (voorbereidend) werk is erg belangrijk. Spreekt dit werkgebied je aan? Kies dan voor deze duidelijk opgezette MBO-basisopleiding. Je wordt op een leuke manier, stap-voor-stap opgeleid en leert precies die zaken die een Management Assistent / Directie Secretaresse dient te beheersen. Zoals communiceren, organiseren en coördineren. Bovendien is deze opleiding de ideale voorbereiding voor de MBO-opleiding Management Assistent / Directie Secretaresse (niveau 4). Je kunt straks slagvaardig aan het werk dankzij deze gedegen opleiding. Je profiteert bij de NHA van veel ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller. .
skuLeer de basiskennis van het vak Directie secretaresse. Geen vooropleidingseis!
skuBODS
Inschrijven / Info
Prijs: 494.00 euro
MBO-basisopleiding Management Assistent / Directie Secretaresse
NHA opleidingen
sku talen
skuDe Spaanse taal wordt niet alleen in Spanje gesproken maar is tevens de officiële taal in Mexico, 6 republieken in Centraal-Amerika, alle republieken in Zuid-Amerika (behalve in Brazilië, de Guyana's en Suriname), Cuba, de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico. Tevens wordt de Spaanse taal door miljoenen mensen in de Verenigde Staten gesproken en verstaan. In deze uitgebreide cursus wordt de Latijns-Amerikaanse versie van de taal behandeld. De Latijns-Amerikaanse variant verschilt qua uitspraak en woordenschat op een aantal vlakken van de Europese variant. Duidelijke, goed opgezette cursus Spaans. Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de taal goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Latijns-Amerikaans is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer de Latijns-Amerikaanse taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuSPALA
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Latijns-Amerikaans
NHA opleidingen
sku master
skuAls manager neem je belangrijke organisatorische beslissingen. Verschillende management accountingsystemen en technieken zijn dan nodig om er zeker van te zijn dat een strategie goed wordt uitgevoerd. Je dient hiervoor kennis van boekhoudsystemen te bezitten. Houd je je graag bezig met de financiële beschrijving van een bedrijf en begrijp je termen als obligaties, aandelen en derivaten? Deze MBA-module is uitermate geschikt als je meer kennis wilt vergaren in accounting en financiën. Ook als je niet in de gelegenheid bent om nu de volledige MBA-opleiding te volgen is deze MBA-module een goede keuze. Je kunt deze module al in drie maanden afronden. Deze losse MBA-module is afkomstig uit de volledige MBA-opleiding General Management. Leerdoelen Na het volgen van deze module ben je onder andere in staat om: - de management accountingtechnieken en technieken toe te passen; - de financiële beschrijving van een bedrijf te analyseren. Voor wie is deze module bestemd? De module Accounting&Finance is bijzonder geschikt voor personen die affiniteit met cijfers hebben en zich op een hoger niveau willen ontwikkelen. Wil je meer inzicht in de financiële positie van een bedrijf krijgen? Kies dan voor deze module! De module maakt deel uit van de MBA-Masteropleiding General Management. Na het succesvol afronden van deze module kun je versneld de volledige Masteropleiding doorlopen.
skuMBA-module van 3 maanden op master-niveau.
skuACCFI
Inschrijven / Info
Prijs: 599.00 euro
MBA-module Accounting and Finance
NHA opleidingen
sku psychologie en coaching
skuVorm uw eigen mening over onverklaarbare zaken Parapsychologie is een onderwerp waar iedereen een mening over heeft. Mensen geloven vaak heilig in allerlei verschijnselen. Of ze verwijzen die juist zonder een spoor van twijfel naar het rijk der fabelen. Een feit is echter dat de parapsychologie een bijzonder boeiend vakgebied is met tal van verschijnselen die ons vaak een andere kijk geven op dingen! Naast het normale Veel mensen hebben wel eens iets paranormaals meegemaakt. Een droom die achteraf bleek uit te komen, een voorgevoel of een andere ervaring die op de een of andere manier niet te verklaren viel. Ook zijn er mensen die een"bijna dood"-ervaring hebben gehad en zijn er personen die beweren dat ze contact met het hiernamaals kunnen leggen. Al deze verschijnselen kunnen worden samengevat onder de noemer"paranormale verschijnselen". De parapsychologie bestudeert deze paranormale verschijnselen. Paranormaal betekent letterlijk"naast het normale". Maar toch zijn er allerlei merkwaardige dingen die (als ze werkelijk bestaan)"niet normaal"zijn, maar op zichzelf toch niet onder de parapsychologie vallen, bijvoorbeeld het monster van Loch Ness of U.F.O's. Deze fenomenen vallen niet onder de parapsychologie en komen dus niet aan bod in deze cursus. Gemakkelijk te volgen Deze boeiende, makkelijk te volgen cursus parapsychologie behandelt vele interessante onderwerpen die te maken hebben met paranormale verschijnselen en de wetenschap die deze verschijnselen bestudeert, de parapsychologie. In de cursus krijgt u een overzicht van de voornaamste fenomenen, van het bewijsmateriaal dat er voor bestaat en van de onderzoeken die men doet als men de verschijnselen eenmaal voldoende bewezen acht. Al deze informatie zal u de mogelijkheid geven om uw eigen mening te vormen.
skuEen ontdekkingsreis door het paranormale. Verklaar het onverklaarbare!
skuPARAP
Inschrijven / Info
Prijs: 217.00 euro
Parapsychologie
NHA opleidingen
sku computer
skuMicrosoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Bijna iedereen die met de computer werkt komt in aanraking met dit programma. Ook in het bedrijfsleven is Word het tekstverwerkingsprogramma bij uitstek. Beheersing van dit programma is dan ook zeer gewenst! Word is een zeer veelzijdig en gebruiksvriendelijk pakket dat u leert tekstverwerken op professioneel niveau. Aan de hand van deze cursus leert u Word optimaal gebruiken! U leert teksten opmaken, bewerken en verfraaien aan de hand van de vele functies in het programma. Ook leert u bijvoorbeeld hoe u brieven koppelt aan uw adressenbestand, waardoor u met een druk op de knop honderden brieven adresseert en verstuurt. Deze uitgebreide cursus MS Word is zowel voor beginners als voor gevorderden ontwikkeld. Dus ook als u Word al langer gebruikt maar nog niet alle mogelijkheden optimaal benut is deze cursus een absolute aanrader. Aan het einde van de cursus kent u alle ins en outs van Word en bent u een Word expert! De NHA cursus Word is ontwikkeld voor de versies 2007/2010 en 2013. Hierdoor worden ook de laatste software ontwikkelingen behandeld en is uw kennis bijzonder up-to-date. Aan de hand van duidelijke schermvoorbeelden en stap-voor-stap instructies loopt u spelenderwijs door de lessen heen. U kunt de cursus afronden met een examen voor ons officiële Word-diploma. Wanneer u de cursus volgt voor uw algemene ontwikkeling of voor privédoeleinden, dan kunt u na afloop in aanmerking komen voor een getuigschrift.
skuAan het eind van de cursus kent u alle ins en outs van Word en bent u een Word expert!
skuWORDX
Inschrijven / Info
Prijs: 142.00 euro
Word
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-BASISOPLEIDING VERZORGENDE IG Veel mensen in Nederland hebben professionele hulp nodig bij de persoonlijke verzorging en bij de huishouding. Denk hierbij aan mensen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of speciale woonvorm voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Ook bepaalde mensen die thuis wonen kunnen behoefte hebben aan professionele hulp. Denk hierbij aan chronisch zieken, gehandicapten, ouderen of vrouwen die net bevallen zijn. De opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) is bijzonder breed opgezet. Je bent inzetbaar binnen diverse facetten van de zorgsector: Kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg enz. Dit maakt het beroep veelzijdig, afwisselend en boeiend. Je leert hoe je voor iedere hulpbehoevende een persoonlijk zorgplan opstelt. Je hebt veel vrijheid want je werkt zelfstandig. In speciale situaties zul je soms hulp krijgen van een verpleegkundige. Je staat er nooit alleen voor, want je overlegt regelmatig met collega's en de teamleidster. Deze populaire MBO-basisopleiding is de perfecte voorbereiding op de MBO-opleiding Verzorgende IG, waarbij je kunt kiezen uit de specialisaties Gehandicaptenzorg, Kraamzorg, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Verpleeghuis/verzorgingshuis/thuiszorg. Het felbegeerde diploma is na deze MBO-basisopleiding met vrijstellingen snel te behalen. In de zorgsector is altijd een groot tekort geweest aan goed opgeleide fulltimers en parttimers. Hier liggen kansen voor jou. Deze breed opgezette opleiding biedt tal van mogelijkheden.
skuLeer de basiskennis van het vak Verzorgende IG. Geen vooropleidingseis!
skuBOVI
Inschrijven / Info
Prijs: 769.00 euro
MBO-basisopleiding Verzorgende IG
NHA opleidingen
sku persoonlijke ontwikkeling
sku"Politiek"is een veelbesproken onderwerp. Denk maar eens aan de vele discussies die worden gevoerd gedurende verkiezingsperiodes. Iedereen heeft wel een eigen gedachte bij verschillende politieke stromingen. De een wil het liefste een paars kabinet, de ander een nationaal kabinet. De een kiest voor links, de ander heeft meer voorkeur voor rechts. Maar wat zijn precies de verschillen? Politiek is een breed en ingewikkeld onderwerp evenals de met de politiek samenhangende bestuurlijke besluitvorming. Het doel van deze cursus is u meer inzicht te geven in de achtergrond van de Nederlandse politiek en het bestuur. Het is een perfecte cursus voor wie ambities heeft op het gebied van lokale, provinciale of landelijke politiek. Maar zeker ook een aanrader voor wie zijn algemene kennis wil uitbreiden en de politiek wil begrijpen en goed wil kunnen volgen! Gedurende de cursus Politieke en Bestuurlijke besluitvorming voor beginners worden veel aspecten van Nederlandse politiek en bestuur behandeld. Om de hedendaagse politiek en het bestuur goed te kunnen begrijpen kijken we eerst naar het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. We kijken naar een aantal belangrijke ontwikkelingen bij het ontstaan van onze rechtsstaat. Een belangrijke tijdsperiode hierin is de 18e eeuw. Gedurende deze eeuw werd onder andere de eerste grondwet ingevoerd, deed koning Willem I afstand van de troon en werd België een onafhankelijke staat. We geven inzicht in de verschillende politieke stromingen en ideologieën. Hierdoor krijgt u een goed beeld van het verschil tussen'links'en'rechts'. Het wordt duidelijk waarom er zulke levendige discussies worden gevoerd tussen de verschillende politieke stromingen. Vervolgens kijken we hoe onze rechtsstaat is ingericht en op welke manier ons land wordt bestuurd. Hierdoor wordt duidelijk wie er in de Eerste en Tweede kamer zitten en wat het parlement precies doet. U weet nu ook waarom de miljoenennota elk jaar weer zo belangrijk is. We gaan in op het bestuur waar u mee te maken kunt krijgen en de taken van gemeentelijke ambtenaren. Zo weet u bij welke instantie u aan kunt kloppen voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Het volgende belangrijke punt in de cursus zijn de verschillende politieke systemen, de politieke cultuur en natuurlijk de politieke stromingen. Het liberalisme, socialisme, fascisme enzovoort.
skuMet de cursus Politiek en bestuur voor beginners krijgt u beter inzicht in onze binnenlandse politiek.
skuPOLIT
Inschrijven / Info
Prijs: 164.00 euro
Politiek en bestuur voor beginners
NHA opleidingen
sku detailhandel en horeca
skuNieuwste ondernemerscursus, 5 officieel erkende diploma's! Elk jaar starten meer dan 30.000 Nederlanders een eigen bedrijf. Bent u ook van plan om een eigen bedrijf te starten, dan heeft u brede kennis nodig op het gebied van ondernemerschap. Met deze nieuwe combicursus legt u een stevige basis om uw eigen bedrijf succesvol te starten. De Kamer van Koophandel, MKB-Nederland en VNO/NCW adviseren de toekomstig ondernemer om een opleiding zoals de cursus Zelfstandig Ondernemer MKB te volgen. Ook financiers hebben veel meer vertrouwen in een goed opgeleide ondernemer.
sku10 maanden combi-cursus tot professioneel en allround ondernemer. Haal 5 erkende diploma's,
skuZOMKB
Inschrijven / Info
Prijs: 307.00 euro
Zelfstandig Ondernemer MKB
NHA opleidingen
sku detailhandel en horeca
skuAan de slag in de horeca? Volg de cursus Sociale Hygiëne. Ben je graag onder de mensen en is het werken in de horeca je op het lijf geschreven? Volg de cursus Sociale Hygiëne. In 3 maanden tijd heb je het diploma en kun je aan de slag. Om kennis te verkrijgen over sociale hygiëne in de horeca, zijn er twee mogelijkheden: volg deze cursus of volg decursus Cafébedrijf. De meeste mensen kiezen voor de uitgebreide cursus Cafébedrijf en zijn zodoende optimaal voorbereid op een toekomst in de horeca. Sociaal hygiënisch beleid Na de cursus Sociale Hygiëne beschik je over alle noodzakelijke vakkennis die je nodig hebt om te kunnen (mogen) werkenin de horeca. Denk aan: De horecamarkt: welke mogelijkheden zijn er, soorten horecabedrijven, verschillende groepen horecagasten, bedrijfsformules en de marketingmix. Alcohol, drugs en kansspelen, verslavingen en de sociale, lichamelijke en geestelijke gevolgen daarvan en de verantwoordelijkheden van de horecaondernemer. Het sociaal hygiënisch beleid: hoe komt beleid tot stand en welke morele uitgangspunten hanteer je? Aan bod komen ethiek, regelgeving, juridische regels en een eigen sociaal hygiënisch beleid opstellen. Sociale vaardigheden In de horeca zijn sociale vaardigheden zeer belangrijk. Hoe voer je moeilijke gesprekken, hoe communiceer je en hoe treed je handelend op? Dat leer je ook in de cursus Sociale Hygiëne. In de cursus leer je alles over de wettelijk verplichte eisen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ga je ervoor en slaag je voor het examen? In 3maanden tijd heb je het diploma Sociale hygiëne op zak.
skuHaal uw officieel erkende diploma Sociale Hygiëne bij dé horeca-opleider van Nederland. Top cursus!
skuHYG
Inschrijven / Info
Prijs: 104.00 euro
Sociale hygiëne
NHA opleidingen
sku talen
skuUrdu is de nationale taal van Pakistan en wordt tevens gesproken door een groot deel van de Moslim-bevolking in India. In India wordt Urdu eveneens gezien als een officiële taal. India en Pakistan vormden tot 1947 een eenheid. In 1947 werd het gebied gesplitst in het Hindoeïstische India, met het Hindi als belangrijkste taal en het Islamitische Pakistan met Urdu als belangrijkste taal. Het grootste verschil tussen de twee talen is dat het Hindi wordt geschreven in het Sanskriet-schrift en het Urdu in het Arabische schrift. Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u Urdu op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om Urdu goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Urdu is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer met deze unieke cursus de taal Urdu. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuURDU
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Urdu
NHA opleidingen
sku administratie
skuDe financiële wereld is constant in beweging. Regels worden aangepast of verscherpt en administratieve processen worden steeds verder geoptimaliseerd. Bent u werkzaam in een (financieel) administratieve functie, of wilt u hierin gaan werken? Dan is de cursus Assistent Controller van de NHA voor u op maat gemaakt! Een unieke cursus, waarin de NHA voor u de cursussen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) en Financieel Management heeft gebundeld tot één praktijkgerichte cursus. En waarmee u het door het bedrijfsleven gewaardeerde diploma'Assistent Controller'behaalt. Als Assistent Controller stelt u de periodieke managementrapportages en jaarbegroting op. U heeft een proactieve rol bij de voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt u bij het opstellen van de concept jaarrekening en bent u de deskundige op het gebied van kostencalculaties. Aan het eind van deze cursus weet u hoe organisaties en financiële processen in elkaar zitten en kunt u uw steentje bijdragen aan een optimaal verloop en afhandeling van de administratieve en financiële processen binnen een organisatie.
skuBehaal maar liefst 4 officieel erkende diploma's metéén cursus!
skuASSCO
Inschrijven / Info
Prijs: 769.00 euro
Assistent Controller
NHA opleidingen
sku vwo
skuDe lessen van de cursus Wiskunde A VWO zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Wiskunde A VWO is gericht op het gebruik van de wiskunde in de maatschappijén in onze economische wereld. Je leert aan de werkelijkheid ontleende problemen te doorgronden en op te lossen met wiskundige hulpmiddelen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Vaardigheden Veranderingen Tellen en kansrekening Statistiek Verbanden Binominale verdeling Lineair programmeren Differentiëren en analyseren Discrete dynamische modellen Het staatsexamen bestaat uit een mondeling en een schriftelijk examen. Nadere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. Wanneer je de cursus Wiskunde A volgt, hoef je de cursus Rekenvaardigheid 3F niet te volgen, aangeziende lesstof tevens opleidt voor het examen Rekenvaardigheid 3F.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vwo Wiskunde A.
skuVWWIA
Inschrijven / Info
Prijs: 131.00 euro
VWO Wiskunde A
NHA opleidingen
sku administratie
skuDe opleiding MBA kan een mooi vervolg krijgen met deze cursus Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV). In slechts drie maanden behaalt u het waardevolle certificaat Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV). Uw springplank naar de titel Register Financieel Manager (RFM)! Hiermee geeft u blijk van uw financieel vakmanschap. In de praktijkgerichte lessen komen de belangrijkste administratieve processen nogmaals aan de orde. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nauw verbonden met automatisering. Voor het bestuderen van de stof is er dan ook vanuit gegaan dat de meest gebruikte automatiseringsbegrippen bij u bekend zijn. In combinatie met het Associatie diploma Financiële Managementrapportage (FMR) en het Associatie diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) geeft het Associatie diploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) ook recht op inschrijving in het Register Financieel Management. U mag zich dan Financieel Manager (Rfm) noemen, wat aangeeft dat u up-to-date bent opgeleid voor financieel management van kleine en middelgrote organisaties.
skuDe opleiding MBA kan een mooi vervolg krijgen met de cursus Bestuurlijke Informatievoorziening.
skuBESIN
Inschrijven / Info
Prijs: 175.00 euro
Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV)
NHA opleidingen
sku talen
skuLevend Roemeens Roemenië is in 2007 toegetreden tot de EU en is een land in ontwikkeling. Het prachtige land heeft jarenlang enorm geleden onder het juk van dictator Ceaucescu en is stap-voor-stap bezig om haar zaakjes weer op orde te krijgen. Met behulp van buitenlandse investeerders probeert men de handel en industrienieuw leven in te blazen en wordt het toerisme langzaam op gang gebracht. Op toeristisch gebied heeft het land namelijk heel veel te bieden: prachtige groene berggebieden, ongerepte natuurgebieden waarin nog wolven, beren en lynxen leven en schitterende oude kastelen (onder andere bekend van het"Dracula"-verhaal). Ook bezit het land prachtige stranden en biedt het wintersportmogelijkheden. Verder biedt het Roemeense platteland nog een middeleeuwse sfeer waarin karren die worden getrokken door ezels en boeren die met paarden het land bewerken, zorgen voor unieke plaatjes. De mensen in Roemenië zijn hartverwarmend vriendelijk en waarderen het zeer als uin staat bent om met hen in het Roemeens te spreken. Met behulp van deze gloednieuwe cursus biedt de NHA u de mogelijkheid om de prachtige Roemeense taal onder de knie te krijgen. Gemakkelijker dan u denkt Het Roemeens is net als het Frans, Spaans, Italiaans en Portugees een Romaanse taal die haar oorsprong vindt in het Latijn. Hierin wijkt de taal af van de meeste andere Oost-Europese talen (zoals bijvoorbeeld Tsjechisch, Pools of Bulgaars) omdat deze tot de Slavische taalfamilie behoren. Kennis van andere Romaanse talen komt zeker van pas, maar is niet noodzakelijk. Veel boeiende onderwerpen In deze boeiende cursus worden alleen onderwerpen behandeld die u aanspreken. Alledaagse onderwerpen maar ook herkenbare situaties die u in Roemenië tegenkomt, komen aan bod. Inclusief mediaplayer + digitale geluidsbestanden De lessen zijn voorzien van luister- en spreekoefeningen. Een belangrijk hulpmiddel bij het leren van de juiste uitspraak. Uw persoonlijke leraar kan u daarbij helpen. De geluidsbestanden (luisteroefeningen) die op de mediaplayer staan, vindt u ook digitaal terug in uw online leeromgeving: NHA studentenplaza. U kunt deze geluidsbestanden dus ook afspelen op uw computer of tablet of kopiëren naar uw smartphone. Tevens kunt u met de mediaplayer uw eigen uitspraak opnemen en terugluisteren of laten beoordelen! Gratisvertaalcomputer Fantastisch hulpmiddel bij uw taalcursus en ideaal om bij de hand te hebben op vakantie! Toets het gewenste woord in en de vertaling verschijnt in 12 verschillende talen, waaronder Roemeens en Nederlands. De cursus Levend Roemeens levert een prima beheersing op van de alledaagse Roemeense taal. Al vrijwel meteen kunt u gebruik maken van uw praktische talenkennis. De cursus Roemeens verhoogt niet alleen uw vakantievreugde maar kan ook zakelijk van pas komen.
skuVoor beginners of gevorderden. Leer in 12 maanden of sneller Roemeens spreken en schrijven.
skuLVROE
Inschrijven / Info
Prijs: 178.00 euro
Cursus Roemeens
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Jeugd en Ontwikkeling Jongeren helpen? Volg de HBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Jeugd en ontwikkeling. Toegepaste psychologie is een breed vakgebied. Zeer breed zelfs. Jeugd en ontwikkeling is een belangrijk onderdeel binnen de toegepaste psychologie. In deze basisopleiding leer je wat er nodig is op het gebied van Toegepaste Psychologie om jongeren tijdens hun ontwikkeling te ondersteunen. De HBO-basisopleiding Toegepaste psychologie met Jeugd en Ontwikkeling doet een greep uit diverse thema's en geeft je een indruk van het vakgebied. Je krijgt bijvoorbeeld inzage in het vakgebied van:• Coaches • Counselors • Trainers • Toegepaste psychologen die werken met jongeren op het gebied van maatschappelijke psychologie. Een breed veld waarin je psychologische kennis omzet in concreet handelen. Psychologie is belangrijk in het dagelijks leven, dat zal iedereen beamen. Maar waaromwillen wij mensen en wat zij doen begrijpen? Inzicht is zelden een doel op zich, maar het is een goede stap richting het beïnvloeden van mensen om zich anders te gedragen. Mensen - en in het bijzonder jongeren - zijn complexe wezens en psychologische kennis over jonge mensen kan helpen anderen beter te begrijpen. Beter begrip zorgt voor betere onderlinge interactie. In de psychologie bestuderen wij hoe de psyche van de mens in elkaar steekt en waarom mensen doen wat zij doen. Dat geldt uiteraard ook voor jongeren die nog volop in ontwikkeling zijn. Psychologische zorg voor jongeren De focusvan de basisopleiding Toegepaste Psychologie met Jeugd en Ontwikkeling ligt op een bepaald gebied binnen de toegepaste psychologie: de jeugd en de wijze waarop jongeren zich ontwikkelen. Kort samengevat leer je wat jongeren wel en niet beweegt. Een verstoring kan soms resulteren in functioneringsproblemen bij jongeren. Je begint met een inleiding van het hele vakgebied. De klassieke studies en de recente ontwikkelingen komen aan bod. Daarna volgt een module waarin je leert over de verschillende visies over de mens en het menselijk gedrag. Cognitieve psychologie Je raakt stapsgewijs vertrouwd met de kernconcepten van de cognitieve psychologie. Dit is de basis om breder te kijken naar oorzaken en redenen waarom mensen kampen met hun geestelijke gezondheid. Het allerbelangrijkste voor werken in de deelsector Jeugd en Ontwikkeling? Begrijpen hoe een diagnose tot stand komt. Daarom volg je een module waarin je het diagnostische proces van begin tot eind ontrafelt. Orthopedagogiek Theorie over ontwikkeling staat aan de basis van deze… basisopleiding. In de module over orthopedagogiek ga je aan de slag met de vraag hoe je gedrag naar de gewenste richtingen vertaalt, richtingen die juistbevorderlijk zijn voor een gezonde ontwikkeling. Om de basisopleiding succesvol af te ronden ga je aan de slag met een themaopdracht. Je leert hierbij meer over psychodiagnostiek en past zelf het diagnostische proces toe op een casus. Concreet pas je dus ook psychologische kennis toe met een tastbaar product als resultaat: een psychodiagnostisch rapport. Officieel Diploma De HBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Jeugd en Ontwikkeling is een onderdeel uit de HBO bachelor Toegepaste Psychologie. Na de basisopleiding verder studeren? Je krijgt vrijstelling voor deze onderdelen binnen deHBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie.
skuLeer in 6 maanden de essentie van Jeugd en Ontwikkeling Psychologie
skuHBJO
Inschrijven / Info
Prijs: 879.00 euro
HBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Jeugd en Ontwikkeling
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-opleiding Onderwijsassistent Omdat de werkdruk van veel leerkrachten in het onderwijs de laatste tijd enorm toeneemt, is er veel vraag naar goed opgeleide onderwijsassistenten. Een onderwijsassistent verlicht het werk van de leerkracht, zodat deze meer aandacht kan besteden aan kinderen die meer aandacht nodig hebben dan anderen. Als onderwijsassistent vorm je een hecht"team"met de leerkracht. Je overlegt samen hoe je dingen gaat aanpakken en er is veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Uit ervaring blijkt dat onderwijsassistenten een grote bijdrage leveren aan het beter functioneren van kinderen binnen het basisonderwijs. Ieder kind is anders. Sommige kinderen hebben iets meer aandacht nodig dan anderen maar er zijn ook kinderen die juist sneller leren dan derest. Samen met de leerkracht bekijk je hoe je een klas zo goed mogelijk kunt laten functioneren. Je hebt als onderwijsassistent dus een dankbare en verantwoordelijke baan die je enorm veel voldoening zal geven. Elke dag is anders! Wij helpen je goed op weg met onze uitstekende MBO-opleiding Onderwijsassistent waarmee je ook kunt doorstromen naar bijvoorbeeld de PABO (HBO-niveau). Na afronding van deze opleiding kun je niet alleen in het basisonderwijs, maar ook gaan werken binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De NHA zorgt ervoor dat je straks optimaal bent voorbereid op een boeiende baan in het onderwijs!
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 4.
skuMBOW
Inschrijven / Info
Prijs: 1295.00 euro
MBO-opleiding Onderwijsassistent
NHA opleidingen
sku taalvaardigheid
skuElke dag komen we in aanraking met nieuws. Via o.a. kranten, bladen, internet, radio en tv. Dit alles dankzij ijverige journalisten die na gedegen onderzoek hun heldere verslag publiceren. Wilt u ook elke dag bovenop het nieuws zitten? Regionaal, nationaal of internationaal? Dan is deze nieuwe, boeiende cursus Journalistiek u op het lijf geschreven. Journalisten genieten veel vrijheid. Als het nieuws maar op tijd wordt aangeleverd, de bronnen kloppen en de beroepsnormen worden nageleefd. Dit maakt de job uitdagend, dynamisch, afwisselend en inspirerend! En dat elke dag opnieuw. De cursus haakt in op de meest recente ontwikkelingen. De lesstof wordt geadviseerd door het merendeel van de docenten binnen de journalistiek en is zowel bestemd voor beginners als voor mensen die reeds langer actief zijn binnen een nieuwsmedium. U wordt begeleid door docenten met een achtergrond in de journalistiek!
skuWilt u ook elke dag bovenop het nieuws zitten? Dan is deze cursus u op het lijf geschreven.
skuJOUR
Inschrijven / Info
Prijs: 329.00 euro
Journalistiek
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Wil je niet alleen iemand persoonlijk begeleiden maar ook als groepswerker aan de slag en coördinerende taken op je nemen? Dan past de functie persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg zeker goed bij jou. De gehandicapten waarmee je werkt kunnen van alle leeftijden zijn en wonen veelal in een instelling, een woongroep of thuis. Je stimuleert je cliënten om zoveel mogelijk zelf te doen enondersteunt waar nodig. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Alleen Nederlands, Engels en Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijkestudieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuDPMZG
Inschrijven / Info
Prijs: 1399.00 euro
Kort MBO Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO Ontwikkelingspsychologie De ontwikkeling van kinderen en jongeren is het boeiende gebied van de ontwikkelingspsychologie. Niet alleen groeit en ontwikkelt hun lichaam, maar tezelfdertijd ook hun denken en voelen, hoe zij de wereld zien en hoe zij onderdeel worden van een groter, sociaal geheel. In de HBO cursus Ontwikkelingspsychologie krijgt u de kennis aangereikt die van belang is voor de terreinen van ontwikkeling van het kind en de jongere. Baby's zijn totaal afhankelijk van hun opvoeders en groeien uit tot pubers, die overal een mening over hebben. Uiteindelijk draaien ze zelfstandig mee in de samenleving als jongvolwassen mensen. In de HBO cursusOntwikkelingspsychologie staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal. Welke punten zijn bijvoorbeeld bepalend voor de ontwikkeling van het kind? Hoe worden kinderen onafhankelijk? Dit zijn vragen waar u antwoord op krijgt. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor mensen die interesse hebben in de ontwikkeling van het kind. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar. Deze cursus maakt deel uit van de HBO-bachelor opleiding Toegepaste Psychologie. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige module (5 studiepunten) wanneer u zich aanmeldt voor de HBO-bachelor opleiding.
skuKort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bachelor Toegepaste Psychologie.
skuOPSY
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
HBO Ontwikkelingspsychologie
NHA opleidingen
sku dierenzorg
skuMaak van uw edele viervoeter het beste paard van stal! Bezig zijn met paarden geeft veel plezier en ontspanning: of het nu gaat om het houden van een eigen paard of pony, recreatief paardrijden, rijden in wedstrijdverband, of om het uitoefenen van een andere hippische sport. Of wellicht wilt u van uw hobby uw werk maken? Als houder of gebruiker van een paard bent u verantwoordelijk voor diens welzijn. Belangrijk hierbij is dat u beschikt over voldoende kennis van allerlei aspecten van de verzorging van paarden. In de cursus Paardenverzorging van de Hobby Academie leert u alles wat u moet weten over het plezierig, veilig en verantwoord omgaan met paarden en pony's. De cursus Paardenverzorging bestaat uit 24 lessen en is gebundeld in een handig naslagwerk. De lessen zijn gemakkelijk te lezen en voorzien van duidelijke voorbeelden en illustraties. Zo leiden we u op overzichtelijke wijze door de cursus heen. Aan het eind van de cursus bent u specialist en kunt u ook anderen helpen bij de keuze en verzorging van hun paard of pony. Als bonus ontvangt u een prachtig fotoboek met 1001 foto's van paarden. Bij elke les hoort een aantal opdrachten, die u thuis op uw gemak kunt maken. U stuurt uw werk naar uw lerares, die u op een vakbekwame en vriendelijke manier aanwijzingen geeft, zodat u uw vaardigheden nog verder kunt ontplooien. Kortom, u zult veel plezier beleven aan deze cursus.
skuLeer alles over de verzorging van paarden en pony's en maak van uw edele viervoeter het beste paard van stal!
skuPAARD
Inschrijven / Info
Prijs: 198.00 euro
Paardenverzorging
NHA opleidingen
sku creatief
skuOntdek hoe creatief u bent Bent u graag creatief bezig en houdt u van mooie sieraden? U wilt ook kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van leuke kettinkjes, mooie oorbellen of een gave armband? Dan hebben wij goed nieuws; ook u kunt de gelukkige bezitter worden van een juweeltje van een sieraad. Met onze cursus Sieraden Maken heeft u namelijk helemaal in eigen hand hoe uw nieuwe ketting, armband, broche of oorbellen er uit gaan zien! De cursus is bij uitstek geschikt voor iedereen die interesse heeft om zijn eigen sieraden te gaan ontwerpen en maken. Omdat u geen sieraden kunt vinden bij dat specifieke kledingstuk, omdat de sieraden in de winkels niet naar uw smaak zijn, omdat het een uitdaging is om zelf een ontwerp te maken volgens de trends van dat moment, of gewoon omdat het leuk is om creatief bezig te zijn. Het ontwerpen begint met het opdoen van inspiratie. Dit gebeurt vaak aan de hand van voorbeelden van andere sieraden of juist compleet andere voorwerpen die u buitenshuis, op tv, of op het internet tegenkomt. Kortom: inspiratie kunt u overal opdoen! GRATIS starterspakket Er zijn verschillende materialen waarmee u aan het werk gaat. De NHA heeft voor u een GRATIS starterspakket samengesteld! Zo kunt u direct aan de slag.
skuMaak zelf uw eigen collectie van prachtige sieraden met deze veelzijdige cursus.
skuSIERM
Inschrijven / Info
Prijs: 178.00 euro
Sieraden Maken
NHA opleidingen
sku coaching
skuMannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Je kent deze uitspraak vast wel. Het vinden van een geschikte levenspartner is dan ook niet altijd even eenvoudig. Voel jij je geroepen om als rots in de branding op te treden bij singles die graag een relatie zouden willen maar niet weten hoe te beginnen? En wil je weten hoe een goede relatie op te bouwen en te behouden? Volg dan deze cursus. Als Relatie&Dating Coach maak je gebruik van specialistische vakkennis om knelpunten, belemmeringen en valkuilen van veeleisende singles te analyseren, en van uitgekiende programma's en methoden om jouw cliënt zelfverzekerder te maken. Tijdens deze cursus Relatie&Dating Coach leer je wat de eigenschappen van een goede coach zijn, hoe vrouwen en mannen omgaan met daten, welke valkuilen dit met zich meebrengt en hoe jij cliënten helpt om een goede relatie op te bouwen en te behouden. Wil jij vakspecialist in de liefde worden? Schrijf je dan in voor de deze cursus.
skuLeer hoe je cliënten helpt om een goede relatie op te bouwen met deze boeiende cursus.
skuDATIN
Inschrijven / Info
Prijs: 549.00 euro
Relatie&Dating Coach
NHA opleidingen
sku computer
skuKrijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. In deze fantastische cursus leert u werken met Dreamweaver, het toonaangevende pakket op het gebied van professioneel webdesign. Dit zeer complete cursuspakket bestaat uit full colour Nederlandstalig (uniek!!!) lesmateriaal en een uitgebreid softwarepakket met interessante probeersoftware (alleen bij CS6). Stap-voor-stap gaan we samen een professionele website ontwerpen die u geheel aan uw eigen eisen en wensen kunt aanpassen. Als u Dreamweaver onder de knie heeft, bent u in staat om voor uzelf of anderen prachtig vormgegeven websites te maken met leuke, spectaculaire functionaliteiten. Met behulp van duidelijke, full colour schermvoorbeelden leren we u de vele mogelijkheden van Dreamweaver. U leert niet alleen werken met de basiselementen van het pakket (o.a. werken met tekst, afbeeldingen en tabellen) maar u leert ook hoe u dynamische pagina's kunt bouwen. Kortom, we leren u op een leuke manier hoe u met behulp van Dreamweaver, Flash en Photoshop een mooie professionele website kunt bouwen met een duidelijke navigatie en schitterende grafische elementen.
skuLeer werken met het toonaangevende pakket op het gebied van webdesign.
skuDREAM
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
Dreamweaver
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO Verandermanagment Ieder management zal vroeg of laat veranderingen door moeten voeren binnen de organisatie. Deze veranderingen dienen doordacht te worden aangepakt. Het management moet ervoor zorgen dat deze veranderingen effectief en bewust worden doorgevoerd. De HBO cursus Verandermanagement is uitermate geschikt als u meer kennis over het ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen wilt vergaren. Om veranderingen goed te laten verlopen, is het belangrijk om een duidelijk beleid op te stellen. Bij veranderingen binnen een bedrijf spelen namelijk verschillende factoren mee en het is essentieel om deze zaken goed in kaart te brengen. Dit is nodig om op een adequate wijze leiding te geven aan bedrijven of processen. U leert de verschillende veranderingsstrategieën en u leert een juiste keuze te maken uit het ruime aanbod mogelijkheden van het veranderingsproces. U ontwikkelt vaardigheden om benodigde veranderingen te duiden en om dit door middel van een concreet actieplan effectief te managen. U leert hoe u op een planmatige en procesmatige wijze veranderingen efficiënt doorvoert. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor personen die willen weten hoe veranderstromingen aangepakt moeten worden. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als de non-profitsector. Deze cursusmaakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
skuKort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
skuVERAN
Inschrijven / Info
Prijs: 307.00 euro
HBO Verandermanagement
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Verkoper Als verkoper vind je het een uitdaging om de klanten telkens weer tevreden te stellen. Want een tevreden klant vertelt dit tegen veel andere mensen. En mond tot mond reclame (tegenwoordig via social media) is de beste en voordeligste reclame die er bestaat! Als dat ook bij jou past, kun je van start met deze praktijkgerichte opleiding. Onderwerpen, zoals verkoopvaardigheden en marketing laten zich eenvoudig doorvertalen naar de praktijk van elke dag. Deze kennis is op alle verkoopbranches toe te passen. Ook is deze opleiding ideaal voor actieve verkopers die hun kennis willen opfrissen of uitbreiden. Want stilstand is achteruitgang en dat is niet gewenst is de detailhandel. Daar willen de ondernemers zich elke dag onderscheiden om de klanten positief te kunnen verrassen. Deze uitgebreide opleiding bevat nagenoeg alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Verkoper (niveau 2). Nederlands, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuDPVD
Inschrijven / Info
Prijs: 1099.00 euro
Kort MBO Verkoper
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Gezondheidspsychologie Gezonder leven? Volg de HBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Gezondheidspsychologie. Van een burnout voorkomen tot ongezond gedrag dat problemen veroorzaakt: toegepaste psychologie en gezondheid gaan hand in hand. Gezondheidspsychologie is een belangrijk onderdeel binnen de toegepaste psychologie. In deze basisopleiding leer je wat er nodig is op het gebied van toegepaste (gezondheids)psychologie voor mensen die ondersteuning nodig hebben. De HBO-basisopleiding Toegepaste Psychologie met Gezondheidspsychologie doet een greep uit diverse thema's en geeft je een indruk van het vakgebied. Je begint met de kernconcepten van de psychologie, de klassieke studies en recente ontwikkelingen. Vervolgens focus je op verschillende visies van de mens: de psychologische stromingen. Deze visies hebben invloed op:• hoe je interventies uitvoert • mensen begeleidt • cliënten ondersteunt die gezondheidsproblemen hebben Cursus Engels Altijd handig. Omdat veel psychologische kennis uit Engelstalig gebied komt, krijg je aanvullend ook een cursus Engels aangeboden. Toegepaste gezondheidspsychologie De focusvan de basisopleiding ligt op een bepaald gebied binnen de toegepaste psychologie: de gezondheid van mensen. Kort samengevat komt aan bod alles wat mensen wel en niet beweegt. Mensen hebben nu eenmaal het vermogen om hun eigen gezondheid in negatieve zin te beïnvloeden. Dit kan resulteren in functioneringsproblemen. Gezondheidspsychologie speelt een sleutelrol in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan grote aantallen mensen die een burn-out krijgen. Je vervolgt de basisopleiding met onderwerpen die met de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte te maken hebben. Denk aan de factoren die een rol spelen in het (on)gezonde gedrag dat mensen vertonen. Om de basisopleiding af te ronden werk je een themaopdracht uit om meer te weten te komen over: • Het ontstaan van een burn-out • Hoe te handelen bij het doorbreken van schadelijke patronen • Wat werkgevers kunnen doen om burn-out te voorkomen Ander gedrag Psychologie is belangrijk, dat zal iedereen erkennen. Maar waarom willen wij mensen en wat zij doen wel begrijpen? Inzicht is zelden een doel op zich, maar het is een goede stap richting het beïnvloeden van mensen om zich anders te gedragen. Je krijgt tijdens de basisopleiding bijvoorbeeld inzage in het vakgebied van: • Coaches • Counselors • Trainers • Toegepaste psychologen die werken in het veld van de maatschappelijke psychologie of de (geestelijke) gezondheidszorg. Psyche van de mens Mensen zijn sociale wezens en kennis over dit onderwerp kan helpen anderen beter te begrijpen. Beter begrip zorgt voor betere onderlinge interactie. In de psychologie bestuderen wij hoe de psyche van de mens in elkaar steekt en waarom mensen doen wat zij doen. Je begint met een inleiding over het hele vakgebied van de psychologie. De klassieke studies en de recente ontwikkelingen komen voorbij. Daarna volgt een module waarin je leert over de verschillende visies over de mens en het menselijk gedrag. Cognitieve psychologie Je raakt stapsgewijs vertrouwd met de kernconcepten van de cognitieve psychologie. Dit is de basis om breder te kijken naar oorzaken en redenenen waarom mensen kampen met hun geestelijke gezondheid. Het allerbelangrijkste voor een toegepast gezondheidspsycholoog? Begrijpen hoe een diagnose tot stand komt. Daarom volg je een module waarin je het diagnostische proces van begin tot eind ontrafelt. Officieel Diploma De HBO-basisopleidingToegepaste Psychologie met Gezondheidspsychologie is een onderdeel uit de HBO bachelor Toegepaste Psychologie. Na de basisopleiding verder studeren? Je krijgt vrijstelling voor deze onderdelen binnen de HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie.
skuLeer in 6 maanden de basis van HBO Toegepaste Psychologie. Geen vooropleidingseis. Geen stage.
skuHBTP
Inschrijven / Info
Prijs: 879.00 euro
HBO-basisopleiding Toegepast Psychologie met Gezondheidspsychologie
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-OPLEIDING TANDARTSASSISTENT Rechterhand worden van de tandarts? Start met de MBO-opleiding Tandartsassistent niveau 4. De gezondheidszorg isén blijft in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt dat haar werknemers kwalitatief hoogstaande zorg moeten kunnen verlenen. De Tandartsassistent vervult hierbij een belangrijke rol als rechterhand van de tandarts of medisch specialist. Als Tandartsassistent maak je afspraken en geef je voorlichtingen advies over mondhygiëne, nazorg, onderzoek en behandeling. Je assisteert de arts bij tandheelkundige behandelingen en je voert in opdracht van de arts ook zelfstandig tandtechnische handelingen uit volgens protocol. Een veelzijdige functie Om je goed voor te bereiden op het veelzijdige werk isde MBO-opleiding Tandartsassistent niveau 4 breed opgezet. Er is veel aandacht voor de medische aspecten van het vak, maar je leert bijvoorbeeld ook plannen en administratieve werkzaamheden uitvoeren. Je moet nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken. Verder zijn communicatieve vaardigheden belangrijk. Het geven van voorlichting en advies behoort immers tot de dagelijkse werkzaamheden. Je moet snel kunnen schakelen tussen werkzaamheden en de daarbij behorende prioriteiten stellen. De tandartsassistent gaat zorgvuldig met patiënten om. Je bent alert op angst bij patiënten en besteedt er aandacht aan. Wat kun je na de MBO-opleiding Tandartsassistent? Na het volgen van de tandartsassistent opleiding beschik je over de juiste instrumenten om als tandartsassistente je steentje bij te dragen. De Tandartsassistent heeft, in afstemming met de patiënt en de arts en met in achtneming van wet- en regelgeving, richtlijnen, protocollen en werkafspraken, gezorgd voor optimale zorgverlening aan de patiënt(en). De eigenheid van de patiënt is gerespecteerd en de patiëntgegevens zijn zorgvuldig verwerkt. Kies nu voor een baan als tandartsassistent en kies voor de MBO-opleiding Tandartsassistent niveau 4.
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het erkende MBO-diploma niveau 4.
skuMBTAN
Inschrijven / Info
Prijs: 1499.00 euro
MBO-opleiding Tandarts-assistent
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuSteeds vaker wordt naar PR-mensen en voorlichters gevraagd en zien ook verenigingen en clubs het belang van goede public relations in. Als u iemand bent die niet dagelijks achter een bureau kan zitten en wel eens"op stap"wil om contacten te leggen en te onderhouden; als u graag iets organiseert en als u het boeiend vindt een organisatie, vereniging of club zo goed mogelijk te presenteren, is deze basiscursus Public Relations en Voorlichting precies wat u zoekt. In deze cursus PR en voorlichting staan veel praktijkopdrachten en -oefeningen. Zo wordt u goed voorbereid op de praktijk en krijgt u de benodigde basiskennis en vaardigheden om Public Relations te bedrijven. De cursus PR en voorlichting is bestemd voor beginners in het vak, maar is beslist ook geschikt voor hen die in meer of mindere mate bekend zijn met PR en voorlichting en zich er opnieuw in willen verdiepen en hun kennis willen ophalen. Elk bedrijf, elke vereniging of club wil succes hebben. Daarom is het belangrijk dat een bedrijf goede producten of diensten aanbiedt. Maar er is meer nodig. Het is tevens van belang dat de uitstraling van het bedrijf naar de buitenwereld positief is. Zo zal degene die de PR en voorlichting verzorgt, gevraagd worden om een bijeenkomst, vergadering, spreekbeurt, jubileum, tentoonstelling of persconferentie te organiseren. Een PR-man of -vrouw legt contacten met cliënten, leden, de pers en diverse andere organisaties. Ook schrijft hij of zij wel eens een folder en ontwerpt een advertentie. De duidelijke cursus PR en voorlichting van de gespecialiseerde NHA haakt op al deze werkzaamheden en activiteiten in.
skuU wordt goed voorbereid op de praktijk en krijgt basiskennis en vaardigheden om PR te bedrijven.
skuPRVOO
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
PR en Voorlichting
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Begeleider Gehandicaptenzorg Mensen die werken als begeleider of groepsleider in een woongroep of een activiteitencentrum zijn actief binnen de maatschappelijke zorg. Je vindt ze in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkplaatsen en penetentiaire inrichtingen. Je cliënten kunnen van alle leeftijden zijn en dat maakt het beroep leuk en afwisselend. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg. Alleen Nederlands, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleiddoor onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuDPMMZ
Inschrijven / Info
Prijs: 1209.00 euro
Kort MBO Begeleider Gehandicaptenzorg
NHA opleidingen
sku detailhandel en horeca
skuBasisvaardigheden Horeca + Sociale hygiëne Vrolijke gezichten Goede muziek. Mensen drinken gezellig een glaasje terwijl ze met elkaar praten. Dat is sfeer. De sfeer van uw eigen zaak, ingericht naar uw eigen smaak. Wat is er leuker en geeft zoveel voldoening? Als dit u aanspreekt, dan is het heel logisch dat u wel een eigen café zou willen hebben. De NHA is al jaren één van de grootste horeca-opleiders van Nederland en heeft al tienduizenden mensen met succes op weg geholpen naar een goed draaiende horecazaak. De cursus Cafébedrijf is ontwikkeld voor eigenaren/bedrijfsleiders en voor horecamedewerkers. We leiden op voor het wettelijk verplichte diploma Sociale Hygiëne én zorgen ervoor dat u de vakbekwaamheid bereikt die onmisbaar is binnen het horecabedrijf. U leert alles over alcoholische en niet-alcoholische dranken. Over de houdbaarheid, hoe u ze moet schenken en hoe ze gemaakt worden. Verder leert u over hygiëne en horeca-apparatuur. Ook de fastfood sector en het Petit restaurant komen aan bod. Ten slotte wordt aandacht besteed aan commerciële en sociale vaardigheden, aan klantgerichtheid en klachtenafhandeling, en aan arbeidsomstandigheden en brandveiligheid. Als gespecialiseerd instituut ontwikkelde de NHA een van de beste cursussen Cafébedrijf van Nederland.
skuEen eigen café beginnen? Haal in slechts 3 maanden uw diploma en maak uw droom waar.
skuCAFE
Inschrijven / Info
Prijs: 241.00 euro
Cafebedrijf
NHA opleidingen
sku muziek
skuMooi piano spelen een droom? Ook u leert het! De piano is al eeuwenlang een populair instrument. Of men nu klassiek speelt of jazz, soul of blues. Het kan allemaal op de piano. Heeft u ook al altijd piano willen spelen? Dan is de cursus Piano ideaal voor u! Een complete cursus met unieke luisteroefeningen Bij deze cursus horen ook luisteroefeningen (geluidsbestanden), waarmee u op een leuke en eenvoudige manier leert hoe het moet. Bij elke pianoles horen geluidsfragmenten die u net zo vaak kunt beluisteren als u wilt. Ook zijn er begeleidingen opgenomen waarbij u kunt meespelen in combo, bestaande uit o.a. slagwerk, bas, gitaar en viool. U bepaalt zelf hoe vaak u de geluidsbestanden terugluistert en in welk tempo u de cursus volgt. Inclusief mediaplayer + digitale geluidsbestanden De geluidsbestanden die op de mediaplayer staan, vindt u ook digitaal terug in uw online leeromgeving (NHA studentenplaza). U kunt deze geluidsbestanden dus ook afspelen op uw computer of tablet of kopiëren naar uw smartphone. Tevens kunt u met de mediaplayer uw eigen spel opnemen en terugluisteren!
skuLeer hoe eenvoudig piano spelen is. Klassiek, jazz, soul of blues: ze komen allen aan bod.
skuPIANO
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
Piano
NHA opleidingen
sku orde en veiligheid
skuCertificaat Beveiliging B Wil jij graag in de toekomst als beveiliger aan het werk? Maar wil je eerst kennismaken met de theorie? Dan is deze MBO-basisopleiding met als resultaat het SVPB Certificaat Beveiliging B, echt iets voor jou! In zes maanden word je klaargestoomd voor twee theorie examens enéén vaardigheidsexamen van de SVPB. Met deze opleiding beschik je niet alleen over de theoretische kennis die een beveiliger dient te beheersen, maar kun je ook eenvoudig doorstromen naar onze volledige MBO-opleiding Beveiliger. De theorie heb je dan alvast op zak, dus het behalen van je volledigeMBO-diploma zal dan veel sneller gaan! Tijdens deze opleiding leer je de gedragscodes en werkzaamheden die gelden binnen de beveiligingsbranche evenals de technieken die worden toegepast bij de beveiliging van personen, gebouwen en goederen en evenementen. Je maakt kennis met de wetgeving die geldtvoor beveiligingswerk (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties, Wetboek van Strafrecht en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen). Je leert hoe je preventief en repressief optreedt bij brand, veelvoorkomende criminaliteit en (bedrijfs)ongevallen. En tevens leer je het belang van veilige communicatiemet behulp van moderne technologie (zowel mondeling als schriftelijk). Na afloop kun je het erkende SVPB Certificaat Beveiliging B behalen.
skuLeer de basiskennis van het vak Beveiliger en behaal het certificaat beveiliging B. Geen stage.
skuBOBEV
Inschrijven / Info
Prijs: 349.00 euro
Certificaat Beveiliging B (Basisopl Beveiliger)
NHA opleidingen
sku muziek
skuIeder feest swingt met u de pan uit! Wellicht denkt u dat iemand bijzonder muzikaal zijn om keyboard te kunnen spelen. Dat is een misverstand. Met deze cursus van de NHA kan iedereen keyboard leren spelen, zelfs al kunt u geen noten lezen! Het keyboard is een eenvoudig bespeelbaar en daardoor een geliefd instrument. Op feesten en op recepties en daar waar live muziek wordt gespeeld is een keyboard een welkom instrument om het feest lekker op te zwepen. Het is altijd een bron van plezier voor gasten en feestgangers. Walsen, schuifelen of swingen; uit het keyboard kunnen alle soorten ritmen en klanken moeiteloos tevoorschijn worden getoverd. Soms klinkt er een accordeon, soms een elektrische gitaar, een viool of zelfs een compleet orkest. Door het indrukken van een aantal knoppen wordt het keyboard kinderlijk eenvoudig geprogrammeerd. Wie weet bent u binnenkort degene die iedereen op een feest verrast met lekkere melodieën of populaire songs en swingt ieder feest de pan uit!
skuLeer de vingeroefeningeneen om te spelen op uw eigen keyboard. Vanaf nu swingt ieder feest de pan uit!
skuKEYBO
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
Keyboard
NHA opleidingen
sku orde en veiligheid
skuHet ideale vervolg op de opleiding MBO Beveiliger Bent u in het bezit van het Mbo diploma Beveiliger en zou u graag hogerop willen in de beveiligingsbranche? Dan is dit de perfecte opleiding voor u. In deze opleiding (zonder stage!) leiden we u op voor het officieel erkende certificaat Beveiliging C, een must voor iedereen die een leidinggevende functie in de beveiligingsbranche ambieert! Als leidinggevende in de beveiligingsbranche heeft u een zeer afwisselende baan met een grote verantwoordelijkheid. U instrueert beveiligers en bent tevens het eerste aanspreekpunt van deze beveiligers. Er is een groot aantal situaties waarbij wordt gehandeld volgens vaste procedures. Als er echter situaties ontstaan waarvoor geen vaste procedures gelden dan vragen beveiligers vaak om uw advies en bentú degene die de belangrijke beslissingen neemt! U leert in deze cursus Beveiliging C onder andere hoe u beslissingen neemt in situaties waarvoor geen vaste procedures gelden. In de grotere beveiligingsbedrijven bent u als leidinggevende de schakel tussen het management van het bedrijf en het team van beveiligers. U vertaalt het beleid van het management naar instructies voor de beveiligers en bent het eerste aanspreekpunt van de opdrachtgevers. U stelt dienstplanningen en werkroosters op en zorgt er voor dat de beveiligers hun werk goed uitvoeren. Verder dient u uw administratie en registratie op orde te hebben en bent u in staat om alles op een duidelijke manier te verwerken in rapportages. Zeer afwisselend dus!
skuEen must voor iedereen die een leidinggevende functie in de beveiligingsbranche ambieert.
skuBEVC
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
Certificaat Beveiliging C
NHA opleidingen
sku talen
skuLevend Hongaars In 2004 werd Hongarije verwelkomd alséén van de nieuwe lidstaten van de EU. Dit betekent dat de handel met dit prachtige land nog verder in een stroomversnelling zal komen en de internationale betrekkingen tussen Nederland en Hongarije verder zullen worden uitgebreid. Ook is Hongarije natuurlijk een prachtig vakantieland waar elke zomer veel Nederlandse toeristen te vinden zijn! Het land heeft namelijk ontzettend veel te bieden, zoals het machtige Balaton-meer en één van de mooiste hoofdsteden van Europa: Boedapest. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat steeds meer Nederlanders de Hongaarse taal willen leren. Met behulp van deze prettig opgezette studiemethode kunt u straks, zowel zakelijk als privé, met een gerust hart afreizen naar het"Centrum van het nieuwe Europa". Het Hongaars: de meest exotische taal van Europa! Het Hongaars is een zeer aparte taal en klinkt bijna"on-Europees". Het is dan ook een enorme uitdaging om deze prachtige taal onder de knie te krijgen, zodat u straks leuke gesprekken kunt voeren met de zeer gastvrije"Magyaren"(Hongaren)! Zeer praktische cursus met doelgerichte uitspraak-oefeningen. We willen u aan de hand van de cursus Hongaars zo snel mogelijk de levende, hedendaagse Hongaarse omgangstaal leren. We beginnen met een inleiding waarin het alfabet, de klankleer en de uitspraak van het Hongaars aan bod komen. In de daaropvolgende lessen wordt uw woordenschat stap-voor-stap uitgebreid en zult u al snel in staat zijn om gesprekjes te voeren. Verder wordt ook uw kennis van de Hongaarse grammatica geleidelijk opgebouwd. Iedere les bestaat uit een tekst, een woordenlijst, een uitleg van de grammatica en een aantal leuke, praktische oefeningen. Het bijgevoegde boek met extra uitspraakoefeningen en de door"native speakers"ingesproken geluidsbestanden, zorgen ervoor dat u uw uitspraak van de Hongaarse taal perfectioneert! Inclusief mediaplayer + digitale geluidsbestanden De lessen zijn voorzien van luister- en spreekoefeningen. Een belangrijk hulpmiddel bij het leren van de juiste uitspraak. Uw persoonlijke leraar kan u daarbij helpen. De geluidsbestanden (luisteroefeningen) die op de mediaplayer staan, vindt u ook digitaal terug in uw online leeromgeving: NHA studentenplaza. U kunt deze geluidsbestanden dus ook afspelen op uw computer of tablet of kopiëren naar uw smartphone. Tevens kunt u met de mediaplayer uw eigen uitspraak opnemen en terugluisteren of laten beoordelen! Gratis vertaalcomputer Fantastisch hulpmiddel bij veel taalcursussen en ideaal om bij de hand te hebben op vakantie! Toets het gewenste woord in en de vertaling verschijnt in12 verschillende talen: Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Turks, Portugees, Pools, Zweeds, Roemeens, Indonesisch en Nederlands. Zit de taal van uw cursus er niet bij, dan doet u natuurlijk evengoed uw voordeel met deze handzame vertaalcomputer (12 cm x 8 cm) tijdens eventuele vakanties in deze prachtige landen.
skuVoor beginners of gevorderden. Leer in 12 maanden of sneller Hongaars spreken en schrijven.
skuLVHON
Inschrijven / Info
Prijs: 198.00 euro
Cursus Hongaars
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-BASISOPLEIDING NETWERK- EN MEDIABEHEER Krijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Een netwerkbeheerder doet meer dan alleen een netwerk beheren. Zo weet hij wat er leeft in een organisatie en luistert aandachtig naar de wensen van mensen op de werkvloer. Dit alles beschrijft de beheerder in een programma van eisen. Dit document is de basis van een (netwerk)ontwerp. De netwerkbeheerder onderzoekt hoe medewerkers binnen een organisatie kunnen beschikken over alle benodigde informatie en stemt daar de ICT op af. Dit beschrijft hij in een technisch ontwerp. De taken van de netwerkbeheerder variëren van ontwerpen tot opzetten, beheren, onderhouden en beveiligen van netwerken. Documenten, e-mail en webverkeer: het netwerk is de digitale snelweg waarop alle data van A naar B wordt verplaatst. En weer terug. Netwerken moeten betrouwbaar zijn. Altijd. Zijn er toch problemen? Dan los jij die problemen op. Kennis van de nieuwste technieken is een absolute vereiste om netwerken zo stabiel, snel en veilig mogelijk te laten werken. Deze populaire MBO-basisopleiding is ideaal als bijscholing en de perfecte voorbereiding op de MBO-opleiding Netwerk- en Mediabeheerder (niveau 4). Dit felbegeerde diploma is met vrijstellingen snel te behalen.
skuLeer de basiskennis van het vak Netwerk en Mediabeheerder. Geen vooropleidingseis!
skuBONMB
Inschrijven / Info
Prijs: 659.00 euro
MBO-basisopleiding Netwerk- en Mediabeheerder
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO CHAIN MANAGEMENT Chain management, het optimaliseren van de integrale keten, wordt door steeds meer bedrijven ontdekt en toegepast. Organisaties realiseren zich dat het verbeteren van de eigen processen zinvol is. Het systematisch realiseren van kwaliteits- en performanceverbetering is hierbij cruciaal. De HBO cursus Chain Management verschaft u kennis, inzicht en toepassingsmogelijkheden die nodig zijn om een succesvolle supply-chain-managementstrategie uit te voeren en te ontwikkelen. Supply Chain Management richt zich op het afstemmen en samenwerken van partners. Het uiteindelijke doel hiervan is een optimaal resultaat voor de klant te behalen. Door voortdurend op zoek te gaan naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing van de logistiek binnen uw bedrijf, krijgt u inzicht in de bedrijfseconomische processen binnen uw organisatie. U leert door gestructureerd plannen, organiseren, leiden en beheren hoe u tot een systematische kwaliteits- en prestatieverbetering komt. Voor wie is deze cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor personen die op zoek zijn naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing van bedrijven. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
skuKort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde.
skuCHAIN
Inschrijven / Info
Prijs: 307.00 euro
HBO Chainmanagement
NHA opleidingen
sku talen
skuLevend Kroatisch Het Kroatisch is de nationale taal van het prachtige land Kroatië (met Zagreb als hoofdstad). Kroatië maakte tot 1991 deel uit van Joegoslavië en riep in dat jaar de onafhankelijkheid uit. De meeste zichtbare sporen van de burgeroorlog zijn inmiddels uitgewist en het toerisme in dit trotse land bloeit weer helemaal op! Veel vakantiegangers hebben de weg naarKroatië weer gevonden en trekken naar de prachtige kuststreken van Istrië en Dalmatië en naar de schitterende ongerepte natuurparken in het Kroatische binnenland. Kroatië is nog een echt paradijsje met de helderblauwe Adriatische Zee, prachtige kustplaatsen als Split en Dubrovnik, smakelijk etenen zeer gastvrije mensen. In deze gloednieuwe cursus leren we u de moderne Kroatische taal op een speelse manier zodat u straks in staat bent om leuke gesprekken te voeren met de zeer vriendelijke Kroatische bevolking! Een prachtige taal van een trotse bevolking! In het vroegere Joegoslavië werd gebruik gemaakt van een kunstmatige eenheidstaal, het Servo-Kroatisch, gebaseerd op het Servisch en het Kroatisch. Het Servisch en het Kroatisch vertonen weliswaar veel overeenkomsten maar zijn toch twee verschillende talen met eigen spellingsregels, grammatica en een eigen tongval. Bovendien wordt het Servisch geschreven in het Cyrillische schrift en het Kroatisch in het voor ons herkenbare Latijnse schrift. Veel boeiende onderwerpen In deze boeiende cursus worden alleen onderwerpen behandeld die u aanspreken. Alledaagse onderwerpen maar ook herkenbare situaties die u in het moderne Kroatië tegenkomt, komen aan bod. Inclusief mediaplayer + digitale geluidsbestanden De lessen zijn voorzien van luister- en spreekoefeningen. Een belangrijk hulpmiddel bij het leren van de juiste uitspraak. Uw persoonlijke leraar kan u daarbij helpen. De geluidsbestanden (luisteroefeningen) die op de mediaplayer staan, vindt u ook digitaal terug in uw online leeromgeving: NHA studentenplaza. U kunt deze geluidsbestanden dus ook afspelen op uw computer of tablet of kopiëren naar uw smartphone. Tevens kunt u met de mediaplayer uw eigen uitspraak opnemen en terugluisteren of laten beoordelen! De cursus Levend Kroatisch levert een prima beheersing op van de alledaagse Kroatische taal. Al vrijwel meteen kunt u gebruik maken van uw praktische talen-kennis. Daarom is de cursus bijzonder aan te raden voor mensen die deze taal nodig hebben om zaken te doen. Vanzelfsprekend kan een ruimere talenkennis ookuw vakantievreugde vergroten. Gratis vertaalcomputer Fantastisch hulpmiddel bij veel taalcursussen en ideaal om bij de hand te hebben op vakantie! Toets het gewenste woord in en de vertaling verschijnt in 12 verschillende talen: Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Turks, Portugees, Pools, Zweeds, Roemeens, Indonesisch en Nederlands. Zit de taal van uw cursus er niet bij, dan doet u natuurlijk evengoed uw voordeel met deze handzame vertaalcomputer (12 cm x 8 cm) tijdens eventuele vakanties in deze prachtige landen.
skuVoor beginners of gevorderden. Leer in 12 maanden of sneller Kroatisch spreken en schrijven.
skuLVKRO
Inschrijven / Info
Prijs: 178.00 euro
Cursus Kroatisch
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Bedrijfsadministrateur De bedrijfsadministrateur geeft leiding aan bedrijfsprocessen en is op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van belastingen en sociale wetgeving. Je zorgt voor rapportages, de dagboeken en periodeafsluitingen. In veel gevallen geef je leiding aan een administratief team en rapporteer je aan het management. Daarbij dien je kennis te hebben van boekhoudprogramma's en dien je handig te zijn met de computer. Deze uitgebreide opleiding bevat bijna alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Bedrijfsadministrateur. Nederlands, Engels en Rekenen (het generieke deel) en de stage (bpv) vallen buiten dit Kort MBO. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA. Het Kort MBO is ideaal als: je alleen de beroepsgerichte vakken wil volgen, bijvoorbeeld als bijscholing of om de kennis op te frissen of te actualiseren. je niet aan de MBO-vooropleidingseis voldoet. Via deze opleiding kun je toch het erkende MBO-diploma behalen. je (nog) niet in de gelegenheid bent om stage te lopen. Deze opleiding bevat geen stage.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuDPBAD
Inschrijven / Info
Prijs: 879.00 euro
Kort MBO Bedrijfsadministrateur
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO-basisopleiding Rechten met Bestuursrecht Inclusief wettenbundel Het hedendaagse bedrijfsleven en de overheden hebben grote behoefte aan medewerkers met een brede rechtenkennis. De HBO-bachelor Rechten van de NHA speelt in op deze behoefte. De werkzaamheden van de HBO-jurist zijn divers en uitdagend. In deze HBO-basisopleiding behandelen we twee onderwijseenheden uit de HBO-bachelor Rechten. Burgers die zich niet kunnen vinden in het optreden van de overheid, hebben de mogelijkheid om dit door de rechter te laten toetsen, een klacht in te dienen of de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze basisopleiding leert u welke bestuurshandelingen het bestuursrecht kent, deze beschijven en aanwijzen in de Awb. U leert tevens te benoemen waar handhaving in de Awb geregeld is en welke sancties er bestaan. Daarnaast wordt er volop aandacht besteed aan de mondelinge- en schriftelijke communicatie over juridische zaken. Met deze kennis doet u zowel zakelijk als privé uw voordeel! Waarom kiezen voor de HBO-basisopleiding Rechten. In de Basisopleiding Rechten wordt een aantal onderwijseenheden behandeld uit het algemene eerste jaar van de HBO-bacheloropleiding Rechten. Zo kunt u kennismaken met de opleiding en ervaren of u het niveau aan kunt. Hierna kunt u opbasis van het behaalde resultaat toegang verkrijgen tot de HBO-bacheloropleiding Rechten. U kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de modules die u al heeft afgerond in de Basisopleiding. De Basisopleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die: - Kennis wil opdoen over dit vakgebied op HBO-niveau. - Twijfelt of de HBO-bacheloropleiding iets voor hem/haar is. - Niet in de gelegenheid is om stage te lopen. - Niet beschikt over de vereiste vooropleiding. - De volledige HBO-opleiding te lang vindt.
skuLeer in 6 maanden de basis van HBO Rechten met Bestuursrecht. Geen vooropleidingseis. Geen stage.
skuHBBES
Inschrijven / Info
Prijs: 879.00 euro
HBO-basisopleiding Rechten met Bestuursrecht
NHA opleidingen
sku talen
skude cursus Noors Noorwegen is een schitterend land. Het indrukwekkende, afwisselende landschap, de prachtige natuur en uiterst vriendelijke bevolking maken het land tot het meestbezochte vakantieland van Scandinavië. Met kennis van de Noorse taal geniet u extra in Noorwegen. De beginnerscursus Noors is speciaal ontwikkeld om in korte tijd uitspraak en luistervaardigheid te oefenen, zodat u zich in de Noorse taal kunt redden in veelvoorkomende, dagelijkse situaties. Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk in de cursus Noors ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de taal goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Noors is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer met deze unieke cursus de Noorse taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuNOORS
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Noors
NHA opleidingen
sku uiterlijke en lichaamsverzorging
skuInclusief professioneel materialenpakket! Bij een mooie outfit horen perfect verzorgde nagels. Bij speciale evenementen kunt u met uw prachtig versierde nagels het verschil maken en zorgt u gegarandeerd voor een goede eerste indruk! Wilt u leren hoe u uw eigen nagels of die van iemand anders origineel versiert? Start dan vandaag nog met de cursus Nail Art! Dankzij het professionele gratis materialenpakket t.w.v. 40 euro kunt u direct aan de slag! Met de cursus Nail Art leert u hoe u natuurlijke nagels en kunstnagels versiert en decoreert. Aan het eind van deze cursus bent u specialist in het ontwerpen van originele patronen! Het rijk geïllustreerde lesmateriaal bestaat uit heldere theorie en favoriete technieken en bevat praktische oefeningen.
skuWord een ware nagelkunstenaar met deze professionele cursus Nail Art + materialenpakket.
skuNAIL
Inschrijven / Info
Prijs: 164.00 euro
Nail Art
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO Arbeid- en Organisatiepsychologie Overal waar mensen werkzaam zijn, zijn er allerhande psychologische processen die zich afspelen. Deze processen kunnen zowel individueel als tijdens een interactie tussen werknemers onderling plaatsvinden. Men kan hierbij denken aan concepten als zelfsturende teams, leiderschap en bevlogenheid. In de HBO cursus Arbeid- en organisatiepsychologie staat de psychologie van de mens in de context van arbeid en organisatie centraal. De winstgevendheid van een organisatie hangt deels af van hoe het bedrijf zijn mensen kan motiveren en beïnvloeden. Het menselijke gedrag binnen werksituaties en organisaties is dan ook een belangrijk onderdeel van de HBO cursus Arbeid- en organisatiepsychologie. U bestudeert het gedrag van mensen in hun werkomgeving en leert hoe u personen kunt managen, belonen en motiveren. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor iedereen die werkende mensen en de beïnvloeding van de organisatie beter wil begrijpen. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar. Deze cursus maakt deel uit van de HBO-bachelor opleiding Toegepaste Psychologie. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige module (5 studiepunten) wanneer u zich aanmeldt voor de HBO-bachelor opleiding.
skuKort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bachelor Toegepaste Psychologie.
skuAOPSY
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
HBO Arbeids- en organisatiepsychologie
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-BASISOPLEIDING APOTHEKERSASSISTENT De media hebben het de laatste tijd vaak aangekaart. Er is behoefte aan goed opgeleide apothekersassistenten. Wil jij hier op inhaken, dan moet je wel over het juiste diploma beschikken. Wij helpen je op weg met deze praktische, helder geschreven MBO-basisopleiding Apothekersassistent. Deze populaire opleiding van de NHA is de ideale voorbereiding op de MBO-opleiding Apothekersassistent. Het diploma van deze veelgevraagde MBO-opleiding is al bijna een garantie voor een leuke, afwisselende baan. Apothekersassistenten zijn werkzaam in stads- of buurt-apotheken, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en farmaceutische bedrijven. Keuze genoeg! Als apothekersassistent heb je veel verantwoordelijkheid. Je bent de schakel tussen de klant en de behandelaar. De apotheker heeft de eindverantwoording maar je bent zelf verantwoordelijk voor het werk dat je verricht. Je geeft mensen zowel mondeling als schriftelijk uitleg over de werking en bijwerkingen van medicijnen, de bewaarmethoden, en de juiste wijze van gebruik. Daarbij is communicatie met de cliënt belangrijk en een goede geneesmiddelenkennis noodzakelijk. Kortom, je hebt een afwisselende baan waarin je secuur moet kunnen werken. Na het afronden van deze opleiding ben je perfect voorbereid op de toekomst!
skuLeer de basiskennis van het vak Apothekersassistent. Geen vooropleidingseis!
skuBOAP
Inschrijven / Info
Prijs: 391.00 euro
MBO-basisopleiding Apothekersassistent
NHA opleidingen
sku havo
skuDe NHA-cursus HAVO Nederlands is speciaal voor het staatsexamenprogramma geschreven. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Nederlands is een verplicht onderdeel als je je HAVO-diploma wilt halen. Daarnaast is dit een hele leuke cursus voor wie in literatuur geïnteresseerd is. De volgende onderwerpen komen aan bod in de cursus HAVO Nederlands: Spelling Grammatica Lezen Schrijven Argumenteren Literatuur Verhaalanalyse Poëzie-analyse Je boekenlijst moet ten minste 14 Nederlandse werken bevatten, verspreid over de verschillende periodes in de letterkunde.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Nederlands.
skuHANL
Inschrijven / Info
Prijs: 413.00 euro
Havo Nederlands
NHA opleidingen
sku computer
skuBent u een binnenhuis- of tuinarchitect of werkt u op een makelaarskantoor? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw woning aan te passen? Dan is werken met een krachtig, maar toch eenvoudig te bedienen tekenprogramma een uitkomst voor u: zowel voor beroep als voor hobby! Het gratis SketchUp tekenprogramma maakt dit allemaal mogelijk en ook nog in 3 dimensies. De professionaliteit van SketchUp blijkt uit zijn functionaliteit, die volledig is gericht op architecten. Het laagdrempelige gebruikersgemak maakt dit tekenprogramma een verrijking voor iedereen die graag een 3D ontwerp wil maken van een woning (zowel nieuwbouw als verbouwing) of een tuin. Met de cursus SketchUp (3D tekenen) leert u hoe u snel en eenvoudig 3D oppervlaktemodellen creëert en visualiseert met texturen en animaties. U leert schaduwen evalueren, landschappen creëren, tekeningen opsieren en doorsneden maken. Uiteindelijk maakt u zelfs een virtuele wandeling door uw eigen gecreëerde ontwerp.
skuLeer 3D tekenen met SketchUp (3D tekenen). Speel met uw eigen ontwerpen, teken gebouwen enz.
skuGOOG
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
SketchUp (3D tekenen)
NHA opleidingen
sku talen
skuIedereen die een (administratief) hogere functie ambieert zal een goede kennis moeten hebben van zakelijke correspondentie. In het Nederlands of in een vreemde taal. Veel contacten tussen bedrijven verlopen nog steeds schriftelijk. Dat zal ook nooit veranderen. Of dat nu per post, per fax gebeurt of per email, maakt niets uit. Of het offertes betreft of de bevestiging van telefonische afspraken, evenmin. De laatste jaren is de correspondentie alleen maar toe genomen. Wat u leert in deze cursus... Omdat de brief het visitekaartje van een bedrijf of organisatie is, leert u in deze cursus Zakelijke Correspondentie: Hoe een brief er uit moet zien. Hoe u een logische opzet maakt. Hoe u tot een duidelijke stijl komt. Hoe u zorgt voor zuiver taalgebruik. Hoe u de juiste, vriendelijke toon treft. Hoe u voor een correcte inhoud zorgt. Zo leert u het vertrouwen van de geadresseerde te winnen en daarmee het door u gewenste doel te bereiken. De regels! Een zakenbrief schrijven naar een buitenlandse relatie in een vreemde taal is meer dan een Nederlandse brief vertalen. Daarom leert u in de cursus Zakelijke Correspondentie Frans de regels die daarvoor gebruikelijk zijn: Aanhef Beginformuleringen Slotformuleringen Grammaticale bijzonderheden Typische eigen zegswijzen Met deze praktische cursus van de NHA leert u een goede zakenbrief te schrijven. Met overbodige studiestof zult u niet worden lastiggevallen. De correspondentie-opdrachten in de lessen zorgen ervoor dat u veel praktische oefening krijgt. Uw woordenschat wordt uitgebreid met zakelijke woorden. Op bijzonder praktische wijze wordt uw kennis van grammatica en spelling opgefrist. Doeltreffend en overtuigend Een brief moet doeltreffend, overtuigend en vooral duidelijk zijn. U moet de ontvanger met weinig woorden duidelijk maken wat u bedoelt. Dit geldt natuurlijk ook voor brieven in een vreemde taal. Het lijkt moeilijk, maar dat is beslist niet zo. U heeft er natuurlijk wel een goede cursus voor nodig. Zakelijke Correspondentie van de NHA is zo′n cursus. De NHA-cursus is goed te volgen en is een van de beste in zijn soort. Studieprogramma Het vakkenpakket omvat: Grammatica Zakelijke Correspondentie Idioom (woordenkennis) Samenvattingen
skuCursus voor iedereen die contacten onderhoudt met een bedrijf uit Frankrijk. Per brief of mail.
skuBDRFR
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
Zakelijke Correspondentie Frans
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-BASISOPLEIDING ICT-BEHEERDER Krijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Hoe blijft een computer vrij van virussen? Hoe voorkom je dat een computer volstroomt met overbodige informatie en oude software waardoor hij trager en trager wordt? De meeste mensen denken liever aan iets anders. De ICT-beheerder denkt juist wél aan continuïteit. Hij zorgt ervoor dat computers bij bedrijven en organisaties werken en ook blijven werken. Zelfs onder zware, wisselende omstandigheden. Grotere organisaties zonder computers? Ondenkbaar. Wie houdt de computers draaiende? De ICT-beheerder. Hij bewaakt de computernetwerken vaneen organisatie. Van beveiliging tot onderhoud. Hij installeert software, onderhoudt en bouwt websites en ontwerpt systemen. Een ICT-beheerder werkt met mensen. Hij adviseert, coacht, beantwoordt vragen, geeft leiding."Als je gegevenssoftware kiest, moet je eerst weten waarvoor mensen het gebruiken."Deze populaire MBO-basisopleiding is ideaal als bijscholing en de perfecte voorbereiding op de MBO-opleiding ICT-beheerder (niveau 4). Dit felbegeerde diploma is met vrijstellingen snel te behalen.
skuLeer de basiskennis van het vak ICT beheerder. Geen vooropleidingseis!
skuBOICT
Inschrijven / Info
Prijs: 659.00 euro
MBO-basisopleiding ICT-beheerder
NHA opleidingen
sku uiterlijke en lichaamsverzorging
skuMiddels deze praktijkgerichte opleiding gaat u van uw passie uw baan maken. U duikt in het prachtige beroep van visagist: een wereld vol kleur, make-up, creativiteit en mogelijkheden. Afwisselend, gezellig en spannend! U leert hoe u professionele make-up aanbrengt voor elke gelegenheid en elk huidtype. Deze nieuwe vakopleiding leidt u op voor het landelijk erkende Branchediploma van het KWC (KWaliteitsCentrum Uiterlijke Verzorging), waarmee u als gediplomeerd allround visagist aan de slag kunt. Dit diploma wordt erkend door het Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging! U kunt als visagist gaan werken in een drogisterij, parfumerie, warenhuis, schoonheidssalon of voor een cosmeticamerk. De opleiding Visagie wordt ook veel gevolgd door kappers, nagelstylisten en schoonheidsspecialisten ter uitbreiding van hun dienstenpakket. U kunt bij een vaste werkgever aan de slag gaan. Maar u kunt zich ook als zelfstandig ondernemer inschrijven bij een bureau. Zij brengen u in contact met fotografen, modellenbureaus, theaters, filmproducenten…. Kortom, als gediplomeerd visagist gaan er vele deuren voor u open!
skuBehaal het door Anbos erkende branchediploma Visagie. Inclusief 5 praktijkdagen.
skuVISAB
Inschrijven / Info
Prijs: 824.00 euro
Visagie branchediploma
NHA opleidingen
sku logistiek en vervoer
skuKrijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Wilt u ook chauffeur worden? Chauffeur is een prachtig beroep. Wie heeft er nu zoveel vrijheid als een vrachtwagenchauffeur? Natuurlijk is dit deels ook zo, maar men beseft meestal niet dat het rijden op een zware truck een flinke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het is een kunst om zo'n grote, krachtige wagen volledig te beheersen. Maar wel een kunst die te leren is. Als vrijheid u trekt en u het"vogelvrije"bestaan van een vrachtwagenchauffeur verkiest boven het werken met een baas en collega's die constant op u letten, dan is deze veelgevraagde gloednieuwe chauffeursopleiding van de NHA een perfecte keuze! De opleidingen van NHA behoren tot de beste chauffeursopleidingen van Nederland en hebben al duizenden mensen succesvol op weg geholpen! Tegenwoordig stelt men hoge eisen. Het nationale en het internationale verkeer worden steeds drukker en ook steeds ingewikkelder. Een groot rijbewijs is niet meer genoeg om verantwoord met een zware truck onderweg te zijn. U moet bekend zijn met de techniek van uw truck, om mankementen onderweg zelf te kunnen repareren. Boordcomputers, blackboxes en andere moderne communicatiemiddelen mogen voor u geen geheimen meer hebben. U mag niet in de war raken van alle nationale en internationale vervoersregels en alle verschillende douanedocumenten. En het is wel zo prettig als u bekend bent met TIR-vervoer, cabotagevervoer en met transitovervoer.
skuWilt u ook chauffeur worden? Wie heeft er nu zoveel vrijheid als een vrachtwagenchauffeur?
skuGCCV
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
Chauffeursopleiding Goederenvervoer (CCV)
NHA opleidingen
sku kunst en cultuur
skuKijken naar kunst Gaat u ook zo graag naar musea en houdt u ervan stadswandelingen te maken? Bent u dol op kunst- en antiekbeurzen? U vraagt zich vast en zeker ook wel eens af wat de achtergronden zijn van bepaalde kunstvoorwerpen en gebouwen. Bijvoorbeeld in welke periode een tafeltje is gemaakt of wat een afbeelding op een schilderij of een vaas voorstelt. Gelukkig is het helemaal niet moeilijk hier meer over te weten te komen. De cursus Antiek en Oude Kunst maakt u op een prettige manier wegwijs in de wereld van oude kunst en antiek. U wordt als het ware mee op reis genomen door alle eeuwen heen en u maakt kennis met vele culturen. Gratis Antiek encyclopedie Schrijf u nu in voor de cursus Antiek en Oude Kunst en ontvangt deze schitterende encyclopedie van meer dan 300 pagina's gratis!
skuReis dwars door alle eeuwen heen en maak kennis met vele culturen. Leer over Antiek en oude kunst!
skuAEOK
Inschrijven / Info
Prijs: 217.00 euro
Antiek en Oude Kunst
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-OPLEIDING APOTHEKERSASSISTENT Krijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. De MBO-opleiding apothekersassistent leidt je op voor een afwisselende en verantwoordelijke functie in een apotheek. Als apothekersassistent ben je de schakel tussen de cliënt en de behandelaar. De apotheker heeft de eindverantwoording maar je bent zelf verantwoordelijk voor het werk dat je verricht. Je geeft mensen zowel mondeling als schriftelijk uitleg over de werking en bijwerkingen van medicijnen, de bewaarmethoden, en de juiste wijze van gebruik. Daarbij is communicatie met de cliënt belangrijk en een goede geneesmiddelenkennis zeker noodzakelijk. Je maakt recepten klaar en geeft voorlichting over het gebruik van de geneesmiddelen. Ook geef je advies over alle zelfzorgmiddelen die je in de apotheek kunt kopen. Soms hoort het bereiden van geneesmiddelen tot de werkzaamheden. Andere taken zijn het beheren van de voorraad en het bijhouden van de administratie. Als apothekersassistent werk je zelfstandig of in teamverband onder eindverantwoordelijkheid van de apotheker. Apothekersassistenten zijn niet alleen werkzaam in buurt- of stadsapotheken, maar ook in ziekenhuizen, huisartspraktijken en farmaceutische bedrijven. Je bent de hele dag met de meest uiteenlopende werkzaamheden bezig, waarbij het belangrijk is dat je nauwkeurig en geconcentreerd kunt werken. Kortom, een opleiding Apothekersassistent(e) van de NHA is het recept voor een leuke afwisselende baan!
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 4.
skuMBAP
Inschrijven / Info
Prijs: 1595.00 euro
MBO-opleiding Apothekersassistent
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG - KRAAMZORG Krijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Nieuw leven... Als kraamverzorg(st)er maak je deze fantastische gebeurtenis vaak van dichtbij mee. Je bent namelijk vaak nauw betrokken bij de geboorte en assisteert de verloskundige of arts tijdens en na de bevalling. Na de bevalling ben je de steun en toeverlaat van de kersverse moeder en andere gezinsleden. Je zorgt voor moeder en kind in de ruimste zin van het woord. Je zorgt namelijk niet alleen voor de lichamelijke verzorging maar zorgt ook voor een stukje geestelijke ondersteuning en probeert zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen. Bovendien zorg je voor de huishouding en vang je mensen op die op bezoek komen. Kortom, in de kraamperiode ben je de"spil"van het gezin en zorg je er mede voor dat het gezin kan genieten van een mooie, ontspannen kraamperiode. Je werkt zelfstandig, maar overlegt ook geregeld met collega's over ontwikkelingen binnen het beroep. Als kraamverzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) heb je dus een mooie, zeer afwisselende baan. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn zeer gunstig omdat er een groot tekort is aan goed opgeleide kraamverzorgenden. De NHA helpt je goed op weg met deze moderne, praktijkgerichte opleiding kraamverzorging.
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 3.
skuMBIGK
Inschrijven / Info
Prijs: 2159.00 euro
MBO-opleiding Verzorgende IG - kraamzorg
NHA opleidingen
sku start je eigen zaak
skuIn Nederland werken meer dan 100.000 mensen in de modebranche. Om een eigen kledingzaak te starten, heeft u gedegen kennis nodig. Meer kennis van zaken betekent automatisch ook meer plezier in het werk. Wilt u klanten met uw gevoel voor mode van het beste advies voorzien? In deze cursus leert u hoe u een kledingzaak kunt starten en runnen. Productkennis wordt uitvoerig behandeld, maar ook de advisering van de klant (verkooptechniek) komt uitgebreid aan bod. Deze cursus is ontwikkeld aan de hand van adviezen van deskundigen uit de branche. De cursus zit vol nuttige informatie, praktische tips en leerzame oefeningen. De grote assortimentskennis en de commerciële vaardigheden die u gaat opdoen vormen de basis voor uw eigen modewinkel. Nu bij inschrijving: GRATIS fullcolour handboek"in 10 stappen naar uw eigen zaak".
skuLeer de fijne kneepjes van het vak om een eigen kledingzaak te starten.
skuKLEDS
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
Eigen Kledingzaak Starten
NHA opleidingen
sku mbo
skuDe verkoop is de spil van iedere organisatie. Een goed ingewerkt en opgeleid verkoopteam kan het succes van een onderneming bepalen! Hierin speelt de commercieel medewerker een belangrijke rol. Een commercieel medewerker heeft een boeiende, afwisselende functie. Je brengt de markt in kaart en gaat gericht op zoek naar nieuwe klanten. Verder adviseer je klanten over het productpakket en ondersteun je de vertegenwoordigers in de buitendienst op vele gebieden: het maken van afspraken, het uitwerken en terugkoppelen van offertes, onderhandelen met de klant, het verwerken van orders, factureren enz. Kortom, de commercieel medewerker binnendienst is klant- en servicegericht, commercieel ingesteld en communicatief vaardig! Je vindt alle benodigde kennis in deze breed opgezette, zeer interessante opleiding. De perfecte voorbereiding op een boeiende carrière in de verkoop! De gespecialiseerde NHA is niet voor niets al jaren dé commerciële opleider bij uitstek! Je profiteert dan ook van jarenlange ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller.
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 3.
skuMBCM
Inschrijven / Info
Prijs: 1649.00 euro
MBO-opleiding Commercieel Medewerker
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen De medewerker inrichtingswerk ondersteunt volwassenen die niet kunnen functioneren zonder professionele hulp. Jij helpt deze mensen weer op het juiste spoor. Dat doe je bij de mensen thuis of in een psychiatrisch centrum of verslavingskliniek of blijf van mijn lijf huis of een asielzoekerscentrum. Je werk is zowel uitvoerend, adviserend en coördinerend. Dankzij jouw inbreng krijgen deze mensen weer vertrouwen in de toekomst! Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuDPMZS
Inschrijven / Info
Prijs: 1399.00 euro
Kort MBO Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
NHA opleidingen
sku computer
skuLeer alles over het meestgebruikte spreadsheetprogramma: volg de cursus Excel. Maak je veel berekeningen of cijferoverzichten tijdens je werk? Of heb je een hobby waarbij spreadsheets goed van pas komen? Excelleer in Excel. Bijvoorbeeld met datacrunching waarbij je grote hoeveelheden cijfermateriaal inzichtelijk maakt ('big data'). Met de cursus Excel heb je het gelijknamige programma van Microsoft snel in de vingers. Microsoft Excel is veruit het meest gebruikte spreadsheetprogramma ter wereld. Wanneer je regelmatig met de computer werkt, ben je het veelzijdige programma vast al eens tegengekomen. Duidelijke schermvoorbeelden Veel werkgevers stellen aan (nieuwe) medewerkers de eis dat zij met Excel kunnen omgaan. Deze complete cursus Excel geeft je een karrevracht aan vaardigheden. Je leert onder meer berekeningen, grafieken, diagrammen en cijferoverzichten maken. Inclusief formules en verwijzingen. Aan de hand van duidelijke schermvoorbeelden en stap-voor-stap instructies doorloop je spelenderwijs de lesstof. De lessen zijn afgestemd op de meest recente software. Je Excel kennis is na deze zelfstudie helemaal up-to-date. Beginner of gevorderd Excel gebruiker? Na het volgen van de cursus Excel heeft het programma geen geheimen meer voor je. Je gaat vol vertrouwen om met data en je kunt veel werkzaamheden efficiënter verrichten. De extra uitgebreide cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Officieel diploma Je kunt de cursus afronden met een examen voor het officiële Excel-diploma of - wanneer je de cursus volgt voor privédoeleinden - met een getuigschrift. Zin om het gemak en de ongekende mogelijkheden van het bekendste spreadsheetprogramma te ontdekken? Start snel met de cursus Excel. Niet omdat het rijmt. Wel omdat Excel je verder helpt in je vak. Alles draait om de cijfers...
skuNa afloop van deze cursus gaat u de vele mogelijkheden van Excel optimaal benutten.
skuEXCEL
Inschrijven / Info
Prijs: 131.00 euro
Excel
NHA opleidingen
sku talen
skuIndia is na China het land met de meeste inwoners. In dit reusachtige land worden verschillende talen en dialecten gesproken. Hindi en Engels zijn echter de twee officiële talen van India. Ongeveer 370 miljoen mensen hebben Hindi als moedertaal of als tweede of derde taal. Oorspronkelijk komt het Hindi uit Noord-India, maar het wordt nu gesproken en verstaan over het hele Indiase sub-continent. Hindi is sterk verwant met het Urdu, de taal die in Pakistan gesproken wordt. Met behulp van de uitspraakoefeningen leert u het Hindi op een praktische manier. Hindi leren was nog nooit zo eenvoudig! Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven,gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de taal goed te leren spreken ente verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Hindi is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer met deze unieke cursus de taal Hindi. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuHINDI
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Hindi
NHA opleidingen
sku master
skuSuccesvol marketingbeleid vraagt om aanpassingsvermogen. Een goede marketing manager mag de ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering, nieuwe concurrenten of wetgeving in de markt nooit uit het oog verliezen. Zo hebben de komst van internet, mobiele communicatie en social media het vakgebied van marketing sterk beïnvloed en vragen om adequaat anticipatievermogen. Ben je ondernemend en continu op zoek naar optimalisatie van jouw serviceverlening? De MBA-module Marketing Management is uitermate geschikt als je meer kennis in marketing wilt vergaren. Ook als je niet in de gelegenheid bent om nu de volledige MBA-opleiding te volgen. Je kunt deze module in drie maanden afronden. Deze losse MBA-module is afkomstig uit de volledige MBA-opleiding General Management. Leerdoelen Na het volgen van deze module ben je in staat om: de sleutelconcepten en kaders in marketing toe te passen; marketingstrategieën kritisch te beoordelen en verbeteringen daarop te implementeren; de communicatie over een nieuwe marketingstrategie af te stemmen op verschillende doelgroepen. Voor wie is deze module bestemd? De module Marketing Management is geschikt voor mensen die ondernemend zijn en continu op zoek naar optimalisatie van alle aspecten van de marketing. Wil je als manager, online of offline marketeer aan de slag of juist jouw kennis verder uitbouwen? Deze opleiding biedt uitkomst! De module maakt deel uit van de MBA-Masteropleiding General Management. Na het succesvol afronden van deze module kun je versneld de volledige Masteropleiding doorlopen.
skuMBA-module van 3 maanden op master-niveau.
skuMARK
Inschrijven / Info
Prijs: 599.00 euro
MBA-module Marketing Management
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuDe verkoop is de spil van iedere organisatie. Een goed ingewerkt en opgeleid verkoopteam kan het succes van een onderneming bepalen! Hierin speelt de Commercieel medewerk(st)er binnendienst een cruciale rol. Een Commercieel medewerk(st)er binnendienst heeft een boeiende, afwisselende functie. Hij brengt de markt in kaart en gaat gericht op zoek naar nieuwe klanten. Verder adviseert hij klanten en prospects over het productpakket en ondersteunt hij de vertegenwoordigers in de buitendienst op vele gebieden: het maken van afspraken, het uitwerken en terugkoppelen van offertes en de facturatie. Kortom, de Commercieel medewer(st)ker binnendienst moet van vele markten thuis zijn! Dat kan alleen door een gedegen, praktische opleiding. U vindt alle benodigde kennis in deze breed opgezette, zeer interessante cursus Commercieel medewer(st)ker binnendienst . Een topcursus waarin de allround kennis van de ervaren NHA op het gebied commerciële opleidingen op een unieke manier tot uitdrukking komt! De perfecte voorbereiding op een boeiende carrière in de commercie!
skuLeer verkooptechnieken, marketing, commerciële administratie, logistiek en kwaliteitszorg.
skuCMBID
Inschrijven / Info
Prijs: 274.00 euro
Commercieel Medewerk(st)er Binnendienst
NHA opleidingen
sku techniek
skuEen cursus die zichzelf terugverdient Het aanleggen van buitenverlichting, het repareren van uw koffiezetapparaat, wasdroger of broodrooster. Slechts een kleine greep uit huis-tuin-en-keuken karweitjes die vaak worden verricht. Dankzij de hobbycursus Populaire Elektrotechniek leert u deze reparaties zelf uit te voeren. Dat is niet alleen handig, maar bespaart ook een flinke som geld!!! In deze cursus Populaire Elektrotechniek komen tal van praktische, interessante onderwerpen aan de orde en u wordt vertrouwd gemaakt met de werking van de apparaten die u dagelijks gebruikt. U beleeft al spoedig veel plezier aan uw nieuw verworven kennis. Immers, u weet straks hoe alles werkt en u bent al snel in staat eenvoudige probleempjes eigenhandig op te lossen. Als u eenmaal weet hoe u te werk moet gaan, kunt u veel dingen zelf oplossen. Een plezierige en nuttige hobby Elektrotechniek is niet alleen fascinerend, het is ook een buitengewoon nuttige hobby. Reparateurs voor de wasmachine en het koffiezetapparaat worden overbodig. U zult na het volgen van deze elektrotechnische cursus zelfs in staat zijn een elektrische installatie van een woonhuis te ontwerpen! Behalve het plezier dat u er zelf aan beleeft, zullen ook heel wat kennissen en vrienden bij u aan komen kloppen, voor het klaren van allerlei klussen. Deze klussen hoeven natuurlijk geen vrijwilligerswerk te blijven. Wie weet is de uitgebreide, gedegen opleiding van de NHA wel de eerste stap naar een leuke baan!
skuRepareer zelf uw eletronische apparatuur in huis. De cursus elektrotechniek verdient zich terug!
skuPOPEL
Inschrijven / Info
Prijs: 198.00 euro
Populaire Elektrotechniek
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuVertegenwoordigers hebben een aantrekkelijke baan. Het werk biedt een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid. Veel contacten met allerlei mensen. Elke dag is anders. Een vertegenwoordiger verdient goed. Door een combinatie van een vast salaris en provisie wordt zijn inkomen bepaald. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger meestal een auto van de zaak. Vaak wordt gedacht dat een vertegenwoordiger geen opleiding nodig heeft en dat overredingskracht voldoende is om succes te hebben. U mag aannemen dat dit niet zo is. Er is een zekere mate van aanleg nodig, maar verkopen vereist meer dan dat alleen. Met behulp van onderzoek en diverse verkooptechnieken zorgt u ervoor dat u de concurrent voor bent en... blijft! De boeiende cursus Vertegenwoordiger van de gespecialiseerde NHA is speciaal voor dit doel ontwikkeld. De cursus vertegenwoordiger is ook uitermate geschikt voor een vertegenwoordiger die deze cursus wil gebruiken om nog effectiever te verkopen.
skuAls vertegenwoordiger hebt u een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid. Elke dag is anders.
skuVTGW
Inschrijven / Info
Prijs: 274.00 euro
Vertegenwoordiger
NHA opleidingen
sku kantoor en juridisch
skuSteno is een unieke manier van schrijven. U kunt namelijk met steno een sprekende persoon schrijvend bijhouden. Het is dus mogelijk het gesproken woord exact om te zetten in tekens zonder dat uéén letter mist. Zo kunt u heel nauwkeurig een vergadering of een interview vastleggen. Niets zal u ontgaan. De cursus Steno wordt ook veel gevolgd door studenten (het bijwonen van colleges) en mensen die secretariaatswerk verzorgen voor een vereniging. Bovendien volgen steeds meer herintredende vrouwen de cursus Steno, vaak in combinatie met de cursus Secretaresse. Deze combinatie geeft extra kansen op de arbeidsmarkt. De cursus Steno van NHA is in veel opzichten bijzonder. Door middel van het moderne en beproefde Easy-Learning-System wordt u op deskundige wijze begeleid en kunt u zich dezeverkorte schrijfwijze snel eigen maken. U leert het systeem"GROOTE". De beste en meestgebruikte manier van stenograferen.
skuLeer snel en goed stenograferen met behulp van het Easy-Learning-System.
skuSTENO
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
Steno
NHA opleidingen
sku computer
skuKrijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Dagelijks bezoeken miljarden mensen miljoenen websites, zowel zakelijk als privé. Websites zijn een populair middel om persoonlijke meningen en bedrijfsinformatie online te presenteren of om geld te verdienen met producten en diensten. Het is tegenwoordig een uitdaging om een website te ontwikkelen die onderscheidend is, goed gevonden wordt en niet duur is om te maken. Echter, het laten ontwikkelen van een website kan erg kostbaar zijn. Dus waarom zou u uw website niet zelf maken? Met het gratis softwarepakket WordPress kunt u zonder dat u programmeerkennis hebt een website, blog of webshop ontwikkelen die ook nog eens goed geïndexeerd wordt door zoekmachines. Met dezecursus WordPress leren wij u precies hoe! Uw eigen WordPress website Met deze gebruiksvriendelijke cursus begint u al in les 1 met de voorbereidingen voor uw eigen website. U leert uw website uit te breiden, aan te passen en waar u rekening mee moet houden om goed zichtbaar te zijn in zoekmachinesen social media. Ook maakt u kennis met verschillende aanvullende programma's voor uw WordPress site en hoe u deze kunt installeren. Wilt u ook aan de slag met het opzetten van uw eigen website? Met de cursus WordPress zet u zonder parate programmeerkennis een dijk van een website, blog of webshop online die ook nog eens goed geïndexeerd wordt door zoekmachines als bijvoorbeeld Google en Bing!
skuLeer uw eigen WordPress website te ontwikkelen met deze gebruiksvriendelijke cursus.
skuWORDP
Inschrijven / Info
Prijs: 274.00 euro
WordPress
NHA opleidingen
sku dierenzorg
skuNet als mensen worden dieren wel eens ziek. Ook zij hebben dan medische zorg nodig. Heeft u een hart voor dieren? Wilt u dieren professionele zorg bieden wanneer ze dat nodig hebben? Dankzij de cursus Dierenartsassistent kunt u dieren helpen en hun eigenaars adviseren over de verzorging, voeding en medicatie van hun dier. Als dierenartsassistent bent u de rechterhand van de dierenarts. U ondersteunt hem of haar bij alle dagelijkse werkzaamheden. Omdat u met verschillende diersoorten werkt en assisteert bij verschillende medische handelingen is een werkdag nooit hetzelfde! Uw dagindeling In de ochtend bereidt u alles voor om de eerste mensen en dieren te ontvangen op het spreekuur. Tijdens het spreekuur helpt u in de behandelkamer, maar bent u ook verantwoordelijk voor administratieve taken. U neemt telefoontjes aan, plant afspraken in, rekent behandelingen af en pakt medicijnen in. In de behandelkamer weegt u dieren, geeft ze medicijnen en houdt ze vast zodat de dierenarts onderzoek kan doen. Na het inloopspreekuur beginnen de afspraken. Hier worden ook dieren geopereerd. Bij operaties doet u het voorbereidende werk en zorgt u voor bijvoorbeeld röntgenfoto's en bloed- en urineonderzoek. Tijdens de operatie voorziet u de dieren van een goede verzorging. Aansluitend kan de praktijk worden opgeruimd en bent u weer klaar voor een boeiende nieuwe dag! Haalt u voldoening uit het verzorgen van dierenén het geruststellen van hun eigenaars, dan kunt u het verschil maken als dierenartsassistent!
skuU leert veel over zorg voor dieren, u heeft contact met hun baasjes en verzorgt de administratie.
skuDIERA
Inschrijven / Info
Prijs: 329.00 euro
Dierenartsassistent
NHA opleidingen
sku management en personeel
skuKrijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Steeds meer bedrijven hebben flexibel, betrouwbaar en vakbekwaam personeel nodig voor tijdelijke opdrachten. Als intercedent gaat u op zoek naar geschikte kandidaten om deze vervolgens als'flexkracht'voor te stellen aan werkgevers die personeel nodig hebben. De cursus Intercedent biedt u veel afwisseling die ook een goede basis legt voor verdere carrière in het bedrijfsleven. Tijdens deze praktijkgerichte cursus ontwikkelt u inlevingsvermogen, stressbestendigheid en analytisch vermogen. De cursus Intercedent leidt u op voor het erkende examen Uitzendmedewerker van de SEU (Stichting Examens Uitzendbranche). Een greep uit het takenpakket van eenintercedent. U begint de dag met een kort teamoverleg over de belangrijkste acties voor die dag. Vervolgens verwerkt u ziekmeldingen en afmeldingen van flexkrachten die u tegelijkertijd vervangt. Zo ontzorgt u uw klant. Na de administratieve taken begint u aan de intakegesprekken met kandidaten voorvacatures in uw portefeuille. U bezoekt bestaande relaties of maakt kennis met nieuwe. Tijdens deze bezoeken, biedt u kandidaten aan, die zo goed mogelijk aansluiten op het functieprofiel dat door uw klanten wordt gevraagd. Als intercedent hebt u ook een coachende rol. U begeleidt uw kandidaten inhun ontwikkeling en u bent voor hen het aanspreekpunt bij salarisonderhandeling, ziekteverzuim of vakantieregelingen. Verleg uw eigen grenzen en vergroot uw zelfvertrouwen met onze cursus Intercedent. U wordt assertiever, georganiseerder en u kunt, naast doorgroeien in het uitzendwezen, ook als accountmanager of HR business partner aan de slag bij andere bedrijven. Wordt de spil in onderhandelingen tussen de wensen van werkgevers en werknemers.
skuDeze cursus biedt u veel afwisseling en is een ideale basis voor een carrière in het bedrijfsleven.
skuINTER
Inschrijven / Info
Prijs: 329.00 euro
Intercedent
NHA opleidingen
sku logistiek en vervoer
skuKrijg het lesgeld van deze opleiding volledig terugbetaald door het UWV, dankzij de scholingsvoucher voor werkzoekenden. Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Meld je dan nu aan voor deze opleiding. Na aanmelding registreer je je op werk.nl als werkzoekende en vraag je de scholingsvoucher aan op www.uwv.nl. Je kunt het lesgeld volledig terugontvangen van het UWV. Deze opleiding van de NHA leidt namelijk op tot een kansberoep; een beroep met extra grote kans op een baan! Meer info. Logistiek Teamleiders regelen de dagelijkse gang van zaken in een magazijn (warehouse) en sturen hun medewerkers aan. Als team zorgt u ervoor dat de logistieke processen goed verlopen: goederenontvangst, opslag, ordersamenstelling, voorraadbeheer enz. Naast deze basiskennis besteden we volop aandacht aan leidinggeven, personeelsbeleid, kwaliteits-, milieu- en arbozorg. Wij leiden u op voor het officieel erkende CCV-diploma Logistiek Teamleider. In deze praktijkgerichte cursus worden alle elementen behandeld die van belang zijn voor deze verantwoordelijke functie. Ideale cursus voor wie al werkt in de logistiek en een leidinggevende functie ambieert, of wil gaan werken in een warehouse / distributiecentrum.
skuWord logistiek teamleider en behaal het erkende CCV diploma.
skuLOGTE
Inschrijven / Info
Prijs: 349.00 euro
Logistiek Teamleider
NHA opleidingen
sku beauty en lifestyle
skuHonderdduizenden mensen zetten zich wekelijks fanatiek in tijdens het sporten. Een goede begeleiding is in deze erg belangrijk. De sportmasseur helpt blessures te voorkomen door middel van tapen, bandageren en goede voorlichting. Hij/zij behandelt blessures als een verrekte spier, een verstuikte enkel of kramp. Ook pleegt hij nazorg wanneer iemand medisch is behandeld. Deze nazorg kan o.a. bestaan uit een doeltreffende massage. Wij leren u de vele massagetechnieken, waaronder effleurage, tapotage, petrissage, rotatie, intermitterend drukken enz. Om (top)sporters optimaal te kunnen begeleiden is niet alleen kennis nodig van het bewegingsapparaat en van het menselijk lichaam. U leert ook alles over warming-up, cooling down en mental coaching, want dankzij uw kennis en vaardigheden helpt u als masseur mensen bewust met hun sport bezig te zijn. De NHA-cursus Sportmassage leidt u op voor het officiële diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage NGS. U kunt hiermee bij het NGS uw officiële licentie aanvragen. De opleiding Sportmassage van NHA is erkend door het NGS.
skuDe sportmasseur helpt blessures voorkomen door middel van tapen, bandageren en voorlichting.
skuSPORT
Inschrijven / Info
Prijs: 714.00 euro
Sportmassage
NHA opleidingen
sku talen
skuHet Welsh wordt gesproken in Wales en is evenals het Gaelic en het Bretons een Keltische taal. De Kelten werden door invasies van andere volken teruggedreven tot het uiterste westen (Wales, Ierland) en Bretagne in Frankrijk, en behielden altijd hun eigen cultuur en taal. De nadruk ligt op spreekvaardigheid. De grammatica wordt op eenvoudige wijze samengevat. Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de taal goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Welsh is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer met deze unieke cursus de taal Welsh. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuWELSH
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Welsh
NHA opleidingen
sku vmbo
skuHet vak Maatschappijleer 1 is binnen het gemeenschappelijk deel een verplicht vak. De lesstof is volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Cultuur en Socialisatie Sociale verschillen Macht en zeggenschap Beeldvorming en stereotypering In heldere en overzichtelijke lessen kom je meer te weten over de genoemde onderwerpen. De duidelijke vragen en opdrachten zorgen ervoor dat je de lesstof snel en doelmatig kunt verwerken. Alle vakinformatie is ook te lezen op www.ocwduo.nl.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vmbo Maatschappijleer.
skuVMMAA
Inschrijven / Info
Prijs: 175.00 euro
VMBO Maatschappijleer
NHA opleidingen
sku management en personeel
skuDe beste banen zijn er voor die mensen die het hele bedrijf breed kunnen overzien in structuren. In deze zeer boeiende cursus Bedrijfsorganisatie leert u dat op een sprekende manier. Een goede cursus voor uw carrière. De aard en de omvang van bedrijven verschillen onderling nogal. De meeste bedrijven hebben één ding wel gemeen: ze worden steeds ingewikkelder. Om een bedrijf goed te kunnen besturen, moeten alle onderdelen als stukjes in een puzzel in elkaar passen. Er is vraag naar mensen die dit in goedebanen kunnen leiden. Bij de gespecialiseerde NHA kunt u dit leren met de duidelijke en goed te volgen cursus Bedrijfsorganisatie. U krijgt te maken met zaken die in het bedrijf gebeuren (intern). Dit wordt afstemmingsproblematiek genoemd, één van de kernbegrippen uit deze boeiende en interessantecursus Bedrijfsorganisatie. Het totale bedrijf met zijn omgeving wordt bestudeerd. U krijgt derhalve een volledig en zeer gevarieerd lesprogramma met tal van onderwerpen die u beslist zullen aanspreken. NHA ontwikkelde een van de beste en meest succesvolle cursussen van Nederland op dit gebied.
skuBestudeer het totale bedrijf en haar omgeving. Leer structuren overzien op een aansprekende manier.
skuBEDOR
Inschrijven / Info
Prijs: 274.00 euro
Bedrijfsorganisatie
NHA opleidingen
sku creatief
skuBen je graag creatief bezig en hou je van mooie sieraden? Ben je daarnaast commercieel ingesteld en wil je geld verdienen met jouw sieraden? Dan hebben wij goed nieuws! Speciaal voor alle commerciële creatievelingen heeft NHA een nieuwe cursus ontwikkeld:"Eigen Sieraden Webshop Starten"Voor wie is deze cursus geschikt? De cursus Eigen Sieraden Webshop is bij uitstek geschikt voor iedereen die interesse heeft om zijn eigen sieraden te gaan ontwerpen en maken . Om deze vervolgens zelf, via een eigen webshop, te gaan verkopen. Nu met GRATIS fullcolour handboek"in 10 stappen naar je eigen zaak".
skuLeer in 9 maanden hoe jij je eigen succesvolle sieraden webshop kunt starten
skuSIERW
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
Eigen Sieraden Webshop Starten
NHA opleidingen
sku beauty en lifestyle
skuNieuw: de opvolger van het vakdiploma. Erkend door het KOC, HBA en ProVoet! Een pedicure verzorgt de huid en de nagels van de voet, geeft adviezen voor goed schoeisel en behandelt nagenoeg alle aan de voet voorkomende pijnklachten. Veel mensen leven dagelijks met voetproblemen als likdoorns, eelt, uitslag, ingegroeide teennagels... Er is dus veel vraag naar professionele hulp. Deze pedicure opleiding leidt u op voor het officieel erkende branchediploma Pedicure, waarmee u een eigen praktijk mag beginnenén mensen aan huis mag behandelen. Maar u kunt met dit diploma ook aan het werk in een schoonheidssalon, sauna, ziekenhuis of zorginstelling. Het is een dankbaar beroep waarbij u niet alleen met de voeten bezig bent: u komt telkens in contact met andere mensen. Dit maakt het werk extra leuk en afwisselend.
skuDeze cursus leidt u op voor het officieel erkende diploma waarmee u een eigen praktijk mag beginnen.
skuVPV
Inschrijven / Info
Prijs: 989.00 euro
Pedicure branchediploma (voetverzorging)
NHA opleidingen
sku talen
skuDe Koreaanse taal wordt zowel gesproken in het communistische Noord-Korea (hoofdstad Pyongyang) als in het kapitalistische Zuid-Korea (hoofdstad Seoul). Het Koreaans heeft een eigen alfabet, het enige oorspronkelijke alfabet van het Verre Oosten. In Zuid-Korea zijn veel grote multinationals gevestigd met handelsbetrekkingen in Europa. Een Koreaan zal het zeer waarderen als u de taal machtig bent, waardoor de onderhandelingen worden vergemakkelijkt! Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u Koreaans op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de Koreaans goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Koreaans is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer de Koreaanse taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuKOREA
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Koreaans
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-basisopleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen In de maatschappelijke zorg bied je mensen begeleiding en zorg, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving en zelf de regie over het eigen leven kunnen voeren. Hiervoor organiseer je activiteiten en begeleid je de cliënt(en) op het gebied van wonen en huishouden, scholing, werk en vrije tijd. Dit volwassenenwerk verzorg je in instellingen als een psychiatrisch centrum, een verslavingskliniek, een blijf van mijn lijf huis, een asielzoekerscentrum of in woongroepen of bij de zorgvrager thuis (ambulant). Jouw begeleidende taken bestaan o.a. uit: zorg overnemen, motiveren, coachen, activeren, ondersteunen, stimuleren enz. je helpt mensen de draad weer op te pakken. Soms werk je uitvoerend, dan weer coördinerend en dan weer adviserend. Dit illustreert de veelzijdigheid van werken in de maatschappelijke zorg.Deze duidelijke stap-voor-stap opleiding helpt je op weg en is verder ideaal als bijscholing en de perfecte voorbereiding voor de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4). De NHA bouwt op vele jaren ervaring. Je weet dus zeker dat je aan het juiste adres bent voor dezegedegen opleiding.
skuLeer de basiskennis van het vak Persoonlijk Begeleider. Geen vooropleidingseis!
skuBOMZV
Inschrijven / Info
Prijs: 769.00 euro
MBO-basisopleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
NHA opleidingen
sku start je eigen zaak
skuWerkt u graag met honden in een asiel, een hondenpension of bent u gewoon zeer begaan met uw hond? En heeft u de droom om een eigen zaak te starten? Kies dan voor deze unieke en praktijkgerichte cursus Eigen Hondentrimsalon Starten. Tijdens de cursus Hondentrimmen leert u een knip- en verzorgingsbehandeling voor honden te combineren met een grondige checkup van de gezondheid van deze prachtige dieren. We leren u naast het toepassen van trimtechnieken en het gebruik van trimmaterialen, hoe u een hondenvacht klitvrij maakt zodat huidirritatie en daarmee bewegingsproblemen worden voorkomen. Maar ook nagels knippen, oren reinigen, schoonmaken van de ogen, verwijderen van teken en vlooien en het controleren van de tanden maken onderdeel uit van een bezoek aan een hondentrimmer. Mocht er na de trimbehandeling reden zijn tot zorgen over de gezondheid van de hond, dan kunt u als hondentrimmer een verwijzing naar de dierenarts adviseren. Succesvol ondernemer worden. De cursus"Eigen Hondentrimsalon Starten"staat model als een praktische handleiding om een succesvolle ondernemer te worden. Na deze cursus beheerst u het ondernemerschap binnen het vak van hondentrimmen. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die weinig ervaring hebben met hondentrimmen. Alle informatie die nodig is om een goed bedrijf te voeren of op te zetten wordt aangereikt. De voordelen van het zelfstandig ondernemerschap. Als zelfstandig ondernemer met een eigen hondentrimsalon zult u hard moeten werken. Het vraagt creativiteit en originaliteit, gecombineerd met slimme zakelijkheid. Wanneer u hier aan voldoet, ligt succes binnen handbereik. - U wordt eigen baas en bepaalt zelf hoe uw bedrijfsvoering gedaan wordt; - U heeft dus de vrijheid om uw eigen"hondentrim-skills"te gebruiken op de manier zoals u dat wilt; - U kunt flexibel gaan werken. U kunt uw eigen werktijden kiezen en bepalen hoe druk u het wilt hebben, indien u personeel in dienst neemt; - U kunt uw werkzaamheden plannen rondom andere bezigheden en bijvoorbeeld meer tijd vrijmaken voor uw kinderen of hobby's; - Meer klanten in uw zaak betekent direct meer geld verdienen. Een eigen hondentrimsalon starten is dus ideaal voor de liefhebber van honden die ook zelfstandig ondernemer wil zijn. De kennis, methoden en structuren leren wij u met deze cursus! Nu bij inschrijving: GRATIS fullcolour handboek"in 10 stappen naar je eigen zaak".
skuWerkt u graag met honden en wilt u uw eigen zaak starten?
skuSALON
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
Eigen Hondentrimsalon Starten
NHA opleidingen
sku schrijven
skuSchrijf en vertel de mooiste verhalen! Kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden. Ze zijn dankbare luisteraars. Ook voor uzelf is het erg leuk en spannend om kinderen voor te lezen: vinden ze het verhaal mooi, of vervelen ze zich binnen enkele minuten? Wij dagen u uit om straks uw eigen kinderverhaal te schrijven en voor te lezen. NHA biedt u deze unieke mogelijkheid. En niet alleen aan u. Vele cursisten hebben al profijt gehad van deze schriftelijke cursus. Hun verhalen werden gepubliceerd in tijdschriften, kranten en verenigingsbladen. Onlangs heeft een van onze cursisten zelfs een aantal verhalen aan de tv verkocht! De buitengewoon boeiende hobby Kinderverhalen Schrijven biedt veel mogelijkheden. U leert een aantal vaardigheden die u in staat stellen spannende, grappige en ontroerende kinderverhalen te schrijven. Een vooropleiding heeft u niet nodig. En u hoeft ook echt geen boekenwurm te zijn. Als u geïnteresseerd bent in kinderen en u wilt zich verdiepen in hun fantasie- en belevingswereld, dan is deze cursus geknipt voor u! Een prachtige kans om er een zeer originele hobby op na te houden. NHA behoort tot de best beoordeelde opleiders van Nederland! Elk jaar organiseert Schrijven Magazine de Schrijfopleidingenmonitor, om zo de mening onder haar lezers te peilen over schrijfopleidingen. NHA behoort met rapportcijfer 7,8 tot de best beoordeelde opleiders (2e plaats) van Nederland! De deelnemers gaven aan goede feedback van de docent en contact met medestudenten erg belangrijk te vinden. Aangezien NHA middels de digitale leeromgeving elke deelnemer koppelt aan een persoonlijke docent én koppelt aan medecursisten wordt het studeren als zeer prettig en effectief ervaren.
skuLeer de vaardigheid spannende, grappige of ontroerende kinderverhalen te schrijven.
skuKIVS
Inschrijven / Info
Prijs: 178.00 euro
Kinderverhalen Schrijven
NHA opleidingen
sku talen
skuHet Amhaars is een Semitische taal die in Ethiopië gesproken wordt. Amhaars is de officiële werktaal van Ethiopië, hoofzakelijk gesproken in de regio Amhara en in de hoofdstad Addis Abeba. De etnische groep die de taal als moedertaal spreekt, worden ook wel Amharen genoemd. Maar liefst 27 miljoen mensen in de wereld gebruiken Amhaars als eerstetaal. Buiten Ethiopie wordt ook Amhaars gesproken in Eritrea, Egypte, Israel en Zweden. Bovendien is het na Arabisch de meest gesproken Semitische taal ter wereld! Wanneer u kennis heeft van het Amharisch zal het uw reis of bezoek aan het prachtige Ethiopie zeker ten goede komen! Met de basis van de Amhaarse taal die u leert, tijdens de cursus zult u zien dat u ook contact kunt hebben met de lokale bevolking. Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten.Om de Amhaars goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Amhaars is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer met deze unieke cursus de Amhaarse taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuAMHAA
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Amhaars
NHA opleidingen
sku kunst en cultuur
skuOntdek uw oorsprong! Heeft u zich wel eens afgevraagd wie uw voorouders waren of welke neven en nichten er zijn, waar u het bestaan (nog) niet van kent? Bestaat uw familie enkel uit helden of zaten er ook schurken bij? Wat is eigenlijk de betekenis van uw achternaam? Waarschijnlijk weet u al veel van uw familie, omdat uw (groot)ouders u dat zelf hebben verteld. Maar wie weet is uw familie groter dan u denkt… Wilt u alle mysteries van uw familiegeschiedenis ontrafelen? Dan is deze cursus Genealogie, ook stamboomonderzoek genoemd, een perfect beginpunt. Wanneer u met genealogie start, zult u merken dat uw familiegeschiedenis veel rijker is dan u misschien dacht. Hoe dieper u de geschiedenis in gaat, hoe meer interessante weetjes u ontdekt; misschien bent u wel van adellijke afkomst, of verwant aan een beroemd persoon! Leer uw familieverleden kennen Behalve nieuwsgierigheid kunt u vele andere redenen hebben om genealogie als hobby uit te oefenen: Bent u familieleden uit het oog verloren, dan krijgt u met de cursus genealogie handvaten om ze terug te vinden. Misschien vindt u wel familie waarvan u het bestaan niet kende! Sterke familieverhalen van uw grootvader zijn misschien verzinsels… of was het eerder bescheidenheid? Misschien zijn uw voorouders wel betrokken geweest bij historische gebeurtenissen of waren ze bevriend met bekende personen uit de geschiedenis. - U kunt familietradities leren begrijpen of ontdekken waarom uw familie vaak bepaalde beroepen uitoefende. U wilt op zoek gaan naar de betekenis van uw familienaam. Ontdek de geschiedenis van uw familie en leg verbanden dieu zonder de inzichten uit deze boeiende cursus misschien nooit zou hebben gezien.
skuOntrafel uw familiegeschiedenis en ontdek de oorsprong van uw familienaam en voorouders!
skuGENEA
Inschrijven / Info
Prijs: 257.00 euro
Genealogie (Stamboomkunde)
NHA opleidingen
sku havo
skuDe lessen van de cursus HAVO Biologie zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Ook zonder examen is dit een interessante cursus voor wie meer wil weten over het functioneren van het menselijk lichaam, over de samenhang tussen organismen en hun milieu en over gedragsbiologie, erfelijkheidsleer en biotechnologie. De volgende onderwerpen komen aan bod: Structuren: cellen, organismen, ecosystemen. Levenscyclus: groei, ontwikkeling, voortplanting, erfelijkheid. Stofwisseling: energiestromen, kringlopen, afbraak en opbouw. Regeling: zintuigen, zenuwstelsel, hormoonstelsel. Gedrag: sleutelprikkels, leerprocessen, sociaal gedrag. Bescherming: huid, bloedstolling, immuniteit, vaccinatie. Verscheidenheid: mutatie, natuurlijke selectie, isolatie, evolutie. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Biologie.
skuHABIO
Inschrijven / Info
Prijs: 252.00 euro
Havo Biologie
NHA opleidingen
sku computer
skuLeer grafisch tekenen met gratis software! Wilt u leren grafisch ontwerpen op een computer? Maar heeft u nog weinig of zelfs geen ervaring met een grafisch computerprogramma? Betaal dan niet voor dure software! Start nu met de cursus Inkscape! Inkscape is een gratis te downloaden tekenpakket, compatible met Linux, Windows en Mac OS, waarbij de mogelijkheden om te tekenen nagenoeg onbeperkt zijn en er voor u een wereld open zal gaan. Inkscape is een vectorgeoriënteerd tekenprogramma. Dit betekent dat de afbeeldingen die hierin gemaakt worden, bestaan uit wiskundig gedefinieerde vormen. Tekenprogramma's die ook volgens deze techniek werken, zijn bijv. Adobe Illustrator en CorelDraw. Deze pakketten zijn qua werkwijze vergelijkbaar en u zult merken dat u, als u eenmaal thuis bent in Inkscape, ook eenvoudig de weg vindt in Illustrator of CorelDraw. Hoewel de mogelijkheden van Inkscape wat minder uitgebreid zijn, is het een prima programma om de technieken te leren. Dit maakt een eventuele overstap naar Adobe Illustrator makkelijker. De bestanden die u maakt in Inkscape, zijn in te lezen in Illustrator. Dus nu vast aan de slag en mocht u ooit overstappen, dan is uw eerdere werk dus niet verloren. Bovendien is het programma Inkscape gratis te downloaden. Voor wie is deze cursus bedoeld? De ene cursist zal meer tekentalent hebben dan de andere, maar dat maakt voor deze cursus niet uit. We besteden namelijk juist aandacht aan de technieken om te kunnen tekenen. Met behulp van de vele voorbeelden, waarbij we stap voor stap de techniek uitleggen, ziet u dat u al een heel eind komt zonder enig tekentalent. Degene die wel getalenteerd is, zal zich met behulp van de aangeboden technieken helemaal uit kunnen leven. We maken van u dus geen tekenaar, maar leren u omgaan met de gereedschappen en de mogelijkheden die Inkscape te bieden heeft. Vanaf leséén gaat u aan de slag en u zult met verbazing ontdekken hoeveel u eigenlijk al na één les kunt tekenen! Hoe is de cursus opgebouwd? In elke les gaan we uit van een basistechniek die we uitgebreid behandelen. Met behulp van de vele voorbeelden wordt de theorie meteen vertaald naar de praktijk. Uwordt steeds handiger in het gebruik van Inkscape en leert wanneer u welke gereedschappen moet gebruiken.
skuLeer grafisch tekenen met gratis software! Start nu met de cursus Inkscape!
skuINKSC
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
Inkscape / Illustrator
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-basisopleiding onderwijsassistent De onderwijsassistent ondersteunt de leraar van een reguliere basisschool. Dankzij de onderwijsassistent komen er meer handen in de klas, waardoor de leerlingen meer aandacht krijgen. Juist ook leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen zo de benodigde aandacht en begeleiding. De MBO-basisopleiding Onderwijsassistent leert je de beginselen van deze dankbare en uitdagende functie. Op deze manier maak je kennis met dit vakgebied en geniet je de perfecte voorbereiding voor de MBO-opleiding Onderwijsassistent. Middels vrijstellingen is dit felbegeerde diploma na het volgen van de basisopleiding snel te halen. Onder verantwoordelijkheid van de leraar verricht de onderwijsassistent onderwijs-inhoudelijke taken en begeleidt hij/zij de leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Tevens help je kinderen bij het lezen en ondersteun je bijvoorbeeld kleine groepen langzame of juist snelle leerlingen. Ook kan de onderwijsassistent helpen bij het samenstellen van lesmateriaal voor bijzondere projecten.
skuLeer de basiskennis van het vak Onderwijsassistent. Geen vooropleidingseis!
skuBOO
Inschrijven / Info
Prijs: 499.00 euro
MBO-basisopleiding Onderwijsassistent
NHA opleidingen
sku talen
skuBeter communiceren met onze oosterburen? Volg de cursus Duits. Een gesprek voeren tijdens een vakantie in Duitsland? Je skileraar beter begrijpen? De krant kunnen lezen die op je Berlijnse hotelkamer ligt? Ach so… Met de cursus Duits is het geen enkel probleem.'Guten Tag. Wie geht's?'De Duitse taal is veelal goed te volgen en ook vrij gemakkelijk onder de knie te krijgen als je voldoende interesse hebt in de taal. Dat is fijn, Duits is voor ons een belangrijke taal. Ons buurland is een belangrijke handelspartner en veel bedrijven onderhouden intensieve relaties met Duitse ondernemingen. Bovendien is ons land een geliefde vakantiebestemming voor Duitsers en zelf reizen we ook vaak naar - of door - Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Duitse kranten Mit, nach, bei… Hoe zit het ook al weer met die naamvallen? In de cursus Duits komt het uitgebreid aan de orde. Al na een paar lessen kun je een eenvoudig gesprekje voeren, radio- en televisie-uitzendingen volgen en Duitse boeken, kranten en tijdschriften lezen. Grammatica Duits is een praktische cursus. Met het unieke en beproefde EASY-LEARNING-SYSTEM voelt de taal al snel vertrouwd. Aan de hand van moderne en actuele onderwerpen vergroot je gemakkelijk je spreek- en luistervaardigheid. De op het oog zo lastige grammatica krijg je al doende vlot onder de knie. Kennis opfrissen Wil je zelfverzekerd en volvertrouwen een gesprek voeren in het Duits? Of spreek je de taal, maar wil je jouw kennis weer even opfrissen? De cursus Duits gidst je op een plezierige manier door de wereld van de naamvallen en de umlaut.
skuVoor beginners of gevorderden. Leer in 12 maanden of sneller Duits spreken en schrijven.
skuLVDUI
Inschrijven / Info
Prijs: 178.00 euro
Cursus Duits
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuMet deze moderne cursus Basiskennis Marketing legt u een perfecte basis voor een carrière in het fascinerende marketingvak. Er zijn een aantal facetten van de marketing die u dagelijks tegenkomt: commercials op tv en radio, advertenties in bladen, kranten en op internet, reclamefolders, speciale acties in supermarkten, de verpakking van een product. Het succes van een onderneming hangt grotendeels af van het zo optimaal mogelijk inzetten van de marketinginstrumenten. Met andere woorden, hoe wordt er gebruik gemaakt van de P's : product, prijs, plaats (distributie), promotie, personeel en presentatie. Door deze instrumenten in de juiste verhoudingen in te zetten ontstaat er een optimale"marketingmix". Deze korte, zeer praktische cursus Basiskennis Marketing laat u op een prettige, herkenbare manier kennismaken met het marketingvak. Stap-voor-stap leiden we u binnen in de dynamische wereld van dit boeiende vakgebied. Deze opleiding is zeer geschikt voor mensen die in een organisatie ondersteuning bieden aan degenen die zich bezighouden met de marketing. Heeft u ambities op marketinggebied? Dan is deze cursus de ideale opstap naar onze cursus Marketing-A (en vervolgens misschien naar Consumentenmarketing B). Ook is deze cursus ideaal voor iedereen die actief is in een verkoopfunctie. Door het koppelen van uw commerciële vaardigheden aan een gedegen marketingkennis zult u zien dat uw verkoopactiviteiten nog succesvoller worden!
skuDeze cursus voor het internationaal erkende NIMA diploma leert u de basis van het marketingvak.
skuMAROR
Inschrijven / Info
Prijs: 186.00 euro
Basiskennis Marketing
NHA opleidingen
sku psychologie en coaching
skuKinderpsychologie: de kunst van het opvoeden Soms zijn kinderen vertederend. Soms is het een mysterie wat er in een kinderhoofd omgaat. Soms zijn opgroeiende kinderen grappig. Soms gedragen ze zich onverwacht. Waarom doen kinderen soms zo moeilijk met eten en aankleden? De cursus Kinderpsychologie biedt je meer inzicht. Wil je kinderen en hun gedrag begrijpen? Volg de cursus Kinderpsychologie. De cursus leert iedereen die met kinderen te maken heeft, zoals ouders, opa's en oma's, onderwijzers en pedagogisch medewerkers wat kinderen bezighoudt. Waarom gedragen kinderen zich zoals ze zich gedragen? Hoe verandert hun leefwereld? Welke obstakels overwinnen ze van hun geboorte totdat ze volwassen zijn? Na de cursus Kinderpsychologie kun je deze vragen zelf beantwoorden. Opvoeden is een kunst Opvoeden is een kunst, maar wel een kunst die je kunt leren. Tijdens de cursus Kinderpsychologie bestudeer je de opvoeding. De kennis, aanwijzingen en tips vergemakkelijken opvoeden. Je leert kleine en grotere hindernissen voorkomen en valkuilen ontwijken. Ontdek hoe het gedrag van een kind bij iedere levensfase verandert. De cursus behandelt de gehele ontwikkeling van een kind: van de geboorte en de kindertijd tot en met de puberteit. De cursus biedt inzicht in het totale vakgebied van de kinderpsychologie. Thuispsychologie De hobbycursussen van NHA volg je thuis. Je bepaalt zelf het tempo waarin je leert. De post bezorgt elke maand de cursuslessen. Contact met je persoonlijke leraar loopt via de post of internet. Natuurlijk bepaal je zelf de tijden waarop je met de cursus aan de slag gaat.
skuOntrafel de mysteries die zich afspelen in een kinderhoofd. Start nu de cursus Kinderpsychologie.
skuKIPS
Inschrijven / Info
Prijs: 188.00 euro
Kinderpsychologie
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO-basisopleiding Rechten met Strafrecht Inclusief wettenbundel Het hedendaagse bedrijfsleven en de overheden hebben grote behoefte aan medewerkers met een brede rechtenkennis. De HBO-bachelor Rechten van de NHA speelt in op deze behoefte. De werkzaamheden van de HBO-jurist zijn divers en uitdagend. Vaak is de HBO-jurist de schakel tussen directie en werkvloer of tussen overheid en burger. De ene keer werk je onderzoekend, een andere keer juist adviserend of zelfs bepalend. In deze HBO-basisopleiding behandelen we twee onderwijseenheden uit de HBO-bachelor Rechten. U leert een rechtskundig eindproduct op basisniveau te leveren. De nadruk in deze opleiding ligt niet alleen op het verwerven van kennis ten aanzien van inhoudelijke aspecten van strafrecht en strafprocesrecht, maar ook ten aanzien van het vergroten van het redenatie-, het argumentatie- en het pleitvermogen in juridische situaties. Waarom kiezen voor de HBO-basisopleiding Rechten. In de Basisopleiding Rechten wordt een aantal onderwijseenheden behandeld uit het algemene eerste jaar van de HBO-bacheloropleiding Rechten. Zo kunt u kennismaken met de opleiding en ervaren of u het niveau aan kunt. Hierna kunt u op basis van het behaalde resultaat toegang verkrijgen tot de HBO-bacheloropleiding Rechten. U kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de modules die u al heeft afgerond in de Basisopleiding. De Basisopleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die: - Kennis wil opdoen over dit vakgebied op HBO-niveau. - Twijfelt of de HBO-bacheloropleiding iets voor hem/haar is. - Niet in de gelegenheid is om stage te lopen. - Niet beschikt over de vereiste vooropleiding. - De volledige HBO-opleiding te lang vindt.
skuLeer in 6 maanden de basis van HBO Rechten met Strafrecht. Geen vooropleidingseis. Geen stage.
skuHBSTR
Inschrijven / Info
Prijs: 879.00 euro
HBO-basisopleiding Rechten met Strafrecht
NHA opleidingen
sku talen
skuCantonees behoort tot de vijf belangrijkste dialecten in China en wordt gesproken door ongeveer 100 miljoen mensen in de provincies Guangdong en Guangxi en nabijgelegen plaatsen als Hong Kong en Macau. Verder wordt in de vele"Chinatowns"buiten China met name Cantonees gesproken. Omdat Hong Kong voor veel bedrijven een springplank is naar China en ook plaatsen als Guangzhou (Canton) en Shenzhen op zakelijk gebied explosief groeien, is het Cantonees een belangrijke taal als u zaken wilt doen in dit deel van China. De nadruk bij deze praktische cursus ligt op het de spreekvaardigheid. Er wordt daarom niet gewerkt met Cantonees-Chinese karakters maar met"Pinyin", het fonetische schrift hetgeen het Cantonees leren een stuk eenvoudiger maakt Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de taal goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Cantonees is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer cursus de Cantonese taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuCHCAN
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Cantonees
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO-basisopleiding Rechten met Ondernemingsrecht Wat zijn de rechten en plichten van een onderneming? Deze opleiding is bedoeld voor professionals die het antwoord op deze allesomvattende vraag moeten weten of voor mensen die een gesprekspartner willen zijn voor juristen of advocaten. Waarom kiezen voor de HBO-basisopleiding Rechten. In de Basisopleiding Rechten wordt een aantal onderwijseenheden behandeld uit het algemene eerste jaar van de HBO-bacheloropleiding Rechten. Zo kunt u kennismaken met de opleiding en ervaren of u het niveau aan kunt. Hierna kunt u op basis van het behaalde resultaat toegang verkrijgen tot de HBO-bacheloropleiding. U kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de modules die u al heeft afgerond in de Basisopleiding. De Basisopleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die: - Kennis wil opdoen over dit vakgebied op HBO-niveau. - Twijfelt of de HBO-bacheloropleiding iets voor hem/haar is. - Niet in de gelegenheid is om stage te lopen. - Niet beschikt over de vereiste vooropleiding. - De volledige HBO-opleiding te lang vindt.
skuLeer in 6 maanden de basis van Rechten met Ondernemingsrecht
skuHBONR
Inschrijven / Info
Prijs: 879.00 euro
HBO-basisopleiding Rechten met ondernemingsrecht
NHA opleidingen
sku start je eigen zaak
skuVindt u het leuk om feestjes of evenementen te organiseren? Vindt u het leuk om met ideeën voor een origineel evenement te komen? Heeft u oog voor detail? Ja? Word dan evenementen organisator! U zult een mooie carrière tegemoet gaan, want er is veel vraag naar mensen die evenementen kunnen organiseren. Zowel evenementen in de thuissfeer als bruiloften, surprise party's, kinderfeestjes en verjaardagsfeestjes alsook commerciële evenementen. Denk bijvoorbeeld aan product-introducties bij bedrijven, bedrijfsfeesten, jubileumfeesten, buurtfeesten, openingen etc. Verder kunt u ook denken aan politieke evenementen en liefdadigheidsevenementen. Kortom, er worden meer evenementen georganiseerd dan u zich kunt voorstellen. Dit betekent enorme kansen voor een zelfstandig evenementen organisator! Waarom mensen een Evenementen Organisator inschakelen Mensen vinden het vaak fantastisch om een feestje te geven maar zijn zelf te druk om zich met de organisatie bezig te houden. Wie schakelen ze dan in? Een evenementen organisator. 1. Mensen hebben geen tijd om zelf evenementen te organiseren. In veel gezinnen werken beide partners. In het bedrijfsleven is iedereen vaak ontzettend druk met z'n werk en zijn er weinig mogelijkheden voor iemand om naast z'n eigen werkzaamheden ook nog eens een feest te organiseren. 2. Mensen hebben vaak geen ervaring in het organiseren van evenementen. Je viert je veertigste verjaardag bijvoorbeeld maaréén keer. Het is dus zeker de moeite waard om de organisatie van het feest over te laten aan een professional, aan iemand die met niets anders bezig is! 3. Een evenementen planner kan geld besparen voor zijn klanten. Een groot feest kost tegenwoordig toch al snel € 10.000. Een goede evenementenorganisator kan geld besparen omdat hij de leveranciers kent, een relatie met hen opbouwt en weet hoe hij moet onderhandelen. Door uw kennis en onderhandelingsvaardigheden bent u in staat om voor uw klanten meer te besparen dan zij aan u hoeven te betalen. Een klant bespaart dus geld door het inschakelen van een evenementen organisator. 4. De organisator neemt een klant alle zorgen uit handen. De klant kan genieten van zijn eigen feest, zoals het hoort! 5. De klant gaat voor zekerheid! De evenementen organisator bouwt ervaring op in het organiseren van evenementen. Hij ontwikkelt een zesde zintuig waarmee hij ervoor zorgt dat problemen worden voorkomen. En als er onverhoopt toch iets gebeurt, dan zorgt een evenementen organisator ervoor dat de dag wordt gered! Lijkt het u niet fantastisch om als evenementen organisator aan de slag te gaan? Stelt u zich eens voor: u komt een chique restaurant binnen. De manager weet dat u de belangen behartigt van vier of vijf klanten. Gegarandeerd dat u in de watten wordt gelegd! Denk aan de bandjes die u boekt, de artiesten die u inhuurt en het vuurwerk dat u verzorgt! Als u's avonds op bed neervalt na weer een fantastische dag, weet u dat u voor uw klanten weer een evenement hebt georganiseerd dat ze zich de rest van hun leven zullen herinneren. EN u wordt betaald voor iets wat u leuk vindt. Naar feestjes gaan! Zou dat niet een fantastische manier van leven zijn? Hoe is het om een evenementen organisator te zijn? Als evenementen organisator dient u vaak hard te werken. Het neemt tijd in beslag om nieuwe klanten te vinden en te leren kennen. Maar als u overtuigd bent van uw succes, zullen er alleen maar voordelen zijn! U werkt alleen de uren die nodig zijn. Zeker niet van 9 tot 5! U kunt uw werk inplannen rondom uw andere bezigheden. Zo kunt u uw kinderen van school ophalen, lekker tijd met hen doorbrengen of u bezighouden met andere dingen die u leuk vindt. Een complete cursus We leren u alle kneepjes van het vak, alle technieken die u nodig heeft. De cursus staat vol activiteiten, suggesties, tips en ideeën die u direct kunt gebruiken. We leggen u uit hoe u uw eigen zaak kunt opzetten, hoe uw zaak opstart en onder de aandacht brengt en hoe u klanten kunt winnen. Veel andere cursussen op dit gebied besteden hier nauwelijks aandacht aan. Evenementenorganisatie is heel flexibel. In tegenstelling tot andere activiteiten, zult u te maken krijgen met lage opstartkosten. Alles wat u nodig heeft is een telefoon, eventueel een computer, een lijst met contactpersonen plus de kennis die u opdoet in deze fantastische cursus. Hoe druk wilt u zijn? Sommige evenementen organisatoren organiseren maar 1 of 2evenementen per jaar. Anderen vinden hun werk zo leuk dat ze bij wijze van spreken 24 uur per dag willen werken. Als evenementen organisatoren kunt u een prachtig inkomen hebben! Over de cursus De cursus is zorgvuldig samengesteld en leert u hoe u een professionele evenementen organisator wordt. Hetlesmateriaal is zeer gestructureerd opgesteld zodat u alle informatie later ook gemakkelijk kunt terugvinden. Alles is in begrijpelijke taal geschreven en ontwikkeld door echte specialisten. Uw huiswerkopdrachten worden nagekeken door ervaren docenten die ruime ervaring hebben in het plannen en organiseren van evenementen. Dit betekent dat uw werk wordt nagekeken in een vriendelijke, vertrouwde sfeer. De cursus is een compleet studiepakket vol nuttige informatie, tips en oefeningen. Alles is overzichtelijk weergegeven zodat u beschikt over een prachtig, permanent beschikbaar naslagwerk waar uook na het afronden van uw cursus nog veel aan zult hebben. Uw toekomst als evenementen organisator Wat een fantastisch leven! U zult wellicht beroemde mensen gaan ontmoeten (als zij gaan optreden op feestjes of aanwezig zijn bij openingen). U ziet de opwinding bij mensen die gaan trouwen. U genietvan de meest fantastische feesten op geweldige locaties, die u zelf heeft georganiseerd! U organiseert verschillende evenementen, van intiem- bijvoorbeeld een romantisch weekend in Italië voor een verliefd koppel- tot druk, zoals product-introducties met honderden gasten! Zenuwslopend? Zeker! Fantastisch om mee te maken? Absoluut! Uw persoonlijke cursus De cursus is persoonlijk. We kijken uw opgaven zorgvuldig na en schaven uw kennis voortdurend bij. U krijgt van ons professioneel advies en we geven u het vertrouwen dat u nodig heeft om te slagen! De cursus is gebaseerd op de praktijk. Na afronding van de cursus bent u alle problemen tegengekomen die een evenementen organisator kan tegenkomen. U zult dus niet voor verrassingen komen te staan tijdens de ontmoeting met uw eerste klant! Nu bij inschrijving: GRATIS fullcolour handboek''in 10 stappen naar je eigen zaak''.
skuVindt u het leuk om feestjes of evenementen te organiseren? Word dan evenementen organisator!
skuEVEPL
Inschrijven / Info
Prijs: 549.00 euro
Evenementen Organisator
NHA opleidingen
sku havo
skuDe lessen van de cursus HAVO Natuurkunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Natuurkunde is een verplicht vak in het HAVO profiel Natuur en Techniek en een keuzevak voor de andere profielen. Om dit vak goed te kunnen volgen is kennis van wiskunde op HAVO-niveau noodzakelijk. Hoewel deze kennis voor de toepassing in de natuurkunde ook in de cursus wordt aangereikt, adviseren wij jou om tegelijkertijd de cursus Wiskunde te volgen. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: Beeld- en geluidstechniek. Beweging en energie. Eigenschappen van materialen en stoffen. Aarde en heelal. Meten en regelen. Natuurkunde en technologie. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Natuurkunde.
skuHANAT
Inschrijven / Info
Prijs: 252.00 euro
Havo Natuurkunde
NHA opleidingen
sku talen
skuVietnam (hoofdstad Hanoi) is een schitterend land in Zuid-Oost Azië met een kustlijn van enkele duizenden kilometers. Veel mensen denken bij Vietnam echter nog steeds aan de gruwelijke oorlog die dit land jarenlang in zijn greep had. Het land is echter grotendeels hersteld en de handel en het toerisme beginnen flink op gang te komen. Het Vietnamese alfabet werd in de 17e eeuw ontwikkeld door katholieke zendelingen. Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u Urdu op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken)en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om Urdu goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. Ukunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Vietnamees is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer de Vietnamese taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuVIETN
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Vietnamees
NHA opleidingen
sku vmbo
skuMet cd's en digitale geluidsbestanden!! De lessen van de cursus Spaans zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Bij de cursussen krijg je cd's, waarmee je je uitspraak kunt oefenen. Alle cd's zijn ingesproken door zogenaamde'native speakers'dus door mensen die van geboorte afkomstig zijn uit het land van de betreffende taal. De geluidsbestanden van de cd's zijn tevens digitaal te downloaden uit onze digitale leeromgeving Studentenplaza. De volgende onderwerpen komen aan bod: Leesvaardigheid Tekstbegrip Grammatica Vergroten van woordenschat Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Uitspraak Literatuur De literatuurlijst moet per taal tenminste zes titels bevatten.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vmbo Spaans.
skuVMSPA
Inschrijven / Info
Prijs: 120.00 euro
VMBO Spaans
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-basisopleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heb je een verantwoordelijke, maar bijzonder dankbare job. Je werkt met mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking of (meervoudige) problematiek. Je cliënten zijn van alle leeftijden. Je zorgt voor afwisselende activiteitenbegeleiding en voor een gedegen woonbegeleiding. Om je op dit werkgebied goed te oriënteren krijg je een breed algemeen studieprogramma aangeboden. In dit studieprogramma maak je kennis met de vele aspecten van de maatschappelijke zorg. Je leert planmatig werken en zorg verlenen. Daarbij doe je kennis op van algemene ziekteleer. Verder leer je gedrag te duiden en te beïnvloeden. En natuurlijk aandacht voor duidelijk communiceren. Deze bijzonder veelzijdige opleiding helpt je goed op weg. Ook ideaal als bijscholing en eenperfecte voorbereiding op de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. De NHA bouwt op een jarenlange ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller.
skuLeer de basiskennis van het vak persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg. Geen vooropleidingseis!
skuBOMZ
Inschrijven / Info
Prijs: 769.00 euro
MBO-basisopleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuIeder bedrijf en ieder persoon wil zich graag onderscheiden. Door onderscheidend te zijn, wordt namelijk meerwaarde gecreëerd. Denk daarbij aan het vergroten van naamsbekendheid, het verkopen van producten, of het etaleren van uw eigen talenten tijdens een sollicitatieprocedure. Met de cursus Commerciële Teksten Schrijven leert u hoe een communicatieproces verloopt en met welke boodschap u het best uw meerwaarde onder woorden brengt. Als zelfstandig ondernemer, marketeer of copywriter zult u veel baat hebben bij deze cursus. U bekwaamt zich namelijk in de kunst van het commercieel creatief schrijven, waarmee elk willekeurig communicatiedoel binnen uw schrijfmogelijkheden komt te liggen! Een goede commerciëletekst schrijven is niet eenvoudig, maar kan wel worden geleerd. Met de cursus Commerciële Teksten Schrijven beginnen we bij de basis:"Wat houdt communicatie precies in?"Vervolgens analyseert u de verschillende elementen in een communicatieproces. U leert hoe u uw boodschap doelgericht communiceert met uw omgeving. Belangrijk daarbij is dat u leert welke formulering van uw boodschap het best past bij uw doelgroep. Maar daar houdt deze cursus niet op. Ook de wijze waarop u uw boodschap wilt verspreiden is afhankelijk van de doelgroep waarmee u wilt communiceren. Kiest u voor een brochure, een website, een advertentie of juist een presentatie? Daarbij is het van belang om uw woorden zodanig te selecteren dat u uw doelgroep op de beste manier bereikt. NHA behoort tot de best beoordeelde opleiders van Nederland! Elk jaar organiseert Schrijven Magazine de Schrijfopleidingenmonitor, om zo de mening onder haar lezers te peilen over schrijfopleidingen. NHA behoort met rapportcijfer 7,8 tot de best beoordeelde opleiders (2e plaats) van Nederland! De deelnemers gaven aan goede feedback van de docent en contact met medestudenten erg belangrijk te vinden. Aangezien NHA middels de digitale leeromgeving elke deelnemer koppelt aan een persoonlijke docentén koppelt aan medecursisten wordt het studeren als zeer prettig en effectief ervaren.
skuLeer de kunst van het commercieel creatief schrijven. Met welke boodschap etaleert u het best uw meerwaarde?
skuTEKST
Inschrijven / Info
Prijs: 274.00 euro
Commerciële Teksten Schrijven
NHA opleidingen
sku marketing/communicatie/verkoop
skuDeze marketingopleiding leidt op voor het officiële NIMA-A examen. Dit examen wordt afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing. Veel mensen die op het gebied van marketing carrière hebben gemaakt, zijn begonnen met het halen van dit NIMA-A diploma. Uw diploma is tevens internationaal erkend door de European Marketing Confederation (EMC)! Marketing is voor elke commerciële organisatie belangrijk. Het succes van een organisatie hangt in grote mate af van zijn marketingactiviteiten. Met name van de invulling van de marketinginstrumenten: product, prijs, plaats, promotie, personeel en presentatie (de beroemde P's). Dit lijkt eenvoudig, maar in de praktijk zien we dat het nogal eens problemen geeft om een goed marketingplan op te stellen. Maar met deze cursus leert u dit perfect. De vraag naar marketingmensen is groot. Als marketeer kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie waar u werkt of wilt werken. Spreekt zo'n (goedbetaalde) marketingbaan u aan, dan is het raadzaam om eerst de benodigde papieren te halen. De ervaren en bevoegde leraren van NHA hebben een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is om in korte tijd juist dié stof te behandelen die nodig is om u op het examen voor te bereiden. Het systeem zorgt tevens voor een hoge kans van slagen, het uiteindelijke doel van deze cursus. Als gespecialiseerde instelling ontwikkelde NHA een van de meest praktische Marketing A cursussen. De cursus is vlot leesbaar en meteen in de praktijk toe te passen. De praktische hulp van uw leraar speelt een belangrijke rol bij de cursus Marketing A. De leraar stelt zich bijvoorbeeld voortdurend op de hoogte van wisselende tendensen bij de examens. Hij vergroot uw kans van slagen door de cases en huiswerkopgaven steeds toe tespitsen op het examen.
skuOpleiding op HBO-niveau voor het internationaal erkende NIMA diploma.
skuNIMAA
Inschrijven / Info
Prijs: 252.00 euro
Marketing-A
NHA opleidingen
sku mbo
skuKORT MBO VERPLEEGKUNDIGE In dit kort MBO programma krijg je alle beroepsgerichte kennis aangereikt die een verpleegkundige nodig heeft. Het is een ideaal programma voor verpleegkundigen die zich willen bijscholen en voor een ieder die verpleegkundige wil worden maar (nog) niet aan de vooropleidingseis voldoet. Een verpleegkundige regelt de zorg rondom de patiënt. Je werkt samen met de collega's om je heen en met het team van artsen. Een verpleegkundige komen we op diverse gebieden tegen, en om die reden kun je dan ook kiezen voor een specialisatie in de opleiding. Je kunt kiezen uit de volgende specialisaties: - Verpleeghuis / verzorgingshuis / thuiszorg - Ziekenhuis - Gehandicaptenzorg - Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Verpleegkundige. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen, de praktijkdagen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding.Geen vooropleidingseis!
skuKVPK
Inschrijven / Info
Prijs: 2529.00 euro
Kort MBO Verpleegkundige
NHA opleidingen
sku vmbo
skuDe lessen van de cursus VMBO Economie zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Een interessante cursus voor wie meer wil weten over onder andere het opstellen van een budgetplan en hypotheken. De volgende onderwerpen komen aan bod: Jouw rol als consument Sparen en lenen Verzekeringen Wonen Productie Arbeid Inflatie Werkloosheid Inkomensverdeling Het maken van berekeningen Economisch-maatschappelijke vragen Wereldhandel Op het moment dat je je voor het examen aanmeldt, ontvang je van de Examendienst voor de Staatsexamens zgn. vakinformatie. Hierin staat precies omschreven wat je voor het examen moet doen.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vmbo Economie.
skuVMECO
Inschrijven / Info
Prijs: 175.00 euro
VMBO Economie
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO-BASISOPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN Ga je graag met mensen om en ben je op zoek naar een dankbare afwisselende baan? Dan is de MBO-basisopleiding Helpende Zorg&Welzijn jou op het lijf geschreven. Deze veelgevolgde basisopleiding is de perfecte voorbereiding op de MBO-opleiding Helpende Zorg&Welzijn. Met deze MBO-opleiding kun je aan de slag in de zorg- en welzijnssector. Men verwacht dat de werkgelegenheid in deze sector de komende jaren nog verder zal groeien. Kansen genoeg dus! Als helpende zorg&welzijn sta je klaar voor de hulpbehoevende medemens. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in de thuiszorg, een kinderdagverblijf of een peuterklas. Maar ook ziekenhuizen, verzorgingshuizen en woonvormen voor verstandelijk of lichamelijk gehandicapten staan te springen om goed opgeleid personeel. Je dient echter wel sterk in je schoenen te staan. Je dient hulpvaardig en geduldig te zijn en het werk kan af en toe best zwaar zijn. Maar je krijgt er heel wat voor terug! Dankbare gezichten en vriendelijke woorden zullen ervoor zorgen dat je het werk met veel plezier doet. We behandelen in deze korte opleiding verzorgende, begeleidende en huishoudelijke taken. Vind jij het ook leuk om met volwassenen of kleine kinderen te werken, en staat het welzijn van de mens bij jou hoog in het vaandel? Dan is deze opleiding precies wat jij zoekt.
skuLeer de basiskennis van het vak Helpende zorg en welzijn. Geen vooropleidingseis!
skuBOHZ
Inschrijven / Info
Prijs: 299.00 euro
MBO-basisopleiding Helpende Zorg en Welzijn
NHA opleidingen
sku talen
skuCursus Turks Turkije is een prachtig land met een unieke cultuur en een rijk verleden. In dit land aan de Bosporus komen de Aziatische en Europese cultuur bij elkaar. Het prachtige klimaat, de verfijnde keuken en vriendelijke, gastvrije bevolking maken Turkije zeer geliefd. Niet voor niets kiezen steeds meer Nederlanders's zomers voor de prachtige plaatsjes aan de Turkse kust. Stadjes als Alanya, Bodrum en Marmaris zijn de laatste jaren uitgegroeid tot veelbezochte vakantie-bestemmingen. Uw verblijf in dit prachtige land wordt echter nog aantrekkelijker als u de Turkse taal spreekt. Wellicht heeft u nog een andere reden om Turks te leren. Veel Nederlanders hebben namelijk Turkse buren, vrienden of collega's. Wat is er mooier dan deze mensen in de toekomst te kunnen begroeten met"merhaba"(hallo). Turks leren is makkelijker dan u denkt Turks lijkt in eerste instantie moeilijk omdat het op geen enkele manier lijkt op Nederlands of een andere Europese taal. De Turkse taal is echter gemakkelijker dan u denkt. Zo kent het Turks geen geslachten en geen lidwoorden. Een ander positief kenmerk is dat het Turks nauwelijks uitzonderingen kent. Wanneer uéén keer iets leert dan geldt dit altijd! De NHA maakt gebruik van het unieke EASY-LEARNING-SYSTEM. Zo kunt u het Turks net zo snel en gemakkelijk leren als elke andere taal. U heeft geen speciale vooropleiding nodig. Al na een aantal lessen kunt u uw eerste gesprekken in het Turks voeren. Veel boeiende onderwerpen In deze boeiende cursus Turks worden op een moderne wijze alleen onderwerpen behandeld die u aanspreken. Alledaagse onderwerpen, maar ook herkenbare situaties die u in Turkije tegenkomt, komen aan bod. Inclusief mediaplayer + digitale geluidsbestanden De lessen zijn voorzien van luister- en spreekoefeningen. Een belangrijk hulpmiddel bij het leren van de juiste uitspraak. Uw persoonlijke leraar kan u daarbij helpen. De geluidsbestanden (luisteroefeningen) die op de mediaplayer staan, vindt u ook digitaal terug in uw online leeromgeving: NHA studentenplaza. U kunt deze geluidsbestanden dus ook afspelen op uw computer of tablet of kopiëren naar uw smartphone. Tevens kunt u met de mediaplayer uw eigen uitspraak opnemen en terugluisteren of laten beoordelen! Gratis vertaalcomputer Fantastisch hulpmiddel bij uw taalcursus en ideaal om bij de hand te hebben op vakantie! Toets het gewenste woord in en de vertaling verschijnt in 12 verschillende talen, waaronder Turks en Nederlands. De cursus Levend Turks levert een prima beheersing op van de alledaagse Turkse taal. Al vrijwel meteen kunt u gebruik maken van uw praktische talenkennis. Daarom is de cursus Turks bijzonderaan te raden voor mensen die de Turkse taal nodig hebben om zaken te doen. Vanzelfsprekend verhoogt een ruimere talenkennis ook uw vakantievreugde.
skuVoor beginners of gevorderden. Leer in 12 maanden of sneller Turks spreken en schrijven.
skuLVTUR
Inschrijven / Info
Prijs: 178.00 euro
Cursus Turks
NHA opleidingen
sku hbo
skuHBO Burgerlijk Procesrecht Het burgerlijk procesrecht regelt hoe een procedure bij de burgerlijke rechter gevoerd moet worden. Het is dan belangrijk om te weten hoe een uitspraak van een rechter geëxecuteerd moet worden, of indien nodig, hoe u in hoger beroep gaat. Met het volgen van de HBO cursus Burgerlijk Procesrecht leert u hoe een gerechtelijke procedure moet worden opgestart en in welk wetboek u de regelgeving daarover kunt terugvinden. Voordat duidelijk is hoe een procedure gevoerd moet worden, is inzicht in het verloop van de procedure belangrijk. Niet iedere rechter mag bijvoorbeeld over een vordering oordelen en soms moet er een advocaat ingeschakeld worden. Aan het eind van de cursus kunt u in eigen woorden weergeven welke bronnen het burgerlijk procesrecht kent en welke spelers er in dit rechtsgebied voorkomen. U kunt de stappen uit de dagvaardigingsprocedure beschrijven, en u kunt verder stappen van de verzoekschriftprocedure onder woorden brengen. Ook weet u uit welke kosten een juridische procedure bestaat. U kunt deze kennis bijvoorbeeld gebruiken als jurist bij een advocatenkantoor, of als juridisch medewerker bij een woningbouwcorporatie. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is met recht de beste keuze voor besluitvaardige mensen die zich in het burgerlijk procesrecht willen verdiepen. Ook personen die al werkzaam zijn in de juridische wereld, kunnen hun voordeel uit deze cursus halen. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de HBO-bachelor opleiding Recht. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Recht.
skuKort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bachelor Rechten.
skuBUPRO
Inschrijven / Info
Prijs: 439.00 euro
HBO Burgerlijk Procesrecht
NHA opleidingen
sku administratie
skuMet de cursus Loonadministratie verdiept u zich in een vakgebied waarin altijd werk is. Kijk maar eens naar de vele vacatures voor (assistent)loonadministrateur. Een afwisselende en interessante baan waarin regelmatig veranderingen plaatsvinden. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen, maar ook op het gebied van wet- en regelgeving. De cursus Loonadministratie is met name bestemd voor beginnende salarisadministrateurs of assistenten op de afdeling loonadministratie. Daarnaast kunnen medewerkers die regelmatig in contact staan met de salarisadministratie veel waardevolle achtergrondkennis opdoen. U zult merken dat het bestuderen en maken van huiswerkopgaven zich zal"lonen". Voor wie is deze cursus Loonadministratie? In veel bedrijven is er behoefte aan (assistent) loonadministrateurs of administratieve allround krachten met extra kennis van loonadministratie. Ook ondernemers die alle facetten van het bedrijfsleven willen kennen, hebben profijt van de cursus Loonadministratie! Bent u actief als administratief medewerker? En wilt u zich gaan bezighouden met lonen, belastingen, arbeidsrecht, sociale verzekeringen en alles wat daarbij komt kijken? Volg dan deze cursus. U kunt met dit officieel erkend diploma bijvoorbeeld gaan werken op een:• Personeelsafdeling • Accountantskantoor • Afdeling salarisadministratie De cursus is goed te volgen zonder vooropleiding en sluit perfect aan op de vervolgopleiding Praktijkdiploma loonadministratie (PDL). Met het diploma van de Associatie, kunt u veel kanten op in het bedrijfsleven!
skuNa deze cursus krijgt u loon naar werken! U bent goed voorbereid voor een functie als (assistent) loonadministrateur.
skuBASLO
Inschrijven / Info
Prijs: 120.00 euro
Basiskennis Loonadministratie
NHA opleidingen
sku vwo
skuDe lessen van de cursus VWO Aardrijkskunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Het examen heeft betrekking op een vijftal onderwerpen. Jaarlijks wordt er een nieuw examenonderwerp vastgesteld door de examencommissie en wordt een oud onderwerp uit het programma verwijderd. Bij de cursus krijg je alle informatie over de examenonderwerpen. Het vak Aardrijkskunde omvat een heel breed gebied en biedt veel meer dan, zoals zo vaak gedacht wordt, enkel kennis van atlas en topografie. Het is dan ook een vak dat bij uitstek geschikt is om je algemene ontwikkeling op een hoger niveau te brengen.
skuStudeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vwo Aardrijkskunde.
skuVWAAR
Inschrijven / Info
Prijs: 252.00 euro
VWO Aardrijkskunde
NHA opleidingen
sku master
skuIn de afgelopen jaren is de bedrijfsethiek veranderd, onder andere door het groeiende bewustzijn van de milieuproblematiek. Maatschappijen worden steeds veeleisender en organisaties meer flexibel en open. Bedrijven moeten hier optimaal op inspelen. Als verantwoordelijk persoon ben je hier uiteraard graag van op de hoogte. De MBA-module Business Ethics is uitermate geschikt als je meer kennis wilt vergaren in de morele normen en waarden van een bedrijf. Ook als je niet in de gelegenheid bent om nu de volledige MBA-opleiding te volgen is deze MBA-module een goede keuze. Je kunt deze module al in drie maanden afronden. Deze losse MBA-module is afkomstig uit de volledige MBA-opleiding General Management. Leerdoelen Na het volgen van deze module ben je in staat om: de vraagstukken die samenhangen met'bedrijfsethiek'en'sociale verantwoordelijkheid'te begrijpen; de rol van leidinggevenden met betrekking tot ethiek te doorgronden en te analyseren; op een strategische wijze de verschillende relaties met stakeholders in te zetten. Voor wie is deze module bestemd? Vind je het belangrijk dat jouw bedrijf op de juiste wijze functioneert en wil je je graag verder verdiepen in de normen en waarden rondom een organisatie? Dan is de module Business Ethics uitermate geschikt voor jou. Niet alleen ondernemers halen hier hun voordeel uit, maar ook bedrijfsleiders en enthousiaste medewerkers die meer uit hun baan willen halen. Deze module maakt deel uit van de MBA-Masteropleiding General Management. Na het succesvol afronden van deze module kun je de Masteropleiding versneld doorlopen.
skuMBA-module van 3 maanden op master-niveau.
skuETHIC
Inschrijven / Info
Prijs: 599.00 euro
MBA-module Business Ethics
NHA opleidingen
sku hbo
skuHet hedendaagse bedrijfsleven heeft een grote behoefte aan marktonderzoekers. Het is van groot belang om goede onderzoeksvragen te kunnen stellen en de juiste onderzoeksvorm te kiezen, om succesvolle strategieën te kunnen ontwikkelen. Onderzoekende marketeers zijn van toegevoegde waarde voor elke organisatie! Met het volgen van de HBO cursus Marktonderzoek leert u hoe u de juiste gegevens verzamelt om een relevante doelstelling op te stellen. Voor het nemen van marketingbeslissingen is onderzoek nodig.Hiervoor is een marktonderzoeker nodig die objectief naar resultaten kijkt. Door kritisch na te denken, feiten te controleren en juiste onderzoeksvragen te formuleren komt een marktonderzoeker tot een gedegen onderzoek met de bijhorende conclusies en adviezen. Binnen de HBO cursus Marktonderzoek leert u het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek toe te passen. U ontwikkelt de verschillende onderzoeksvaardigheden stap voor stap, doordat u de geleerde vaardigheden direct toepast. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor personendie het belang van onderzoek binnen een organisatie inzien. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
skuKorte HBO cursus van 2 maanden, onderdeel van de Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
skuMARON
Inschrijven / Info
Prijs: 307.00 euro
HBO Marktonderzoek
NHA opleidingen
sku talen
skuLevend Indonesisch Indonesië, de reusachtige archipel in het verre oosten heeft voor veel mensen een magische klank. Multatuli gaf de archipel een prachtige naam:"De gordel van smaragd". Meer dan 13.000 eilanden strekken zich uit tussen Maleisië in het noorden en Australië in het zuiden. De prachtige tropische stranden van eilanden als Bali en Lombok, de ondoordringbare oerwouden van Sumatra, Kalimantan en Sulawesi en de schitterende culturele bezienswaardigheden van Java maken de archipel tot een paradijs op aarde! Het Indonesisch: Bahasa Indonesia Door de uitgestrektheid van het eilandenrijk worden er in Indonesië in totaal ruim 700 verschillende talen gesproken. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945 werd het"Bahasa Indonesia"(het Indonesisch) uitgeroepen tot de nationale taal van Indonesië. Hoewel het de moedertaal is van slechts 20 miljoen van de ruim 200 miljoen inwoners, verstaat naar schatting driekwart van de bevolking de taal. De Nederlanders hebben een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze eenheidstaal. Vandaar dat er in het Indonesisch ook veel Nederlandse woordenzijn terug te vinden. Het Indonesisch is gebaseerd op het Maleis, het Bahasa Malayu, de taal die in Maleisië en Brunei gesproken wordt. Het verschil tussen Indonesisch en Maleis is hetzelfde als het verschil tussen Nederlands en Vlaams. Gezien het koloniale verleden worden er in het Maleis meer Engelse worden gebruikt en in het Indonesisch meer Nederlandse. Het huidige Bahasa Indonesia is een moderne en zeer dynamische taal. Nu de verschillende volkeren van Indonesië vrij door het eilandenrijk kunnen reizen, vindt er een uitwisseling plaats van op andere manieren gesproken Bahasa Indonesia,want iedere streek kent zijn eigen tongval, uitspraak en zijn eigen woorden. Ook het steeds toenemende aantal TV stations dat door de hele Archipel hun programma's uitzendt, draagt bij aan de verbreiding en verdere ontwikkeling van het Indonesisch. U zult zien dat het Indonesisch niet moeilijk is om te leren. Wij helpen u op weg! Inclusief mediaplayer + digitale geluidsbestanden De lessen zijn voorzien van luister- en spreekoefeningen. Een belangrijk hulpmiddel bij het leren van de juiste uitspraak. Uw persoonlijke leraar kan u daarbij helpen. De geluidsbestanden (luisteroefeningen) die op de mediaplayer staan, vindt u ook digitaal terug in uw online leeromgeving: NHA studentenplaza U kunt deze geluidsbestanden dus ook afspelen op uw computer of tablet of kopiëren naar uw Smartphone. Tevens kunt u met de mediaplayer uw eigen uitspraak opnemen en terugluisteren of laten beoordelen! Gratis vertaalcomputer Fantastisch hulpmiddel bij uw taalcursus en ideaal om bij de hand te hebben op vakantie! Toets het gewenste woord in en de vertaling verschijnt in 12 verschillende talen, waaronder Indonesisch en Nederlands.
skuLeer in 12 maanden of sneller Indonesisch spreken en schrijven. Ideaal voor vakantie en werk.
skuLVIND
Inschrijven / Info
Prijs: 198.00 euro
Cursus Indonesisch
NHA opleidingen
sku mbo
skuKort MBO Tandartsassistent Snel aan de slag in een veelzijdige functie? Kies Kort MBO Tandartsassistent. Als Tandartsassistent maak je afspraken en geef je voorlichting en advies over mondhygiëne, onderzoek, behandeling en nazorg. Je assisteert de arts bij tandheelkundige behandelingen en je voert in opdracht van de arts ook zelfstandig tandtechnische handelingen uit volgens protocol. In het Kort MBO Tandartsassistent komen alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Tandartsassistent aan bod. Hierna kun je snel aan de slag in een tandartsenpraktijk. Het Kort MBO Tandartssassistent is ideaal als: -je alleen de beroepsgerichte vakken wil volgen, bijvoorbeeld als bijscholing of om de kennis op te frissen of te actualiseren. -je niet aan de MBO-vooropleidingseis voldoet. Via deze opleiding kun je toch het erkende MBO-diploma behalen. -je (nog) niet in de gelegenheid bent om stage te lopen. Deze opleiding bevat geen stage.
skuVolg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
skuKTAN
Inschrijven / Info
Prijs: 1492.00 euro
Kort MBO Tandartsassistent
NHA opleidingen
sku orde en veiligheid
skuVeiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin allebei hun taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld wat werkgevers en werknemers moeten doen om te zorgen voor een veilige, gezonde en prettige werkplek. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Werknemers dienen hun gezonde verstand te gebruiken en geen onveilige situaties te veroorzaken. Tevens dienen zij gebruik te maken van de voorzieningen en middelen die worden aangeboden. De cursus B-VCA is onder andere bestemd voor mensen die werken in de industrie en bouwnijverheid. In deze sectoren is vaak sprake van werkzaamheden met een verhoogd risico. In deze boeiende cursus doet u kennis en begrip op over de basisregels op het gebied van veiligheid. Met het diploma Basisveiligheid toont u (als werknemer) aan over de juiste kennis te beschikken op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.
skuDe cursus B-VCA is bestemd voor mensen die werken in de industrie en bouwnijverheid.
skuBVCA
Inschrijven / Info
Prijs: 87.00 euro
Basisveiligheid B-VCA
NHA opleidingen
sku mbo
skuMBO Management Assistent / Directiesecretaresse Als management assistent / directiesecretaresse ben je de rechterhand van de directie. Je hebt een verantwoordelijke baan want de directie ziet jou als steun en toeverlaat die er mede voor zorgt dat alle zaakjes tot in de puntjes geregeld zijn. Je neemt veel werk van directie en management uit handen en dient dus van alle markten thuis te zijn. Je correspondeert met belangrijke relaties in binnen- en buitenland, plant vergaderingen en conferenties, notuleert en rapporteert en bewaakt deadlines, maakt heldere overzichten en beslist bijvoorbeeld mee bij de aanschaf van kantoormeubilair. Verder dien je op de hoogte te zijn van alle activiteiten die binnen een bedrijf plaatsvinden: administratie, verkoop, automatisering, personeelszaken, PR, kortom je dient een echte duizendpoot te zijn. In veel gevallen stuur je daarbij de secretariaatsmedewerkers aan. Als je ambitie hebt en op zoek bent naar een goedbetaalde, verantwoordelijke baan, kies dan voor deze perfecte MBO-opleiding van de NHA. Je bent dan straks klaar om het helemaal te gaan maken! De gespecialiseerde NHA is niet voor niets al jaren dé MBO-opleider bij uitstek! Bij geen enkele andere instelling profiteer je van zoveel ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller.
skuErkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 4.
skuMBDS
Inschrijven / Info
Prijs: 1149.00 euro
MBO-opleiding Management Assistent / Directie Secretaresse
NHA opleidingen
sku management
skuDe NHA cursus Basiskennis management is een perfecte cursus voor mensen die in de toekomst willen doorgroeien naar een leidinggevende functie. Ook mensen die een eigen bedrijf bezitten of willen opzetten, kunnen optimaal profiteren van de interessante stof uit deze praktische cursus. U maakt kennis met alle elementaire zaken die van belang zijn bij het"managen"van een kleine afdeling of uw eigen bedrijf. U wordt breed opgeleid en maakt kennis met thema's als leidinggeven, personeelsbeleid, marketing en bedrijfseconomie. Na afronding van de cursus Basiskennis management kunt u ervoor kiezen om examen te doen voor het officieel erkende diploma Basiskennis management, een diploma dat interessante mogelijkheden biedt, zowel beroepsmatig als qua vervolgopleidingen!
skuBreed opgezette cursus waarin u kennis maakt met alle facetten van management.
skuBAMAN
Inschrijven / Info
Prijs: 219.00 euro
Basiskennis Management
NHA opleidingen
sku talen
skuDe Bretonse taal vindt zijn oorsprong in de Franse streek Bretagne. Het Bretons stamt af van de Brythonische talen en was de taal van de elite tot de 12 e eeuw, waarna de adel later het Frans als standaardtaal overnam. Momenteel zijn er nog 500.000 mensen die Bretons spreken en verstaan. Bovendien is er nog veel Franse literatuur in het Bretons te vinden. Bretagne is nog altijd een populair gebied voor toeristen. Kortom, genoeg redenen om deze taal te leren! Uitgekiende methode met direct resultaat! De NHA maakt gebruik van een beproefde leermethode. Dankzij deze unieke studiemethode leert u de taal op een leuke en snelle manier. De nadruk ligt op actief en praktisch taalgebruik (alledaagse gesprekken) en niet op grammatica. U leert de taal zoals een kind zijn moedertaal leert, stap voor stap. Het principe is: luisteren en herhalen. Buitengewoon praktisch en doeltreffend. De cursus Bretons is door ervaren docenten geschreven, gericht op de zelfstudiemethode. Duidelijke uitspraakoefeningen en handig naslagwerk! De cursus bestaat uit digitale geluidsbestanden, een studiewijzer, een cursusmap met alle lessen (ook zeer geschikt als naslagwerk), oefeningen met antwoorden en woordenlijsten. Om de taal goed te leren spreken en te verstaan, zijn levendige en heldere spreek- en luisteroefeningen samengesteld. U kunt de woorden en gesprekken eindeloos beluisteren. Ze zijn ingesproken door'native speakers'. U leert dus altijd de juiste uitspraak. Haal meer uit uw zakenreis of vakantie. De makkelijk te volgen cursus is zeer geschikt voor zakenreizigers. Wie kennis heeft van talen heeft een belangrijke voorsprong op anderen. U begrijpt uw handelspartner sneller. Hij vindt het prettig om met u te praten. Dat bevordert uw zakenrelatie vast en zeker! Natuurlijk is deze praktische taalcursus ook perfect voor vakantiegangers. Al na korte tijd spreekt u de eerst zinnen. Het is plezierig als u zich in uw vakantieland goed verstaanbaar kunt maken; niemand maakt u iets wijs, u kunt het verstaan en begrijpen. Uw vakanties worden veel aantrekkelijker en u steekt er ook nog wat van op. De cursus Bretons is een zelfstudiecursus. Elke les wordt afgesloten met oefeningen, waarvan de antwoorden zijn bijgevoegd. Hierdoor kunt u zelf beoordelen of u de antwoorden juist heeft. Het is niet mogelijk om huiswerk in te sturen of een getuigschrift aan te vragen. Veel boeiende onderwerpen. In de cursussen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: Basisconversatie: o.a. begroeting, algemene uitdrukking, cijfers/tijd, kleuren, het weer, eten en drinken, geld, winkelen, ontspanning. Kantoor, postkantoor, telefoon. Bezienswaardigheden, reizen, vragen van de weg, luchthaven, douane. Noodgevallen en medische noodsituaties. Lokale gewoonten en gebruiken. Basis grammatica. Veel dialogen van alledaagse situaties. Uitspraaktips en praktische woordenlijsten. Aan het einde van deze goed te volgen cursus, kunt u met vertrouwen gesprekken voeren in tal van alledaagse situaties. U leert de juiste uitspraak en bouwt een enorme woordenschat op. Hier gaat u uw leven lang plezier aan beleven.
skuLeer met deze unieke cursus de Bretonse taal. Inclusief lesmateriaal en digitale geluidsbestanden.
skuBRETO
Inschrijven / Info
Prijs: 148.00 euro
Bretons
NHA opleidingen
sku beauty en lifestyle
skuLeer masseren op een effectieve manier Met de kunst van het masseren in de vingers wordt uw leven en dat van anderen verrijkt. Warmte, rust, ontspanning en plezier komen op uw pad. U heeft zelf vast al eens eerder kennis gemaakt met het heilzame gevoel van een massage. Een weldaad voor het lichaam en een rustmoment voor de geest. Middels de praktische cursus Massage leert u stap voor stap de kunst van het masseren. Mooi cursusmateriaal met heldere teksten en duidelijke foto's zal u daarin begeleiden. U zult zien dat het niet moeilijk is en dat u via onze unieke leermethode snel vorderingen maakt. Klassieke massage, Indiase technieken en Chinese inzichten Dat massage goed voor ons is, beseften reeds vele mensen door de eeuwen heen. Wereldwijd bestaan er vele soorten massage. U leert in deze massagecursus een mengvorm van klassieke Westerse massage, Indiase technieken en Chinese inzichten. Eenvoudig om te leren, heerlijk om toe te passen en om te ondergaan. Massage heeft een welzijnsbevorderend effect. Wie zijn welzijn verbetert, voelt zich gezonder en is uiteindelijk ook gezonder. De massage die u in deze cursus leert heeft daarmee een preventief karakter. En verder is het gewoon lekker genieten van een moment